Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Цахилгаан холбооны сүлжээний харилцан холболтын техникийн нөхцөл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5383   -   2004   11  х

Зорилго:  Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт цахилгаан холбооны сүлжээ бүхий үйлчлэгчдийн сүлжээ хоорондын харилцан холболтын техникийн нэгдмэл байдлыг хангахад оршино.  

 Хамрах хүрээ

Энэ стандартаар цахилгаан холбооны сүлжээ хоорондын харилцан холболтын техникийн нөхцөл, шаардлагыг тогтооно.

Цахилгаан холбооны сүлжээ хооронд харилцан холболтын гэрээ байгуулагч бүх  үйлчлэгчид мөрдөнө

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цахилгаан холбооны сүлжээний дугаарлалтын формат, түүнд тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5640   -   2006   11  х

Монгол улсын цахилгаан холбооны сүлжээний дугаарлалтын форматыг тодорхойлж, дугаарлалтын шинжилгээ хийхэд тавих нөхцөл шаардлагыг тогтооно.

 

Энэхүү стандартыг Монгол улсын цахилгаан холбооны сүлжээний дугаарлалтын нэгдсэн төлөвлөгөөний үндсэн зарчим болгож мөрдөнө.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн шалгуур
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6606   -   2016   28  х
1 Хамрах хүрээ Энэ стандартаар мэдээллийн технологи хэрэглэгчдийн эзэмшвэл зохих мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн түвшинг үнэлэх шалгуур, түүний үзүүлэлт, үнэлгээний зарчмыг тодорхойлсон. Мэдээллийн технологи ашиглан үйл ажиллагаа явуулж буй хувь хүн, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд мэдээллийн технологийн суурь мэдлэгийн түвшинг үнэлэх шалгалтын бүх төрөлд энэ стандартыг ашиглаж болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6668   -   2017   10  х
Энэ стандартаар хот суурин доторх харилцаа холбооны дэд бүтэц болох худаг сувагчлалын байгууламжийг төлөвлөх, суурилуулах, ашиглалт үйлчилгээний ерөнхий шаардлагыг тогтоосон. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт мэдээлэл холбооны ашиглалт үйлчилгээ эрхлэгчид, зураг төсөл боловсруулагч, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, суурилуулалт хийдэг аж ахуйн нэгжүүд, төлөвлөлт, хяналтын байгууллагууд болон түүний инженер техникийн ажилтнууд мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Харилцаа холбооны зай тэжээлийн ба нөөц тэжээлийн төхөөрөмжийн өрөөний ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6669   -   2017   10  х
1 Хамрах хүрээ Энэ стандартаар шинээр баригдаж байгаа харилцаа холбооны сүлжээний үндсэн зай тэжээлийн ба нөөц тэжээлийн төхөөрөмжийн өрөөнд тавих ерөнхий шаардлагыг тогтоосон. Харилцаа холбооны сүлжээний тасралтгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах, ашиглалт үйлчилгээ болон ажиллах орчинг сайжруулах, аюулгүй байдлыг хангах үүднээс зай тэжээлийн төхөөрөмж болон нөөц тэжээлийн төхөөрөмж суурилуулах өрөөг байгуулахад дагаж мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Өгөгдөл нэвтрүүлэх Нэр томъёо ба тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3635   -   1983   17  х
Энэхүү стандарт нь өгөгдөл нэвтрүүлэх талаар шинжлэх ухаан, техник, үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэх нэр томъѐо ба үндсэн ойлголтын тодорхойлолтыг тогтооно.
Стандартаар тогтоосон нэр томъѐог шинжлэх ухаан техникийн сургалтын болон лавлагааны ном, товхимол зэрэг бүх төрлийн бичиг баримтад заавал хэрэглэнэ.
Ойлголт бүрд стандартчилагдсан нэг нэр томъѐо тогтоосон болно. стандартчилагдсан нэр томъѐотой ижил төстэй нэр томъѐог хэрэглэхийг хориглоно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7804
Нийт хуудас үзсэн : 23460487
Хэрэглэгчдийн анхааралд