Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Малын гаралтай бүтээгдэхүүн. Сүүний шинжилгээнд хэрэглэх урвалж Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6269   -   2011   7  х

Энэхүү стандарт нь сүүний үйлдвэр, хүнсний захын нөхцөлд ажиллаж буй дотоод хяналтын лабораториудад  сүү, сүүн бүтээгдэхүүний чанар аюулгүй байдлын анхан шатны сорилт хийхэд шаардлагатай урвалж бодисыг бэлтгэх, шалгах, хадгалахад хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гүүний ижбалнадыг оношлох ELISA урвалын уургийн эсрэгтөрөгч. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5721-1   -   2007   3  х

Энэ стандарт нь гүүний ижбалнадыг оношлох ELISA урвалын уургийн эсрэгтөрөгчийг үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, чанарын хяналт хийх, хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд хамаарна. 

 

 

ELISA урвалын уургийн эсрэгтөрөгчөөр гүүний ижбалнадыг оношлоход энэхүү стандартыг баримтлана.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гүүний ижбалнадыг оношлох ELISA урвалын шалгалтын сөрөг ийлдэс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5721-2   -   2007   3  х

Энэ стандарт нь гүүний ижбалнадыг оношлох шууд бус ELISA урвалын  хяналтын сөрөг ийлдэс үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, чанарын хяналт хийх, хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд хамаарна. 

 

 

Гүүний ижбалнадыг оношлох ELISA урвалын хяналтын сөрөг ийлдсийг   үйлдвэрлэхэд энэхүү стандартыг баримтлана.

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гүүний ижбалнадыг оношлох ELISA урвалын шалгалтын эерэг ийлдэс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5721-3   -   2007   3  х

Энэ стандарт нь гүүний ижбалнадыг оношлох ELISA урвалын  хяналтын эерэг ийлдэс үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, чанарын хяналт хийх, хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд хамаарна. 

 

 

Гүүний ижбалнадыг оношлох ELISA урвалын хяналтын эерэг ийлдсийг   үйлдвэрлэхэд энэхүү стандартыг баримтлана.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Адууны халдварт өвчнийг оношлох ELISA урвалын конъюгат. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5721-4   -   2007   3  х

Энэхүү стандарт нь адууны халдварт өвчнийг оношлох шууд бус ELISA урвалын конъюгатыг үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, чанарын хяналт хийх, хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд хамаарна. 

 

 

Адууны халдварт өвчнийг оношлох шууд бус ELISA урвалын коньюгатыг үйлдвэрлэхэд энэхүү стандартыг баримтлана.

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Адууны ям өвчнийг оношлох ELISA урвалын эсрэгтөрөгч. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5722   -   2007   3  х

Энэ стандарт нь адууны ям өвчнийг оношлох ELISA урвалын эсрэгтөрөгчийг үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, чанарын хяналт хийх, хадгалах, тээвэрлэх үйл ажиллагаанд хамаарна.

 

Энэ стандартыг адууны ям өвчнийг ELISA урвалаар оношлох эсрэгтөрөгчийг бэлтгэх, шалгах, хэрэглэхэд ашиглана.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хонины бөөрний үрэвслийн үед аутоиммун урвалыг илрүүлэх нэвчин тунадасжих урвал, цус наалдуулах шууд бус урвалуудын эдийн эсрэгтөрөгч. Те
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5724-1   -   2007   3  х

Энэ стандартаар хонины бөөрний үрэвслийн үед аутоиммун урвалыг илрүүлэхэд эсрэгтөрөгчийг нэвчин тунадасжих урвал, шууд бус цус наалдуулах урвалаар оношлох лабораторийн үйл ажиллагаанд ашиглана.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хонины бөөрний үрэвслийн үед аутоиммун урвалыг илрүүлэх шууд иммунофлуоресценцийн урвалын флуоресцент ийлдэс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5724-2   -   2007   3  х

Энэ стандартаар хонины бөөрний үрэвслийн үед аутоиммун үйл явц хөгжиж буй эсэхийг эдийн дээжинд илрүүлж, ялгаварлан оношлох лабораторийн үйл ажиллагаанд ашиглана.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хонины бөөрний үрэвслийн үед аутоиммун урвалыг илрүүлэх нэвчин тунадасжих урвал, цус наалдуулах шууд бус урвалуудын шалгалтын эерэг ийлд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5724-3   -   2007   3  х

Энэ стандартаар хонины бөөрний үрэвслийн үед аутоиммун урвал хөгжиж буй эсэхийг цусны ийлдсэнд нэвчин тунадасжих урвал, цус наалдуулах шууд бус урвалаар оношлох лабораторийн үйл ажиллагаанд ашиглана.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мал эмнэлэг. Адууны бабезиозын үүсгэгч (B.caballi)-г оношлох үүрэн полимеразын гинжин урвалын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6076   -   2010   3  х

            Энэхүү стандарт нь адууны бабезиозын үүсгэгч (B.caballi)-г молекул биологийн өвөрмөц аргаар оношлох үйл ажиллагаанд хамаарна.

 

 

        Үүрэн полимеразын гинжин урвалын аргаар (B.caballi)-ийн ропторын өвөрмөц ген ВС-48-ийн праймеруудыг ашиглан адууны бабезиозыгоношлоход энэхүү стандартыг мөрдөнө.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7703
Нийт хуудас үзсэн : 23217859
Хэрэглэгчдийн анхааралд