Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Могилёвын жамба цэцгийн үндэс Radix Malva mochleviensidis Dawnar
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4309   -   1996   4  х
Энэ стандарт нь /Malvaceae/-ны овогт хамаарах /Malva Mochileviensis Dawnar/ Могилѐвын жамба цэцгийн үндсийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар түүж бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүний эм. Аньсны шүүс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5710   -   2007   4  х

Энэхүү стандартаар Аньсны шүүсийг үйлдвэрлэх, шинжилж, чанарыг баталгаажуулах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүний эм. Амтарглиц шахмал эм. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5714   -   2007   4  х

Энэ стандарт нь Амтарглиц шахмал эмийг шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эмийн түүхий эд - Үхрийн нүдний хатаасан нунтаг. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5734   -   2007   6  х

Энэ стандарт нь үхрийн нүдний тоосруулах аргаар хатаасан нунтагийг шалгах, савлах, хаяглах, тээвэрлэх, хадгалах шаардлагыг тогтооно.

 

 

"Үхрийн нүдний хатаасан нунтаг" нь Гликовит капсулт эм бэлтгэх түүхий эд болно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүний эм. Гликовит 0,25 г. Капсултай эм.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5735   -   2007   6  х

Энэ стандартаар "Гликовит" капсултай эмэнд тавих техникийн болон шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх, шаардлагыг тогтооно. Энэхүү стандартад тоосруулах аргаар хатаасан "Гликовит" капсултай эм хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Биобэлдмэл. Сиверсийн шарилж, царвант шарилж, цагаан луулийн цэцгийн дохиурын тоосны шалтгаант харшил оношлох 3 %-ийн өвөрмөц аллерген уусм
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5768   -   2007   6  х

1.1       Оношлогооны 3 %-ийн өвөрмөц аллерген уусмалыг дээрх зүйл ургамлын тоосны шалтгаант харшлыг ялган оношлоход хэрэглэнэ.

 

 

1.2       Энэхүү стандартаар сиверсийн шарилж, царвант шарилж, цагаан луулийн тоосоор харшил ялган оношлох 3 %-ийн өвөрмөц аллерген уусмал бэлтгэх, савлах, хаяглах, шалгах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Биобэлдмэл. Хуурамч таван дохиурт бургас, лавар навчит улиас, хавтага навчит хусны цэцгийн дохиурын тоосны шалтгаант харшил ялган оношлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5769   -   2007   6  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Оношлогооны 3 %-ийн өвөрмөц аллерген уусмалыг дээрх зүйл ургамлын тоосны шалтгаант харшлыг ялган оношлоход хэрэглэнэ. 1.2 Энэхүү стандартаар хуурамч таван дохиурт бургас, лавар навчит улиас, хавтага навчит хусны тоосоор харшил ялган оношлох 3 %-ийн өвөрмөц аллерген уусмал бэлтгэх, савлах, хаяглах, шалгах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Биобэлдмэл. Ахар сорт арвай, нугын биелэг, саман ерхөг, соргүй согооворын цэцгийн дохиурын тоосны харшил ялган оношлох 3 %-ийн өвөрмөц аллер
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5770   -   2007   6  х

1.1       Оношлогооны 3 %-ийн өвөрмөц аллерген уусмалыг дээрх зүйл ургамлын тоосны шалтгаант харшлыг ялган оношлоход хэрэглэнэ.

 

 

1.2       Энэхүү стандартаар ахар сорт арвай, нугын биелэг, саман ерхөг, соргүй согооворын тоосоор харшил ялган оношлох 3 %-ийн өвөрмөц аллерген уусмал бэлтгэх, савлах, хаяглах, шалгах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавих үндсэн шаардлагыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүний эм. Валмедин хандмал. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5996   -   2009   4  х

Энэхүү стандартаар Валмедин хандмал эмийг үйлдвэрлэх, шалгах, чанарыг баталгаажуулах, савлах, хаяглах, хадгалах, хүлээн авах, тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

 

Валмедин хандмал эмийг дунд ба ахимаг настай хүмүүст мэдрэл сульдлын хам шинж, нойргүйдэл, орчны айдас, түгшүүрт автсан байдал, бухимдалт, толгойн өвчний үед дотуур ууж хэрэглэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эмийн түүхий эд. Ягаан мүгэз /Алтан гагнуур/-ийн үндэс ба үндэслэг иш
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  949   -   2006   10  х

Энэхүү стандартаар  Зузаалайн овогт хамаарах Ягаан мүгэз /Алтан гагнуур/ Rhodiola Rosae. L -ын үндэс, үндэслэг ишийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд тавигдах шаардлага болон бусад техникийн шаардлагыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал MNS ISO/TR 30406:2018 ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ахуй ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25250572
Хэрэглэгчдийн анхааралд