Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Хүний эм. Стрептоцидын 10 %-ийн тосон түрхэц
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  682   -   2007   4  х

Энэхүү  стандарт нь Стрептоцидын 10 %-ийн тосон түрхэц үйлдвэрлэх эмийн үйлдвэрт тавих техникийн болон шалгах арга, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүний эм. Парацетаден 125 мг, 250 мг, 500 мг лаа. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5701   -   2007   4  х

Энэ стандарт нь парацетаден 125 мг, 250 мг, 500 мг лааг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх,  савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүний эм. Диклоден 25 мг, 50 мг, 100 мг лаа. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5702   -   2007   4  х

Энэ стандарт нь диклоден 25 мг,  50 мг, 100 мг лааг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх,  савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүний эм. Трихоподен 500 мг лаа. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5703   -   2007   4  х

Энэ стандарт нь трихоподен 500 мг лааны үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүний эм. Метромикаден лаа Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5704   -   2007   4  х

Энэ стандарт нь метромикаден лааг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, шинжлэх,  савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Генцихолын 0.1 г-ын шахмал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4127   -   1992   3  х
Энэ стандартаар Генцихолын 0.1 г шахмал эм үйлдвэрлэх, шалгах , хүлээн авах, савлах , хадгалах , тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүний эмийн түүхий эд. Сиверсийн шарилжийн цэцгийн дохиурын тоос
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5767-1   -   2007   6  х

1.1       Сиверсийн шарилжийн цэцгийн дохиурын тоос нь харшил оношлох, эмчлэх өвөрмөц аллерген бэлтгэх үндсэн түүхий эд болно.

 

 

 

1.2       Энэхүү стандартаар Сиверсийн шарилжийг таньж тодорхойлох, ангилан түүж авах, тоос гүвүүлэх, гүвэгдсэн тоосыг цуглуулах, бусад хольцоос ялгах, чанарын үнэлгээ өгөх, тослогийг арилгах, хатаах, хадгалах, тээвэрлэх техникийн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүний эмийн түүхий эд. Ээрэм (царвант) шарилжийн цэцгийн дохиурын тоос
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5767-2   -   2007   6  х

1.1  Ээрэм (царвант) шарилжийн цэцгийн дохиурын тоос нь харшил оношлох, эмчлэх өвөрмөц аллерген бэлтгэх үндсэн түүхий эд болно.

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Энэхүү стандартаар Ээрэм (царвант) шарилжийг таньж тодорхойлох, ангилан түүж авах, тоос гүвүүлэх, гүвэгдсэн тоосыг цуглуулах, бусад хольцоос ялгах, чанарын үнэлгээ өгөх, тослогийг арилгах, хатаах, хадгалах, тээвэрлэх техникийн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүний эмийн түүхий эд. Цагаан луулийн цэцгийн дохиурын тоос
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5767-3   -   2007   6  х
1.1       Цагаан луулийн цэцгийн дохиурын тоос нь харшил ялган оношлох, эмчлэх өвөрмөц аллерген бэлтгэх үндсэн түүхий эд болно.

 

 

1.2       Энэхүү стандартаар Цагаан луулийг таньж тодорхойлох, ангилан түүж авах, тоос гүвүүлэх, гүвэгдсэн тоосыг цуглуулах, бусад хольцоос ялгах, чанарын үнэлгээ өгөх, тослогийг арилгах, хатаах, хадгалах, тээвэрлэх техникийн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүний эмийн түүхий эд. Ахар сорт арвайн цэцгийн дохиурын тоос
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5767-4   -   2007   6  х

1.1       Ахар сорт арвайн цэцгийн дохиурын тоос нь харшил оношлох, эмчлэх өвөрмөц аллерген бэлтгэх үндсэн түүхий эд болно.

 

 

 

 

 

 

 

1.2       Энэхүү стандартаар Ахар сорт арвайг таньж тодорхойлох, ангилан түүж авах, тоос гүвүүлэх, гүвэгдсэн тоосыг цуглуулах, бусад хольцоос ялгах, чанарын үнэлгээ өгөх, тослогийг арилгах, хатаах, хадгалах, тээвэрлэх техникийн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7892
Нийт хуудас үзсэн : 23629226
Хэрэглэгчдийн анхааралд