Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Эрүүл мэндийн технологи - Хүүхдэд зонхилон тохиолдох өвчний оношилгоо, эмчилгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5836   -   2008   46  х

Энэхүү стандартыг Монгол улсын Эрүүл мэндийн хуулийн хүрээнд Хүүхдийн анагаах ухааны чиглэлээр үйлчилгээ үзүүлж байгаа өмчийн бүх төрөл, хэлбэрийн эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж буй эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эрүүлийг хамгаалах технологи - Үр хөндөлтийн тусламж үйлчилгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5488   -   2005   10  х

Энэхүү стандартыг Монгол улсын “Эрүүл мэндийн тухай” хуулийн хүрээнд эх барих, эмэгтэйчүүдийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий улсын болон өмчийн бусад хэлбэрийн эмнэлгийн эмч мэргэжилтнүүд үйл ажиллагаандаа мөрдөнө.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эм зүй. Викасолын 1% -ийн 1 мл тарилгын уусмал Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5956   -   2009   4  х

Энэхүү стандартаар Викасолын 1%-ийн 1 мл тун шилтэй тарилгын уусмалыг үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэх шаардлагыг тогтооно,

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эм зүй. Гемодиализийн өтгөрүүлсэн уусмал.Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5958   -   2009   11  х

Энэхүү стандартаар Гемодиализийн өтгөрүүлсэн уусмалыг үйлдвэрлэх, шинжлэх, чанарыг баталгаажуулах, савлах, хаяглах, хайрцаглах, хадгалах тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эм зүй. Прокаин бензилпенициллин 1000000 ОУН тарилгын нунтаг эм. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5963   -   2009   9  х

Энэхүү стандартад иш татаж хэрэглэсэн дараах баримт бичигт өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ёсны эх материалаас иш татаж хэрэглэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Асколын тундасжуулах урвалын эсрэгтөрөгч
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4938   -   2000   2  х

Бүх  төрлийн  мал   амьтдын  боом  өвчнийг  оношлоход   хэрэглэх  Асколын  тунадасжуулах  урвалын  эсрэгтөрөгч  үйлдвэрлэх,  шалгах,  шошголох,  савлах,  хадгалах,  тээвэрлэхэд  хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эмийн түүхий эд Байгалийн гүүн хөхийн үндэс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5238   -   2003   5  х

Энэхүү стандартаар Байгалийн гүүн хөхийн үндсийг эмийн түүхий эдийн зориулалтаар бэлтгэх, шалгах, шинжлэх, хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах,тээвэрлэхэд тавих шаардлага болон техникийн шаардлагыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Малын тэжээл, малаас гаралтай бүтээгдэхүүнд бета цацрагийн нийлбэр идэвх тодорхойлох радиометрийн шинжилгээний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4925   -   2000   6  х
Энэ стандартаар малын тэжээл, малаас гаралтай бүтээгдэхүүн дэх бетацацрагийн нийлбэр идэвхийг тодорхойлох радиометрийн шинжилгээний аргыг тогтооно
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Малын цахлай өвчний үүсгэгчийг илрүүлэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4926   -   2000   3  х

Энэ стандарт нь малын цахлай өвчний үүсгэгчийг илрүүлэх  аргыг  тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Адууны хулгана яр өвчний үүсгэгчийг илрүүлэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4927   -   2000   3  х

Энэ стандарт нь адууны хулгана яр өвчний үүсгэгч “Histoplasma farciminossus”-ыг  илрүүлэх аргыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7703
Нийт хуудас үзсэн : 23217863
Хэрэглэгчдийн анхааралд