Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Бильярдын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6001   -   2009   3  х

Энэхүү стандарт нь  бильярдын бүх төрлийн үйлчилгээний салбарт хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Амралт сувилалын үйлчилгээ.Амралт, сувилалын газар. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4958   -   2000   10  х
1.1 Энэ стандарт нь амралт, сувилалын газруудын үйлчилгээний чанарт тавих шаардлагыг тогтооно. 1.2 Энэхүү стандартын дагуу амралт сувилалын газрын үйл ажиллагааг эрхлэх зөвшөөрөл олгоно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цаг засварын үйлчилгээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5159   -   2002   4  х

Энэхүү стандарт нь цаг засварын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулдаг байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд тавих нийтлэг шаардлагыг тогтооход хамаарна. 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Халуун усны үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5163   -   2002   5  х

1.1         Энэхүү стандартаар нийтийн халуун усны үйлчилгээнд тавих нийтлэг        шаардлагыг тогтооно.

 

 

2.2 Энэ стандарт нь нийтийн халуун усны үйлчилгээнээс гадна нийтийн халуун        усны үйлчилгээ эрхэлдэг бусад аж ахуйн нэгж, байгууллагад нэгэн адил        хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Саун. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5164   -   2010   8  х

Энэ стандарт нь цахилгаан халаагуур бүхий сауны газар болон цахилгаан халаагуур бүхий саунтай аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйлчилгээнд тавих нийтлэг  шаардлагыг тогтооход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гутал засварын үйлчигээ. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5275   -   2003   4  х

1.1           Энэ стандарт нь гутал засварын үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд хамаарна.

 

 

1.2           Энэ стандартыг гутал засварын үйлчилгээний нэр төрлийг тогтоох, засварын ажлын чанарыг үнэлэх, засварын баталгаа гаргахад хэрэглэнэ.

 

 

1.3           Энэ стандаартаар захиалгаар гутал үйлдвэрлах үйл ажиллагааг захицуулахгүй

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хот, суурины ундны ус түгээх цэг(байр)-ийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5775   -   2014   5  х
1 Энэхүү стандарт нь төвлөрсөн болон төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх
үүсвэр /ус олборлох, зөөвөрлөх, түгээх, нөөцлөх, чанарыг сайжруулах/-ээс
хэрэглэгч хүртэлх шат дамжлагад хүн амын ундны усны эрүүл ахуйн шаардлага,
чанар, аюулгүй байдлын хяналт, ундны ус түгээх цэг /байр/-ийн үйлчилгээ
эрхэлдэг иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад хамаарна.
2 Ундны ус түгээх цэг/байр/-ийн үйлчилгээг эрхлэх байгууллага, аж ахуйн
нэгж, иргэний үйлчилгээний эрүүл ахуйн болон техникийн шаардлагыг хангуулж,
мөрдүүлэх, хяналт тавихад энэхүү стандартыг үндэслэл болгоно.
3 Энэхүү стандартаар инженерийн хийцтэй гүний худаг бүхий уст цэгийн үйл
ажиллагааг тодорхойлохгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Интернэт кафе, цахим тоглоомын үйлчилгээний байранд тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6430   -   2014   4  х
Энэхүү стандарт нь интернэт кафе, цахим тоглоомын үйлчилгээний байрны
орчин, зохион байгуулалт, эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд тавих шаардлагыг
тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээ.Гоёлын гоо заслын үйлчилгээнд тавих шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5567   -   2006   9  х

Энэ стандарт нь гоёлын гоо заслын үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ахуйн электрон, цахилгаан хэрэгсэл засварын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5999   -   2009   3  х

Энэ стандарт нь ахуйн электрон, цахилгаан хэрэгсэл засварын үйлчилгээ эрхэлдэг бүх төрлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэний үйл ажиллагаанд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ахуй ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 24474593
Хэрэглэгчдийн анхааралд