Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: НЯНГ БУДАХ АРГА
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1049   -   1969   4  х

Энэ стандарт нь нянг будах зориулалтын тодруулах будгуудыг бэлтгэх наалдац хийх түүнийг будах аргуудад хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүнс, малын тэжээлийн микробиологи- Гэдэсний бүлгийн бактерийг илрүүлэх болон тоолох аргууд. 1-р хэсэг: Баяжуулах орчинд илрүүлэх ба тоолох / боломжит их тоог олох арга /
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  21528-1   -   2016   12  х
1 Хамрах хүрээ ISO 21528 стандартын энэ хэсгийг хүнс, малын тэжээл, хүнсний үйлдвэрлэлийн болон боловсруулах салбарын дээжийг шинжлэхэд гэдэсний бүлгийн бактерийг илрүүлэх, тоолоход хэрэглэнэ. Бактерийг шингэн тэжээлт орчинд халуун тогтоогуурын 37 0С (30 0С)1 температурт өсгөвөрлөсний дараа боломжит их тооны аргаар тоолно. Энэ аргыг шинжлэгдэх дээжний г, мл, тутамд колонийн тоо 1-100 хооронд гэж таамаглаж буй эсвэл уг бичил биетэн сонгомол баяжуулалт хийхээс өмнө сэргээх шаардлагатай гэж үзвэл уг аргыг хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Хүнс ба малын тэжээлийн Микробиологи- Гэдэсний бүлгийн бактерийг илрүүлэх болон тоолох аргууд. 2-р хэсэг: Колони тоолох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  21528-2   -   2016   8  х
1 Хамрах хүрээ ISO 21528 стандартын энэ хэсэг нь хүнс, малын тэжээл, хүнсний үйлдвэрлэлийн болон боловсруулах салбарын дээжинд гэдэсний бүлгийн бактерийг баяжуулалт хийхгүйгээр тоолоход хамаарна. Бактерийг хатуу тэжээлийн орчинд 37 0С (30 0С)1 температурт өсгөвөрлөсний дараа колони тоолох аргаар тоолно. Энэ аргыг шинжлэгдэх дээжийн грамм эсвэл миллилитр тутамд колоний тоо 100-аас их байх үед хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Колиформын тоог тогтоох Колони тоолох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4834   -   1999   11  х
Энэ стандарт нь хүний хэрэглээний болон малын тэжээлийн зориулалт бүхий бүтээгдэхүүнд байгаа колиформыг шинжлэгдэхүүнээс хамаарч, харилцан зөвшилцсөн 300С, 350С, 370С хэмд өсгөвөрлөсний дараа хатуу тэжээлт орчин дээрх колониудыг тоолох аргын ерөнхий зөвлөмж юм
Стандартын нэр: Микробиологи. 250С-т ургасан хөгц мөөг, хөрөнгөнцөрийн колони тоолох ерөнхий арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7954   -   1995   4  х
Энэ стандарт нь микробиологийн аргаар бэлтгэсэн хүнс, тэжээлд 250С-т ургасан хөрөнгөнцөр, хөгц мөөгний колонийн тоог тогтооход хамаарна.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7702
Нийт хуудас үзсэн : 23217129
Хэрэглэгчдийн анхааралд