Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Колиформын тоог тогтоох Колони тоолох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4831   -   1999   8  х
Энэ стандарт нь хүний хэрэглээний болон малын тэжээлийн зориулалт бүхий
бүтээгдэхүүнд байгаа колиформыг шинжлэгдэхүүнээс хамаарч, харилцан
зөвшилцсөн 300С, 350С, 370С хэмд өсгөвөрлөсний дараа хатуу тэжээлт орчин
дээрх колониудыг тоолох аргын ерөнхий зөвлөмж юм
ТАЙЛБАР 1: 300С хэм нь технологийн зорилгоор өсгөвөрлөж тоолоход
хэрэглэгдэх ба 350С, 370С нь нийгмийн эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээнд
колиформ тоог тогтооход ихэвчлэн хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Колиформын тоог тогтоох Колони тоолох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4834   -   1999   7  х
Энэ стандарт нь хүний хэрэглээний болон малын тэжээлийн зориулалт бүхий бүтээгдэхүүнд байгаа колиформыг шинжлэгдэхүүнээс хамаарч, харилцан зөвшилцсөн 300С, 350С, 370С хэмд өсгөвөрлөсний дараа хатуу тэжээлт орчин дээрх колониудыг тоолох аргын ерөнхий зөвлөмж юм
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Микробиологи Стафилококкус ауреусын тоог тоолох Колони тоолох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6888   -   1999   11  х
Энэ стандарт нь олон улсын стандартын дагуу үйлдвэрлээгүй бүтээгдэхүүнийг хянах ба хүнсний бүтээгдэхүүн, мал, амьтны хоол тэжээлд хэрэглэдэг микробиологийн шинжилгээний аргын лавламж материалыг боловсруулдаг байгууллагуудын санал, хэлэлцүүлэгт зориулагдсан болно. Энэ стандарт нь олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг шинжлэхэд зориулагдсан учир хэрэглээний хувьд өргөн хүрээтэй, зарим бүтээгдэхүүний хувьд хэрэглэхэд зохимжгүй байж болох бөгөөд үүнтэй холбогдон өөр аргыг хэрэглэх шаардлага гарч болно.
Энэ аргыг хэрэглэн тодорхой бүтээгдэхүүнийг шинжлэхэд тухайн стандартад заасан аргачлалаас гажсан тохиолдол бүрийг стандартыг дахин хянах үед авч үзэх шаардлагатай.
Тодорхой хэсэг бүтээгдэхүүний хувьд энэ зөвлөмжтэй тохирохгүй, олон улсын ба үндэсний стандарт гарсан тохиолдолд шинжилгээний аргыг шууд нийцүүлэн зохицуулж болохгүй. Ийм стандарт батлагдаж гарсан тохиолдолд дагаж мөрдөх шаардлагатай боловч тухайн стандартыг дахин хянахдаа олон улсын стандартад нийцүүлэн өөрчлөх замаар зохицуулна. Эцсийн дүнд шинжилгээний стандартад оруулж байгаа өөрчлөлт нь техникийн үндэслэл сайтай байх шаардлагатай.
Стандартын нэр: Микробиологи Эмгэг төрөгч, таамаглаж байгаа Yersinia enterocolitica
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  10273   -   2000   27  х

Энэ стандарт нь хүний эрүүл мэндэд аюултай, өвчин үүсгэх Yersinia enterocolitica-г илрүүлэх аргыг тогтооно.

 

Хүний хэрэглээний болон малын тэжээлийн зориулалт бүхий бүтээгдэхүүнд хамааралтай.

Стандартын нэр: Микробиологи Стафилококкус ауреусын тоог тоолох Колони тоолох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4835   -   1999   12  х

Энэ стандарт хүнсний бүтээгдэхүүн болон мал, амьтны тэжээлд Стафилококкус ауреусыг тоог тогтоох ерөнхий арга зүйг тогтооно.

Стандартын нэр: Микробиологи Бацилус цереусын тоог тогтоох 300С-т колони тоолох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7932   -   1999   12  х
Энэ стандартаар хүний хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүн, мал амьтны тэжээлд амьдрах чадвартай Бацилус цереусийг 300 С-т ургуулж колонийг тоолох ерөнхий аргыг тогтооно.
Стандартын нэр: Хүнсний бүтээгдэхүүн ба малын тэжээлийн микробиологи – Микробиологийн шинжилгээнд аравтын шингэрүүлэлт, эх суспензи, сорьц бэлтгэх - Хэ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6887-1   -   2000   6  х
Энэхүү стандартаар хүн ба амьтны хэрэглээний бүтээгдэхүүний микробиологийн шинжилгээнд аравтын шингэрүүлэлт ба эх суспензи бэлтгэх ерөнхий зааврыг тогтооно. ISO 6887-ийн энэ хэсгийг ISO 6887-2-т дурдсан бүтээгдэхүүнээс бусад ерөнхий тохиолдолд хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Микробиологи. Е coli тоог тодорхойлох ерөнхий арга. Хамгийн үнэн зөв тооны арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7251   -   1995   14  х

Энэ стандартыг Хүнс, амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн дэх байж болох Е coli бактерийн хамгийн үнэн зөв тоог /ҮЗТ/ шингэн тэжээлт орчинд 350С юм уу 370С-т өсгөвөрлөсний дараа 450С-т өсгөвөрлөн тогтооход ашиглана. Анхааруулга: Зарим эмгэг төрүүлэгч Е coli , 450С-д ч ургадаггүй тал бий.

Стандартын нэр: Хүнсний бүтээгдэхүүний микробиологи Дулаанд тэсвэртэй Campylobacter-ийг илрүүлэх ерөнхий заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  10272   -   1999   25  х
Энэхүү стандарт нь дулаанд тэсвэртэй Campylobacter-ийг илрүүлэх ерөнхий
зааврыг тодорхойлно.
Ерөнхий заавар нь хүний хэрэглээний хүнсний бүтээгдэхүүн болон мал амьтны
тэжээлийг шинжлэхэд тохирох ба хязгаарлалт хийх шалтгааныг оршил хэсэгт
заасан болно.
Стандартын нэр: Мах, махан бүтээгдэхүүн – Pseudomonas spp -ийн тоог тогтоох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13720   -   1999   10  х
Энэ стандартаар мах, махан бүтээгдэхүүн, шувууны махан дахь Pseudomonas spp-ын тоог тоолох аргыг тогтооно.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24137441
Хэрэглэгчдийн анхааралд