Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Аялал жуулчлалын байр сууцны төрөл, үндсэн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5824   -   2007   3  х

.1         Энэхүү стандартаар аялал жуулчлалын байр сууцны төрөл, тэдгээрийн үндсэн шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

 

 

 

 

 

 

1.2.           Аялал жуулчлалын байр сууцны үйлчилгээ үзүүлж буй аж ахуйн нэгж, иргэн  энэхүү стандартыг хэрэглэнэ.

 

 

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дэн буудал. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5738   -   2007   6  х

Энэхүү стандарт нь төв суурин газарт байрласан дэн буудал /guest house/-д хамаарна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Чөлөөт цаг. Аялал жуулчлал. Аялал жуулчлал, байрны төрлийн үндсэн нэр томъёо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5409   -   2004   4  х

1.         Зорилго

 

 

 

 

 

Энэ  стандартын зорилго нь аялал, жуулчлалын салбарын хэмжээнд  ашиглагдах нэр томъёог олон улсын хэмжээнд хэвшил болсон нэгдмэл томъёоллоор тодорхойлоход оршино.

 

 

 

 

 

2.         Хамрах хүрээ

 

 

 

 

 

Энэхүү стандартыг аялал, жуулчлалын салбарын хууль, дүрэм, журмыг боловсруулахад нэр томъёоны суурь болгох, гадаад, дотоодын аялагч, гийчид, жуулчдыг ангилах, салбарын хөгжлийг даган гарч байгаа шинэ нэр томъёонуудыг тодорхойлох үндэс болгон ашиглах бөгөөд стандарт нь аялал, жуулчлалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, уг салбартай холбоотой ажилладаг бүх байгууллага, ажилтанд хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Жуулчны баазын үйлчилгээний чанарын зэрэглэл, үндсэн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4934   -   2002   12  х

Энэхүү стандартаар 10-аас цөөнгүй зочны гэр /өрөө, байр/-тэй, 20-оос доошгүй ортой жуулчны баазын үйлчилгээний чанарын зэрэглэлд тавих шаардлагыг тогтооно.

 

Жуулчны баазад үйлчилгээний чанарын зэрэглэл тогтооход энэхүү стандартыг  үндэслэнэ.

 

 

Стандартыг зөвхөн жуулчны баазын ангилалд хэрэглэнэ.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Амралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудалд тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6043   -   2009   7  х
1.1 Энэхүү стандарт нь Амралтын газар, Жуулчны бааз, Гэр буудалд тавигдах шаардлагуудыг тогтооно. 1.2. Aмралтын газар, жуулчны бааз, гэр буудлын үйлчилгээ эрхэлж буй аж ахуй нэгж, иргэн энэхүү стандартыг мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь эко аялал жуулчлалын зориулалттай байр сууц. Үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6426   -   2013   10  х
Тусгай хамгаалалттай газар нутагт жуулчны үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллага, иргэд энэхүү стандартыг мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247671
Хэрэглэгчдийн анхааралд