Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6540   -   2015   6  х

Стандартыг бага насны хүүхэд харах өдрийн үйлчилгээг үзүүлэх хүсэлт гаргах, зөвшөөрөл авах, өгөх, үйлчилгээ үзүүлэгчийг бэлтгэх, үйлчилгээг бүртгэх, санхүүжүүлэх, үйлчилгээний явц, чанар, хүүхдийн аюулгүй байдлыг хянах, тогтмол үнэлэх, тайлагнах үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ. 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүүхдийн асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5852   -   2008   9  х

Энэ стандартыг Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хүүхдэд асрамж, халамж, хамгааллын үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллага үйл ажиллагаагаа төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, зохицуулах, үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад болон холбогдох байгууллагаас үйлчилгээний зөвшөөрөл олгох, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавихад ашиглана.  

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мод, модон материалын төрөлжсөн захын үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5162   -   2011   6  х

2.1       Энэ стандарт нь мод, модон материалыг худалдаалах төрөлжсөн захын үйл ажиллагаа эрхлэн явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнд хамаарна.

2.2       Энэ стандартыг мод, модон материалын зах байгуулж ажиллуулах, үйл ажиллагаанд нь хяналт тавихад мөрдөнө.

Энэ стандартаар мод боловсруулах үйлдвэрийн үндсэн үйл ажиллагааг тодорхойлохгүй.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Түүхий эдийн төрөлжсөн захын ангилал. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5245   -   2008   8  х

Энэ стандартад заасан  бүх төрлийн түүхий эдийн төрөлжсөн болон төвлөрсөн зах, хоёрдогч түүхий эдийг төвлөрүүлэн хүлээн авах цэгийн үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллага, аж  ахуйн нэгж, иргэдэд хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Бусад үйлчилгээ. Хохирогчийг хамгаалах байрны үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6040   -   2009   4  х
Энэхүү стандартыг Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр хохирогчийг хамгаалах байр ажиллуулж, үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагын үйл ажиллагааг удирдах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх, хянах, үнэлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулахад хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Бусад үйлчилгээ. Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, эмнэлгийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5527   -   2013   9  х
Энэхүү стандартын зорилго нь согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн үндэслэлээр албадан эрүүлжүүлэгдсэн хүмүүс (цаашид “үйлчлүүлэгч” гэнэ)-т үйлчлэх эрүүлжүүлэх байрны нөхцөл, түүнд тавигдах ариун цэвэр, эрүүл ахуйн нөхцөл, үйлчлүүлэгчдэд үзүүлэх эмнэлгийн үйлчилгээнд тавих шаардлагыг тогтооход оршино.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүүхдийн сэргээн засалт, хөгжлийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа. Үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6419   -   2013   29  х
Хүүхдийн сэргээн засалт, хөгжлийн төвийн сэргээн засах тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыгтасралтгүй сайжруулах, үнэлгээ хийх, магадлан итгэмжлэх, хяналт тавихад хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мэдээллийн технологи – Үйлчилгээний удирдлага. 1-р хэсэг: Шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : mns iso iec  20000   1   2008   31  х

ISO/IEC 20000 стандартын энэ хэсэг нь үйлчилгээ үзүүлэгчээс өөрийн хэрэглэгчид хүлээн зөвшөөрсөн  чанарын удирдлагат үйлчилгээг үзүүлэх хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлно.

 

Стандартын нэр: Мэдээллийн технологи – Үйлчилгээний удирдлага. 2-р хэсэг: Хэрэглээний дүрэм
Стандартын тэмдэглэгээ : mns iso iec  20000   2   2008   30  х

Энэ хэсэг нь мэдээллийн технологи дэх үйлчилгээний удирдлагын чанарын стандартын тогтсон  тохиролцоог харуулна. Эдгээр үйлчилгээний удирдлагын үйл явц нь хэрэглэгчийн бизнесийн хэрэгцээнд тохирсон хамгийн сайн боломжит үйлчилгээг зөвшөөрөгдсөн хэмжээний нөөцөөр хүргэхэд гол зорилго нь оршино.

 

 

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247661
Хэрэглэгчдийн анхааралд