Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Автотээврийн хэрэгсэл болон дотоод шаталтын хөдөлгүүр. Шүүлтүүрийн нэр томъёо.2-р хэсэг: Шүүлтүүр болон түүний бүрдэл хэсгүүдийн үзүүлэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  11841-2   -   2006   9  х

ISO 11841-2 стандартын энэ хэсэг нь Авто болон механикжсан тээврийн хэрэгслийнбүх төрлийн зориулалттай дотоод шаталтын хөдөлгүүрүүдэд нийтлэг хэрэглэгддэг шүүлтүүрүүд ба шүүх бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлдог.

 

 

 

 

 

ISO 11841-2 стандартын зорилго нь тодорхойлолтуудыг нэг жишигт оруулан, тэдгээрийн ойлголтуудыг нэг мөр болгох, бусад хэлэнд хөрвүүлэх нэгдсэн загвар бий болгох явдал юм.

 

 

 

 

 

Түүнчлэн энэхүү олон улсын стандарт нь бусад техникийн бичиг баримт боловсруулахад зөвлөмж болон ашиглагдаж болно. 

 

 

Стандартын нэр: Түлшний багаж хэрэгсэл-Тайлбар толь 2-р хэсэг: Түлшний форсунк
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7876-2   -   2001   9  х
ISO 7876 стандартын энэхүү хэсэг нь дизель хөдөлгүүрийн форсунк, түүний элементийн тайлбар толийг тогтооно.
Стандартын нэр: Автотээврийн хэрэгсэл-Өндөр даралтын түлшний насосыг сорих-Хэсэг 1: Динамик нөхцөл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4008-1   -   2001   21  х
Энэхүү олон улсын стандарт нь сорилтын нөхцөлийг стандартчилах замаар дизель хөдөлгүүрийн өндөр даралтын насосыг тохируулах, стенд дээр зөв суурилах аргыг тодорхойлно.
Стандартын нэр: Дизель хөдөлгүүр - өндөр даралтын түлшний насос - Сорилтын өндөр даралтын түлшний хоолой
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4093   -   2001   3  х

Энэхүү стандартаар хөдөлгүүр үйлдвэрлэгчийн тогтоосон хоолойны хэмжээний хязгаар нь плунжерийн /түлхлүүрийн/ нэг явалтаар 300 мм хүртэл өгөгдсөн бүтээмж бүхий түлшний насосанд тохируулан сонгох бололцоог олгоно. Хэрэв насос үйлдвэрлэгч нь өөр төрлийн хоолой хэрэглэвэл насосыг хэрэглэх, турших тухай хөтөлбөрт заана.

Стандартын нэр: Шингэний дамжуулгын чадал. Шүүлтүүр элемент. Бүрэн бүтэн байдлын туршилт ба анхны хийн бөмбөлөг үүсэх цэгийг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2942   -   2015   7  х
Энэ стандарт нь чадлын шингэнт дамжуулгын системд ашиглагдах шүүх элементэд хэрэглэгдэх анхны хийн бөмбөлөг үүсэх цэгийг тодорхойлоход хамаарна. Энэ стандартыг шүүх элементийн бүрэн бүтэн байдлыг шалгахад (бөмбөлөг үүсэхгүй байхыг шалгах замаар), эсвэл анхны хийн бөмбөлөг үүсэх цэгийг тодорхойлох замаар шүүх элементийн хамгийн том нүхний байрлалыг илрүүлэхэд ашиглана. Бүрэн бүтэн байдлыг тодорхойлох шалгалт нь шүүх элементийг цаашид ашиглах, эсвэл туршихад тохирохыг тогтооход ашиглана. Шүүх элементийн бүрэн бүтэн байдлыг тогтоох туршилтыг үргэлжлүүлэн анхны хийн бөмбөлөг үүсэх цэгийг тодорхойлно. Анхны бөмбөлөг үүсэх цэг нь ямар ч тохиолдолд шүүх элементийн үйл ажиллагааны тодорхойломж болохгүй бөгөөд тухайлбал, энэ нь шүүлтийн зэрэг, шүүлтийн үр ашиг буюу шүүх чадварыг экстраполяц хийхэд ашиглаж болохгүй бөгөөд зөвхөн мэдээллийн чанартай ашиглана.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247807
Хэрэглэгчдийн анхааралд