Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Хүнсний зориулалттай түүхий эдээс гарган авсан этилийн спирт, архи, ликёрын төрлийн бүтээгдэхүүнд мэдрэхүйн шинжилгээ хийх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns gost  52522   -   2010   11  х

Энэхүү стандарт нь хүнсний зориулалтын түүхий эдээс гаргаж авсантүүхий спирт, давхар нэрж гарган авсан цэвэршүүлсэн спирт, 95 %-ийн  хүнсний зориулалтын этилийн спирт, архи, өвөрмөц архи болон ликёрын төрлийн бүтээгдэхүүн (ликёр, хандмал архи, бальзам, коктейль, пунш, жин болон бусад) хамаарах бөгөөд тэдгээрийн  мэдрэхүйн шинжилгээ хийх аргыг тогтооно.

Стандартын нэр: Мэдрэхүйн эрхтний шинжилгээ- Шинжилгээ хийх өрөөг зохион байгуулах ерөнхий шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8589   -   2000   12  х
Энэ стандарт нь хүнсний бүтээгдэхүүнд мэдрэхүйн эрхтний шинжилгээ хийхэд зориулагдсан сорилтын өрөөний загварыг гаргахад ерөнхий заавар болох юм.
Үүнд албан тасалгаа, бэлтгэлийн талбай, сорилтын хэсэг бүхий сорилтын өрөөг байгуулахад шаардагдах зүйлүүдийг тодорхойлох ба аль нь зайлшгүй чухал, аль нь байвал зохих талаар заавар зөвлөгөө өгөх болно.
Стандартын нэр: Мэдэрхүйн үнэлгээ –Арга зүй – Амт мэдрэх чадварыг илэрүүлэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3972   -   2001   8  х
Энэ стандарт нь үнэлэгч нарыг мэдэрхүйн үнэлгээний арга техниктэй танилцуулах зорилготой.
Тодорхойлон бичсэн үнэлгээний аргуудыг дараах байдлаар хэрэглэнэ.
a. Үнэлэгчдэд төрөл бүрийн амтыг таних, тэдгээрийг хооронд нь ялгах талаар заах (8-р бүлгийг үз)
b. Үнэлэгчдэд төрөл бүрийн заагуудыг мэдэх болон ялган танихыг заах (9-р бүлгийг үз)
c. Үнэлэгчдийн өөрсдийнх нь амт мэдрэх чадварыг сэргээх
d. Үнэлэгчдэд урьдчилан зэрэглэл тогтоох боломжийг үнэлгээний удирдагчид олгох
Мөн энэхүү аргуудыг амталгааны комиссын гишүүдийн амт мэдрэх чадварыг тодорхой хугацаанд хянахад ашиглана.
Стандартын нэр: Мэдрэхүйн шинжилгээ – Арга зүй – Хослуулан харьцуулах шинжилгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5495   -   2001   11  х

Энэ стандартаар хоёр бүтээгдэхүүний органолептик шинж чанарын ялгааг илрүүлэх аргыг тодорхойлсон болно.

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7702
Нийт хуудас үзсэн : 23217043
Хэрэглэгчдийн анхааралд