Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Хүнсний бүтээгдэхүүн. Нярай хүүхдийн хоол тэжээл.
Стандартын тэмдэглэгээ : mns cac  72   -   1998   8  х

Энэ стандарт нь нярай хүүхдийн хоолны тэжээллэг чанарын хэвийн үзүүлэлтийг хангасан, шаардлагатай тохиолдолд эхийн сүүг орлох, өргөн хэрэглээний зориулалт бүхий, шингэн болон нунтаг байдлаар бэлтгэсэн, нярай хүүхдийн хоол тэжээлд хамаарна. Уг стандартаар онцгойлсон тэжээллэг чанартай байх шаардлагатай нярай хүүхдийн хоол тэжээлийн жорыг тогтоох боловч тусгай нөхцөл, шаардлага тогтоох тодорхой бүлэгт энэ стандарт хамаарахгүй.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нярай болон хүүхдэд зориулан үр тарианаас бэлтгэсэн хоол тэжээл.
Стандартын тэмдэглэгээ : mns cac  74   -   1998   18  х

Нярай болон хүүхдэд зориулан үр тарианаас бэлтгэсэн хоол тэжээл нь хоолны дэглэм барих шаардлагатай, нярай болон хүүхдэд нэмэгдэл хоол тэжээл болгон хэрэглэхэд хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүнсний бүтээгдэхүүн. Нялх хүүхдэд зориулан нөөшөлсөн хоол тэжээл.
Стандартын тэмдэглэгээ : mns cac  73   -   1998   6  х

1.1 Энэ стандарт нь нярайн эхийн сүүгээр хооллож байгаа үед нэмэлт болгон, нярайн өсөлт хөгжилтийг нэмэгдүүлэх, улмаар хүүхдийг энгийн хоол тэжээлд дасгах зорилгоор бэлтгэсэн нялх хүүхдийн хоол тэжээлд хамаарна.

 

 

 

 

 

1.2 Шууд хэрэглэх зориулалттайгаар бэлтгэсэн хоол тэжээлийг савлахын өмнө буюу дараа дулааны боловсруулалтанд оруулж, хуурай хоол тэжээлийг физикийн аргаар боловсруулж ямар ч тохиолдолд муудахгүй байхаар бэлтгэнэ.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Чацарганат кисель
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2693   -   1979   4  х

Энэ стандарт нь чацарганат кисель үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлаж, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна      

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Сөдийн кисель
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2854   -   1980   2  х

Энэхүү стандарт эмийн сөдийн шингэн хандаас  сөдийн кисель  үйлдвэрлэх, шалган хүлээн авах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Жижиглэн савласан ба бэлэн бүтээгдэхүүн. Хүүхдийн “Пектинт” тэжээл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4851   -   1999   5  х

Энэ стандарт нь хүүхдийн “Пектинт”  тэжээлийн техникийн шаардлага, шинжлэх арга, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нялхас, бага насны хүүхдийн нунтаг сүүн тэжээлийн эрүүл ахуйн дадал
Стандартын тэмдэглэгээ : mns cac rcp  66   -   2010   34  х

Энэхүү стандарт нь нунтаг сүүн тэжээлд хамаарах эхийн сүү орлуулагч, нялхсын тэжээлийн нэмэлт бэлдмэл болон эхийн сүүг баяжуулагч, эсвэл хүүхдийн нэмэгдэл хоол болгож бусад төрлийн хоолтой хамт хэрэглэх бусад хоол зэрэг нялхас, бага насны хүүхдэд хэрэглэх зориулалтаар үйлдвэрлэсэн хуурай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, бэлтгэл, хэрэглээтэй холбоотой дараах асуудлуудыг хамаарна. Үүнд:

·        нялхсын сүүн тэжээл;

  • нялхас болон бага насны хүүхдэд нэмэгдэл хоолтой зэрэгцүүлэн хэрэглэх зориулалттай сүүн тэжээл (цуврал);

·        нялхсын хоол тэжээлийнх нь цорын ганц эх үүсвэр болгож хэрэглэх эмчилгээний өвөрмөц зориулалттай сүүн тэжээл;

·        эхийн сүүг баяжуулагч;

·        эхийн сүү, сүүн тэжээлийг орлуулж, эсвэл тэдгээртэй зэрэгцүүлэн нэмж хэрэглэх нялхас, бага насны хүүхдийн  эмчилгээний өвөрмөц зориулалттай нунтаг сүүн тэжээл. 

 

Эдгээр бэлдмэлийн тэжээллэг чанарын үзүүлэлт нь энэхүү стандартад хамаарахгүй. Бүтээгдэхүүн нь тэжээллэг чанарын стандартын үзүүлэлтийг хангасан байна
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24137467
Хэрэглэгчдийн анхааралд