Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: ГШАМ – Операторын сургалтанд зориулсан арга зүйн удирдамж
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7130   -   1998   8  х
Энэхүү стандарт нь газар шорооны ажлын машинд техник үйлчилгээ хийх сургалтын аргачилалыг зааж өгнө.
Энэ стандарт нь механикийн мэргэжлийн түвшин ажлын туршлагын үнэлгээг тодорхойлох аргачилал болохгүй.
Учир нь эдгээр асуудлууд ихэвчлэн орон нутгийн болон үндэсний аргачиллаар тодорхойлдог.
Стандартад заагдсан шаардлагууд нь ИСО-6165 дахь бүх газар шорооны ажлын машинд хамаарагдана.
Стандартын нэр: Газар шорооны ажлын машин – Хамгийн бага зөвшөөрөгдөх хэмжээсүүд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2860   -   2010   5  х

Энэхүү стандарт нь ISO 6165 стандартад тодорхойлсон Газар шорооны машин дээрхи  хамгийн бага зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтооно. Үүнд:

 

 

А. Гар хүрч болох боломжит зай

 

 

Б.Толгой хүрч болох боломжит зай

 

 

В. Бие  хүрч болох боломжит зай

 

 

Г. Гарын бугалгаар хүрч болох боломжит зай

 

 

Д. Хоёр гараар хүрч болох боломжит зай

 

 

Инженер, загвар зохион бүтээгчдийг техник тоног төхөөрөмжид үзлэг, тохиргоо, техникийн үйлчилгээ хийхэд  техникийн ажилтаны хүрэлцэхүйц хэмжээ бүхий орон зайн мэдээллээр хангана.

 

 

Стандартын нэр: Газар шорооны ажлын машин. Хөдөлгүүрийн туршилтын код – Чадал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9249   -   2012   9  х
Энэ олон улсын стандартаар ISO 6165 стандартаар тодорхойлсон газар шорооны ажлын машины дотоод шаталтын хөдөлгүүрийн ашигтай чадлын үзүүлэлтүүдийг турших аргыг тогтоосон. Энэ нь газар шорооны ажлын машины хэрэглэгчийн ашигтай чадлын утгуудыг хэмжих ажиллагааг стандартаар хангахад зориулагдана.
Стандартын нэр: Газар шорооны ажлын машин – Гидравлик экскаватор – Нэр томьёо ба худалдааны шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7135   -   2011   40  х

Энэхүү стандартаар өөрөө явагч гинжит, дугуйт гидравлик экскаваторууд, түүний ажлын төхөөрөмж ба ээлжийн тоноглолууд, тэдгээрийн худалдааны бичиг баримт, нэр төрөл, үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон болно.

Энд аалзан алхагч экскаваторын нэр томьёо ба худалдааны бичиг баримт тодорхойлогдоогүй болно.
Стандартын нэр: Газар шорооны ажлын машин – Ашиглалт ба засвар үйлчилгээ – Механик бэлтгэх сургалт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8152   -   1998   9  х
Энэхүү стандарт нь газар шорооны ажлын машинд техник үйлчилгээ хийх сургалтын аргачлалыг зааж өгнө.
Энэ стандарт нь механикийн мэргэжлийн төвшин ажлын туршлагын үнэлгээг тодорхойлох аргачилал болохгүй.
Учир нь эдгээр асуудлууд ихэвчлэн орон нутгийн болон үндэсний аргачиллаар тодорхойлдог.
Стандартад заагдсан шаардлагууд нь ИСО 6165 дахь бүх газар шороны ажлын машинд хамаарагдана.
Стандартын нэр: Газар шорооны ажлын машин – Операторын удирдлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  10968   -   2012   14  х
Энэхүү олон улсын стандартаар (ISO 6165 – д заасан) газар шорооны ажлын машины операторын анхан шатны удирдлагын шаардлага, хэв хэмжээ, удирдлагын хэлбэрүүдийг (машины алсын удирдлага ISO 15817- д заасан) тодорхойлсон. Мөн хуруу, гар, хөлөөр удирдахад саад болохгүй байхаар удирдлагын хөдөлгөөн ба байрлал, удирдлагын хэлбэрийг зааж өгсөн. Гэвч энд операторын эргономик ба аюулгүй байдлын талаарх үндсэн зарчим, шаардлагуудыг тусгаагүй болно.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7703
Нийт хуудас үзсэн : 23217922
Хэрэглэгчдийн анхааралд