Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Кран-Ачаалал ба ачааллын зохицолыг төслөх үндэс. 2-р хэсэг: Өөрөө явагч кран
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8686-2   -   2013   16  х
MNS ISO 4306-2 стандартаар тодорхойлогдсон ISO 8686 цуврал стандартын ISO 8686-1 стандартад үндэслэсэн энэхүү стандартад өөрөө явагч краны ган хийцийн тооцоог гүйцэтгэх, шалгах, үйлчлэх ачааллыг тодорхойлсон.
ISO 8686 цуврал стандартын энэхүү стандартыг хэвийн болон ачаалалтай хүнд горимд нөхцөл ажиллах өөрөө явагч кранд зориулж боловсруулсан.
ТЭМДЭГЛЭЛ: Хэмжих, шалгах зориулалтын багаж хэрэгслэлийг өөр бичиг баримтад үзүүлсэн.
Стандартын нэр: Кран. График тэмдэглэгээ. 1-р хэсэг: Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7296-1   -   2014   15  х
MNS ISO 7296 стандартын энэхүү бүлэг нь ерөнхий шаардлага, ачаа өргөх краны
удирдлагад хэрэглэх график тэмдэглэгээ (хэсэг 2), удирдлагын товчлуур болон
өнгөний тэмдэглэгээ(хэсэг 3) зэрэг 3 хэсгээс бүтнэ. Тэмдэглэгээ нь 2.1, 2.2, 2.3
заасанаар ангилагдана. 2.1 Хөдөлгөөний чиглэл заасан болон асаах, унтраах,
буулгах, өргөх байрлал заасан тэмдэглэгээ 2.2 Операторын удирдлагыг
заасан тэмдэглэгээ 2.3 Мэдээлэл заасан тэмдэглэгээ
Стандартын нэр: Кран. График тэмдэглэгээ. 2-р хэсэг: Өөрөө явагч кран
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7296-2   -   2014   30  х
Энэхүү өөрөө явагч краны хяналтын удирдлага болон дэлгэц дээрх таних
тэмдэглэгээний тухай MNS ISO 7296 стандартад орсон тодорхойлолтууд нь MNS
ISO 4306-2 стандартыг үндэслэсэн.
Стандартын нэр: Кран. График тэмдэглэгээ. 3-р хэсэг: Цамхагт кран
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7296-3   -   2014   13  х
MNS ISO 7296 стандарт нь MNS ISO 4306-3 стандартаар тодорхойлсон цамхагт
краны хяналтын удирдлага болон дэлгэц дээр график тэмдэглэгээг ашиглах
асуудлыг тодорхойлсон болно.
Стандартын нэр: Кран. Удирдлага. Байршил ба үзүүлэлт. 2-р хэсэг: Үндсэн эрэмбэлэлт ба өрөө явагч кранд тавигдах шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7752-2   -   2014   9  х
MNS IS0 7752-ын энэ стандарт нь MNS IS0 4306-2 стандартаар тодорхойлсон
өөрөө явагч краны эргэх, ачаа, сумыг өргөх, буулгах, телескопыг агшааж, сунгах
үндсэн удирдлагын үйл ажиллагааны чиглэл, шаардлага, эрэмбэлэлтийг тогтооно.
Стандартын нэр: Кран. Толь бичиг. 3-р хэсэг: Цамхагт кран
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4306-3   -   2011   18  х

ISO 4306 стандарт нь өргөх төхөөрөмжийн хүрээнд өргөн хэрэглэх нэр томъёог Англи, Орос, Монгол хэл дээр бичсэн толь бичиг юм.

ИСО-4306-ийн энэ хэсэгт цамхагт краны үндсэн тодорхойлолтыг тогтоох ба  төрөл бүрийн цамхагт краны нэр томъёог зургийн хамт үзүүлсэн болно.

Энэ нь

- буулгаж, угсардаг цамхагт кран

-байнгын угсраатайбайдаг цамхагт кранд хамааралтай.

Энэ нь

- цамхаг-сумтай, механик хөтлүүртэй өөрөө явагч сумт кран.

- сумтай болон сумгүй шонт кранд  хамаарахгүй.

Стандартын нэр: Өөрөө явагч кран-Тогтворжилтын тооцоо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4305   -   2010   6  х

Энэхүү стандарт нь өөрөө явагч краны тогтвортой байдлыг бат бэх, тэгш гадаргуу дээр (1 % хүртэлх налуу)тооцоолно. Дугуйт болон гинжит өөрөө явагч краны хувьд ISO4306-2 стандартыг баримтлана.

 

· < !--[endif]--> алхан толгойт кран < !--[if !supportLists]--> · < !--[endif]--> усан онгоц засварлах, үйлдвэрлэх кран Энэ нь дараах кранын удирдлагад хамаарахгүй. Үүнд: < !--[if !supportLists]--> · < !--[endif]--> механик хөтлүүртэй, өөрөө явагч, сумт кран (цамхаг сумаар тоноглогдсон) < !--[if !supportLists]--> · < !--[endif]--> Сумт болон сумгүй угсардаг шонт кран -->
Стандартын нэр: Кран – Удирдлага- Байршил ба үзүүлэлт 3-р хэсэг: Цамхагт кран
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  7752-3   -   2010   3  х

IS0 7752 стандартын энэ хэсэг нь IS0 4306-I болон IS0 4306-3 стандартаар тодорхойлсон цамхагт краны удирдлагад тавих онцгой шаардлага болон ачааг байрлуулах үндсэн удирдлагын байрлалыг тогтооно.

 

ТАЙЛБАР:  Краны удирдлагын үндсэн зарчим болон шаардлагуудыг MNS ISO7752-1:2009 стандартаас үзнэ үү.

 

Энэ нь дараах крануудын удирдлагад хамаарна. Үүнд:

 

  • задалж, угсардаг барилгын цамхагт кран

     

  • байнгын угсраатай цамхагт кран

     

<!--[if !supportLists]-->·  <!--[endif]-->алхан толгойт кран

 

<!--[if !supportLists]-->·  <!--[endif]-->усан онгоц засварлах, үйлдвэрлэх кран

 

Энэ нь дараах кранын удирдлагад хамаарахгүй. Үүнд:

 

<!--[if !supportLists]-->·  <!--[endif]-->механик хөтлүүртэй, өөрөө явагч, сумт кран (цамхаг сумаар тоноглогдсон)

 

<!--[if !supportLists]-->·  <!--[endif]-->Сумт болон сумгүй угсардаг шонт кран

 

Стандартын нэр: Ачаа өргөх тоног төхөөрөмж-Ангилал. 2-р хэсэг: Өөрөө явагч кран
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4301-2   -   2009   2  х

MNS ISO 4301:2000 стандартын энэхүү хэсэг нь өөрөө явагч кран, түүнтэй төсөөтэй кран, механизмыг ажиллагааны горим, мөчлөгийн тоо, ашиглалтын хугацааны туршид ачааллын олон төрлийн хүчин зүйлсээс хамааруулж ангилах зарчмыг агуулсан.

Өөрөө явагч кран, тэдгээрийн үндсэн механизмыг ажиллуулах, ашиглах нөхцлийг ISO 4306/2 стандартаар тогтоосон.

Стандартын нэр: Кран – Ангилал. 3-р хэсэг: Цамхагт кран
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4301-3   -   2009   4  х

MNS ISO 4301-3:2009 стандартын энэ хэсэг нь ISO 4306-3 стандартад тодорхойлсноор цамхагт краны ангиллыгтогтооно.

ТАЙЛБАР 1:   ISO 4306-1 стандартаар тодорхойлогдохкраны ангилал нь түүний ашиглалтын хугацаан дахь ажлын мөчлөгийн тоо, хэвийн болон хувьсах ачааллын үеийн нөлөөлөх хүчин зүйлүүдээс хамаарна. (ISO 4301- 1 стандартыг үзнэ үү).

Краныг зориулалтаар нь:

-      Барилга байгууламжийг нураах буулгах ажилбарыг гүйцэтгэх зориулалттай цамхагт кранууд

-     Угсралтын ажлыг гүйцэтгэх цамхагт кран

-     Алхан хошуутай /толгойтой/ кран

-     Далайн боомт зогсоол, усан онгоцны үйлдвэрлэлд хэрэглэгдэх цамхагт кран

гэж ангилна.

Эдгээр ангилалд

-     Механик дамжуулгатай, өөрөө явагч, цамхагт бэхлэгдсэн кран

-     Сумт болон сумгүй шорогт /шонт/ кран орно.

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25654414
Хэрэглэгчдийн анхааралд