Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  87   -   2008   15  х

Энэ стандарт нь: 

 

-         савласан бүтээгдэхүүний тоо ширхэг, жин, эзэлхүүн, шугаман хэмжээс талбайн  хэвийн утгыг нь урьдчилан тодорхойлж  шошгожуулсан савласан бараа бүтээгдэхүүнд  тавих хэмжилзүйн шаардлагуудыг  болон,

 

-         савласан бүтээгдхүүнийг шалгаж баталгаажуулахад хэмжилзүйн ажилтнаас мөрдөх дээж авалтын журам, төлөвлөгөөг тодорхойлно.

 

Энд: Дээж авалтын төлөвлөгөө нь савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээний  хяналтын үйл ажиллагаанд үл хамаарна.

 

Сав баглаа боодлын дундаж  жинг, шингэн орчинд буй бүтээгдхүүний юүлэгдэх хэмжээ, хөлдөөсөн бүтээгдэхүүний  бодит тоон хэмжээг тодорхойлох аргачлал болон шалгалтын журмуудыг мэдээллийн хавсралтаар үзүүлэв.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хуванцар савны найрлагыг тодорхойлох нил улаан туяаны спектрофотометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6667   -   2017   7  х
1. Хамрах хүрээ Энэ стандарт нь хуванцар савны материалын найрлагыг нил улаан туяаны спектрофотометрийн аргаар тогтооно. Энэ арга нь чанарын шинжилгээний аргад хамаарна. ТАЙЛБАР: Нил улаан туяа нь үзэгдэх гэрлээс микродолгион хүртэлх долгионы урт бүхий цахилгаан соронзон долгион бөгөөд энэхүү стандартад (4000-400)см-1 долгионы тоо бүхий (долгионы уртаараа 2.5мкм-25мкм) мужийг хамааруулан үзсэн. Нил улаан туяаны спектрофотометрийн чанарын шинжилгээнд дээж бэлтгэх олон арга байдаг бөгөөд дээжийг калийн бромидтой хольж шахах аргыг энэхүү стандартад сонгоно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Баглаа боодол – Эд зүйлсийг зөөвөрлөхөд тавих зурган тэмдэглэгээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  780   -   2004   6  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь зөөвөрлөлтийн зааврын дагуу тээвэрлэлтийн баглаа боодлыг хүргэх зорилгоор тавих тэмдэглэгээг тогтооно.  Тэмдэглэгээнүүдийг  зөвхөн шаардлагатай тохиолдолд тавина.

 

Энэ стандарт нь эд зүйл агуулсан аливаа баглаа боодолд хамаарах бөгөөд, тусгай зааврын дагуу зөөвөрлөх, аюултай эд зүйл агуулсан баглаа боодолд хамаарахгүй. 

 

Стандартын нэр: Сав Үндсэн төрөл Нэр томьёо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1640   -   1973   3  х
Энэ стандарт нь стандарт, техникийн баримт бичиг, шинжлэх ухаан техникийн зохиол, сурах бичигт хэрэглэгдэх савны үндсэн төрлүүдийн нэр томьѐог тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Савласан бүтээгдэхүүний шошгонд тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : mns oiml r  79   -   2017   14  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Энэ зөвлөмж нь савласан бүтээгдэхүүний шошгонд тавих дараах шаардлагад хамаарна: a) бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, b) савласан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэгчийн тухай мэдээлэл c) саван доторх бүтээгдэхүүний тоон хэмжээ. 1.2 Энэ зөвлөмж нь тогтмол хэвийн хэмжээгээр савласан бүтээгдэхүүн ба санамсаргүй хэмжээгээр савласан бүтээгдэхүүнд хамаарна. ТАЙЛБАР 1: Энэ зөвлөмж нь эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, татвар, худалдах хугацаа, хэрэглэх, хадгалах нөхцөл зэрэг шаардлагад хамаарахгүй. Шошгон дээр найрлага, илчлэгийн талаарх мэдээлэл нь мөн энэ зөвлөмжид хамаарахгүй. ТАЙЛБАР 2: Үндэсний хууль тогтоомжид энэ стандартын аль нэг заалтад үл хамаарахаар сав баглаа боодлын талаар заасан байж болно. ТАЙЛБАР 3: Савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээний хэмжил зүйн шаардлагыг MNS OIML R 87:2008 Савласан бүтээгдэхүүний тоон хэмжээ стандартад заасан.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав, баглаа боодлын шинжилгээний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5548   -   2005   13  х

Энэхүү стандартад хүнсний бүтээгдэхүүний нийлэг сав, баглаа боодлоос

-  сорьц авч шинжилгээнд бэлтгэх;

-  мэдрэхүйгээр үнэлгээ өгөх;

-  физик-хими, биотуршилт,  эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын шинжилгээ

- нян судлал / нянгийн тоо, колиформын тоо, стафилакокк, салмонелл, листериа моноцитогенес/-ын шинжилгээ хийхэд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хуванцар болон нийлэг материал, цаасан сав баглаа боодол, хүүхдийн тоглоомонд формальдегид тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6239   -   2011   3  х

Энэхүү стандарт нь  хуванцар болон нийлэг материал,  цаасан сав баглаа боодол,  хүүхдийн тоглоомонд формальдегид тодорхойлох спектрофотометрийн шинжилгээний аргад хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цацраг идэвхт материалын сав баглаа боодол. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6240   -   2011   45  х

Энэ стандарт нь байгалийн болон зохиомол цацраг идэвхт бодис, ионжуулагч цацрагийн бусад үүсгүүрүүдийг хэрэглэх, тээвэрлэх, хадгалах, булшлах ажил эрхэлдэг байгууллага, үйлдвэр,аж ахуйн нэгжид  хамаарна. 

Цацраг идэвхт материал бүхий сав баглаа боодолд цацрагийн болон критик нөхцөл, дулаан ялгаруулалтын улмаас ажиллагсад, байгаль орчин болон эд хөрөнгөд учирч болзошгүй ослоос урьдчилан сэргийлэх, түүндтавих хяналтын зохицуулалтыгэнэ стандартаартогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Баглах. Нэр томьёо, үндсэн ойлголт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1724   -   1973   2  х
Энэ стандарт нь техникийн баримт бичиг, сурах бичиг болоод шинжлэх ухаан техникийн зохиолд хэрэглэгддэг баглааны холбогдолтой нэр томьѐоны зүйг тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн хэрэгцээний сав, маяг, үндсэн хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2597   -   1978   6  х
Энэ стандарт нь ширхэгийн ачааг агуулахын дотор болон агуулахын хооронд механикжсан аргаар зөөх, ачих, буулгах, хадгалахад зориулсан задаргаагүй болон задаргаатай / эвхмэл / үйлдвэрлэлийн хэрэгцээний металл савд хамаарна.
Үйлдвэрлэлийн хэрэгцээний савыг дараах маягаар үйлдвэрлэнэ. Үүнд:
1. Хөлтэй, хайрцагны сав
2. Нээгддэг талтай хайрцган сав
3. Задгай талтай хайрцган сав
4. Тулгууртай сав
5. Сараалжин сав
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25652620
Хэрэглэгчдийн анхааралд