Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Арьс шир. Үслэг эдлэлийн зориулалтаар боловсруулсан ангийн арьс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0676   -   2011   6  х

1.1        Энэхүү стандарт нь үслэг эдлэлийн зориулалтаар боловсруулсан бүх төрлийн ангийн арьсыг боловсруулах, шалгаж хүлээн авах, баглах, хадгалах,тээвэрлэхэд хамаарна.

1.2        Энэ стандартыг Монгол улсын хэмжээнд үслэг арьсыг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхэлж буй  аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд болон хяналт шалгалт, баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Арьс шир. Үслэг эдлэлийн зориулалтаар боловсруулсан төлийн арьс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0677   -   2011   6  х

1.1        Энэхүү стандарт нь үслэг эдлэлийн зориулалтаар боловсруулсан бүх төрлийн төлийн арьсыг боловсруулах, шалгаж  хүлээн авах, баглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

1.2        Энэ стандартыг Монгол улсын хэмжээнд үслэг арьсыг боловсруулах үйлдвэрлэл эрхэлж буй  аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэд болон хяналт шалгалт, баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Арьс шир. Дэвтээлгийн шимэнд натрийн хлорид, натрийн фторсиликатын хэмжээг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6570   -   2016   4  х
Энэ стандарт нь арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрлэлийн дэвтээлгийн дамжлагын шимэнд агуулагдах натрийн хлорид, натрийн фторсиликатын хэмжээг тодорхойлоход хамаарна. Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн лабораторид технологийн үйл ажиллагааг хянах зорилгоор хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Арьс шир. Үс сулруулах холимог, шохойн шимэнд натрийн сульфид, кальцийн гидрооксидийн хэмжээг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6571   -   2016   6  х
Энэ стандарт нь арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэлийн үс авалт, шохойдлогын дамжлагын шимэнд агуулагдах натрийн сульфид, кальцийн гидрооксидийн хэмжээг тодорхойлоход хамаарна. Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн лабораторид технологийн үйл ажиллагааг хянах зорилгоор хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Арьс шир-Физик ба механик шинжилгээ Өнгөний язралт тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6634   -   2016   3  х
1 Хамрах хүрээ Энэ стандарт нь гутлын дээд биений зориулалтаар боловсруулсан (шевро, хром, юфть, булигар) арьс ширний өнгөний язралтыг тодорхойлоход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Арьс шир. Нэвтэлгээний шимэнд хүчил, давсны хэмжээг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6572   -   2016   4  х
Энэ стандарт нь арьс шир боловсруулах үйлдвэрлэлийн нэвтэлгээний дамжлагын шимэнд агуулагдах хүхрийн хүчил, давсны хүчил, натрийн хлоридын хэмжээг тодорхойлоход хамаарна. Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн лабораторид технологийн үйл ажиллагааг хянах зорилгоор хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Арьс шир. Хромын идээлгийн шимэнд хромын исэл, шүлтлэгийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6573   -   2016   6  х
Энэ стандарт нь арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрлэлийн идээлгийн дамжлагын шимэнд агуулагдах хромын исэл, шүлтлэгийн хэмжээг тодорхойлоход хамаарна. Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн лабораторид технологийн үйл ажиллагааг хянах зорилгоор хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Арьс шир Талбай хэмжих арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2369   -   2001   4  х

Энэ стандарт нь бог болон талбай багатай ангийн арьс, ширэн түүхий эд боловсруулсан арьсны талбай хэмжихэд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Арьс шир. Боловсруулсан үслэг нэхий. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0528   -   2016   4  х
1. Хамрах ба хэрэглэх хүрээ 1.1 Энэхүү стандарт нь хонины арьсыг үслэг нэхийний зориулалтаар боловсруулах, талбайг хэмжих, чанараар нь шалгаж зэрэглэх, хүлээн авах, хаяглах, хадгалах тээвэрлэхэд хамаарна. 1.2 Энэ стандартыг Монгол улсын хэмжээнд үслэг нэхий боловсруулах үйлдвэрлэл эрхэлдэг бүх үйлдвэр, аж ахуйн нэгжүүд хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ямааны боловсруулсан үстэй арьс
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0760   -   1979   5  х

Энэ стандарт нь гутал хувцсанд зориулж ямааны арьсыг үстэй нь боловсруулах, шалгаж хүлээн авахад хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227136
Хэрэглэгчдийн анхааралд