Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Хивс. Чийглэг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5983   -   2009   3  х
Энэ стандарт нь машинаар болон гар аргаар үйлдвэрлэсэн хивсний чийглэгийн хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хивс. Гар аргаар үйлдвэрлэсэн хивс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1043   -   2009   4  х

Энэ стандарт нь гар аргаар үйлдвэрлэсэн бүх төрлийн хивсний чанарын үзүүлэлтийг тогтооход хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хивс. Машинаар үйлдвэрлэсэн хивсэнд чанарын зэрэг тогтоох журам
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1044   -   2009   3  х

Энэ стандарт нь машинаар үйлдвэрлэсэн хивсэнд чанарын зэрэг тогтооход хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хивс. Машинаар үйлдвэрлэсэн хивс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1588   -   2009   4  х

Энэ стандарт нь машинаар үйлдвэрлэсэн давхар нэхэлттэй хивсний чанарын үзүүлэлтийг тогтооход хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хивс. Үсний өндөр хэмжих арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5981   -   2009   2  х
Энэ стандарт нь машинаар ба гар аргаар үйлдвэрлэсэн нэхмэл хивс болон тафтинг хивсний үсний өндөр хэмжих аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хивс. Нэхээсний нягт тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5982   -   2009   2  х
Энэ стандарт нь машинаар болон гар аргаар үйлдвэрлэсэн хивсний 10 см дахь нэхээсний нягт тодорхойлох аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хивс. Үслэг гадаргуугийн элэгдэл тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5980   -   2009   2  х
Энэ стандарт нь машинаар ба гар аргаар үйлдвэрлэсэн нэхмэл хивс болон тафтинг хивсний үслэг гадаргуугийн элэгдэл тодорхойлох аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хивс. Үндсэн хэмжээ ба 1м2-ийн жин тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3517   -   2009   2  х
Энэ стандарт нь машинаар болон гар аргаар үйлдвэрлэсэн нэхмэл хивс болон тафтинг хивсний үндсэн хэмжээ ба 1 м2-ийн жин тодорхойлох аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хивс. Бүрдүүлэгч утасны жин тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3518   -   2009   2  х
Энэ стандарт нь машинаар болон гар аргаар үйлдвэрлэсэн хивсний нэгж талбай дахь үслэг суурь, үндсэн суурь, дэвсгэр суурь, хөндлөн утас тус бүрийн жин тодорхойлох аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хивс. Лабораторийн шинжилгээнд зориулж дээж авах, сорьц бэлтгэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3493   -   2009   3  х
Энэ стандарт нь машинаар ба гар аргаар үйлдвэрлэсэн нэхмэл хивс болон тафтинг хивснээс лабораторийн шинжилгээнд зориулж дээж авах, сорьц бэлтгэх аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227133
Хэрэглэгчдийн анхааралд