Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Ноос, ноолуур. Хонины анхан шатны боловсруулалт хийсэн ноос. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  780   -   2007   4  х

Энэ стандарт нь хонины анхан шатны боловсруулалт хийсэн нарийн, нарийвтар, бүдүүвтэр, бүдүүн ноосны үзүүлэлт, шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ноос, ноолуур. Хаг, хогт хольц тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1027   -   2007   3  х

Энэ стандарт нь угааж боловсруулсан, боловсруулаагүй бүх төрлийн ноосон ширхэгтэд агуулагдаж байгаа хаг, ургамлын болон эрдсийн гаралтай хогт хольцын хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ноос, ноолуур. Хонины анхан шатны боловсруулалт хийсэн ноос. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0780   -   2007   4  х
Энэ стандарт нь хонины анхан шатны боловсруулалт хийсэн нарийн, нарийвтар,
бүдүүвтэр, бүдүүн ноосны үзүүлэлт, шаардлагыг тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Текстил. Ямааны хялгасыг ялгасан ноолуур. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3683   -   2015   3  х
1 Хамрах хүрээ 1.1 Энэ стандарт ямааны үйлдвэрлэлийн аргаар хялгасыг ялгасан 19 мкм хүртэл голчтой ноолуурын чанарын үзүүлэлт, шаардлагыг тогтооход хамаарна. 1.2 19.1-ээс дээш мкм-ийн дундаж голчтой ширхэгтэд энэ стандарт хамаарахгүй.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Текстил. Тэмээний хялгасыг ялгасан ноос. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4950   -   2015   3  х
Энэхүү стандарт нь тэмээний хялгасыг ялгасан ноосны чанарын үзүүлэлт шаардлагыг тогтооход хамаарна
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Текстил. Сарлагийн хялгасыг ялгасан хөөвөр Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5248   -   2015   3  х
Энэ стандарт нь сарлагийн хялгасыг ялгасан хөөврийн үзүүлэлт шаардлагыг тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ээрмэл бүтээгдэхүүн. Шинжилгээнд дээж авах арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5756-0   -   2007   2  х

Энэ стандарт нь бүх төрлийн ээрмэлээс лабораторийн шинжилгээнд зориулан дээж авах аргыг тогтооно.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ээрмэл бүтээгдэхүүн. Шугаман нягт тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5756-1   -   2007   3  х

Энэ стандарт нь бүх төрлийн ээрмэлийн шугаман нягт тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ээрмэл бүтээгдэхүүн. Тасрах үеийн даац, суналт тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5756-2   -   2007   4  х

Энэ стандарт нь бүх төрлийн ээрмэлийн тасрах үеийн даац, суналтын хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ээрмэл бүтээгдэхүүн. Эрч тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5756-3   -   2007   3  х

1.1 Энэ стандарт нь бүх төрлийн ээрмэлийн эрч, эрчийн үзүүлэлтийг тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Химийн боловсруулалт хийсэн болон олон удаагийн механик үйлчлэлд орсон, задардаггүй эрчтэй ээрмэлийн эрч, эрчийн үзүүлэлтийг тодорхойлоход энэ арга хамаарахгүй.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247858
Хэрэглэгчдийн анхааралд