Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Хувцасны өмсгөл хэмжээний тэмдэглэгээ. Эрэгтэй хүн болон хөвгүүдийн дотуур хувцас, унтлагын хувцас, цамц
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4415   -   2012   6  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь эрэгтэй насанд хүрэгсэд ба хөвгүүдийн дотуур хувцас, унтлагын хувцас, цамцны өмсгөл хэмжээний тэмдэглэгээг илэрхийлэх бөгөөд дотор нь дараахь байдлаар ангилна:

 

a)   мөрний хэсгийн хувцас

б)  биеийг бүхэлд нь  бүрхсэн эсвэл

в)  бэлхүүсний хэсгийн хувцас

 

Үүнийг  өдөр тутмын болон дүрэмт хувцсанд  хэрэглэнэ.

Хувцасны өмсгөл хэмжээний систем дээр үндэслэсэн хяналтын хэмжээнүүд ба өмсгөл хэмжээг илэрхийлэх аргуудыг хувцасны шошгон дээр харуулсан байна.

Стандартын нэр: Хувцасны өмсгөл хэмжээний тэмдэглэгээ. Эмэгтэй хүний болон охидын нимгэн хувцас, унтлагын хувцас, дотуур хувцас, цамц
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4416   -   2012   7  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь эмэгтэй насанд хүрэгсэд ба охидын дотуур хувцас, үүн дотроо сүлжмэл ба усны хувцасны өмсгөл хэмжээний тэмдэглэгээг илэрхийлэх бөгөөд дотор нь дараахь байдлаар ангилна:

 

а)мөрний хэсгийн хувцас эсвэл

б) биеийг бүхэлд нь  бүрхэх эсвэл

в) бүсэлхийн хэсгийн хувцас

 

Үүнийг  өдөр тутмын болон дүрэмт хувцсанд  хэрэглэнэ.

Хувцасны өмсгөл хэмжээний систем дээр үндэслэсэн хяналтын хэмжээнүүд ба өмсгөл хэмжээг илэрхийлэх аргуудыг хувцасны шошгон дээр харуулсан байна.

Стандартын нэр: Хувцас. Хлорын нэгдлийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5167   -   2002   2  х

Энэхүү стандартаар хувцаснаас авсан дээжинд хлорын нэгдлийн агууламжийг тодорхойлох аргыг тогтооно.

Энэ стандарт нь хуучин хувцасанд ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийгдсэний дараах ариутгалын бодисын үлдэгдэл болох хлорын нэгдлийг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Монгол дээл. Үндсэн хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0717   -   2011   11  х
Энэ стандарт нь тэрлэг, ширмэл болон хөвөнтэй, үстэй дотортой дээлэнд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Илгэн нэхий хувцас. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2217   -   2011   6  х
Энэхүү стандарт ньүйлдвэрлэлийн төрөл бүрийн аргаар боловсруулсан нэхийгээр хийсэн хувцсанд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөвгүүд, охидын биеийн хэв шинжит галбир, ангилал хэмжээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4253   -   1995   21  х

Энэ стандарт нь 3-18 насны хөвгүүд, охидын төрөл бүрийн оёмол, сүлжмэл хувцас зохион бүтээхэд шаардагдах биеийн хэв шинжит галбирын ангилал, хэмжээг тогтооход хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Насанд хүрэгсдийн биеийн хэв шинжит галбир, ангилал хэмжээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4252   -   1995   24  х

Энэ стандарт нь насанд хүрэгсдийн төрөл бүрийн оёмол, сүлжмэл хувцас зохион бүтээхэд шаардагдах биеийн хэв шинжит галбирын ангилал, хэмжээг тогтооход хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчдын хувцасны ерөнхий ангилал, нэр төрөл, хэмжээ
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6343   -   2012   14  х
Монгол улсын Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчдын бүх төрлийн хувцас, хэрэглэлийн ерөнхий ангилал, нэр төрөл, тэдгээрийн өмсгөл хэмжээнд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчдын хувцсанд тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6344   -   2012   11  х
Энэхүү стандарт нь Онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын албан хаагчдын хувцас, хэрэглэлд хамаарах бөгөөд тус стандартад нийцээгүй хувцас худалдан авах, олгох, ашиглахыг хориглоно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Аврагчдын хувцас, хэрэглэлд тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6345   -   2012   15  х
Энэхүү стандарт нь онцгой байдлын асуудал эрхэлсэн байгууллагын аврагч нэг бүрт олгогдох болон нурингиас аврах ажиллагааны хувцас, хэрэглэлд хамаарна
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7703
Нийт хуудас үзсэн : 23217937
Хэрэглэгчдийн анхааралд