Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Янжуур тамхи. Дээж авах
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8243   -   2011   12  х

Энэхүү стандартаар худалдаанд зориулан үйлдвэрлэсэн нийт  янжуурыг төлөөлөх дээж авах хоёр аргыг тодорхойлно. Худалдааны цэг эсвэл үйлдвэрийн газраас  дээж авч байгаагаас шалтгаалан  өөр өөр аргыг хэрэглэнэ (1 дүгээр хүснэгт үз.) 

а/ “тухайн цаг хугацаанд тухайн цэг” дээрх дээж авах  – тухайн нөхцөл байдалд сонгосон янжуурын шинж чанарт үнэлгээ өгөх боломжийг олгоно. Дээжийг маш богино хугацаанд авна.

б/ “урт хугацаанд үргэлжилсэн” дээж авах -   үүнийг байнгын үнэлгээнд хэрэглэнэ. “Тухайн цаг хугацаанд тухайн цэг” дээрээс авсан хэд хэдэн цуврал дээжийг энэхүү зорилгоор хэрэглэж болно.
Стандартын нэр: Янжуур тамхи. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5024   -   2013   14  х
Янжуур тамхийг үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, шалгах, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулахад хамаарна.
2.2 Энэхүү стандартыг янжуур тамхийг үйлдвэрлэгч, импортлогч, борлуулагч, хэрэглэгч болон хяналт, баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Тамхины түүхий эд. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6273   -   2016   4  х
1 Хамрах ба хэрэглэх хүрээ 1.1 Тамхины түүхий эдийг импортлох, шалгах, тээвэрлэх, хадгалахад хамаарна. 1. 2 Энэхүү стандартыг тамхины түүхий эдийг импортлох, тамхин бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх болон хяналт, баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дүнсэн тамхи. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6274   -   2016   14  х
Хамрах ба хэрэглэх хүрээ 2.1 Дүнсэн тамхийг үйлдвэрлэх, савлах, шошголох, шалгах, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулахад хамаарна. 2.2 Энэхүү стандартыг дүнсэн тамхийг үйлдвэрлэгч, импортлогч, борлуулагч, хэрэглэгч болон хяналт, баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Янжуур тамхи-Утаан дах усны агуулгыг тодорхойлох. 2-р хэсэг: Карл Фишерийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  10362-2   -   2001   6  х
Энэ стандарт нь тамхины утаан дах усны агуулгыг тодорхойлх Карл Фишерийн аргыг тогтооно. Тамхи татах, утааны гол хэсгийг цуглуулахдаа ISO 4387 стандартын дагуу хийнэ. Гэхдээ стандартын бус аргаар гаргаж авсан тамхины утаан дах усны агуулгыг тодорхойлоход мөн хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Лабораторийн тамхи татагч машин-тодорхойлолтууд ба стандарт нөхцөл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3308   -   2001   24  х
Тамхи таталтын үзүүлэлтүүдийн тодорхойлон тамхины шинжилгээнд ашигладаг лабораторийн тамхи татагч машины ажиллах стандарт нөхцөлүүдийг тогтооно.
Стандарт нөхцөлийн шаардлагатай уялдуулан тамхи татагч машинд тавих шаардлагыг тогтооно.

Стандартын нэр: Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн. Никотин ба бохийн хэмжээг тодорхойлох- Жингийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5128   -   2002   3  х

Энэ стандартаар бүх төрлийн янжуур тамхинд агуулагдах никотин ба бохийн хэмжээг тодорхойлоход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Тамхи, тамхин бүтээгдэхүүн. Фосфор органик пестицид тодорхойлох-нимгэн үеийн храматографийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5130   -   2002   4  х

Энэхүү стандарт нь нимгэн үет хроматографийн аргаар бүх төрлийн тамхинд фосфорорганик нэгдэл тодорхойлоход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Янжуур тамхи – Лабораторийн тамхи татагч машинаар никотингүй нийт хуурай үлдэгдэл бодисын хэмжээг тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4387   -   2001   16  х
Энэ стандарт энгийн аналитик тамхи татагч машиныг ашиглан цуглуулсан янжуур тамхинаас гарах утаанд байх никотингүй нийт хуурай үлдэгдэл бодисын хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.
Стандартын нэр: Навчин тамхи. Ерөнхий техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6422   -   2013   9  х
1 Навчин тамхийг импортлох, шалгах, хадгалах, тээвэрлэх, борлуулахад хамаарна.
2 Энэхүү стандартыг навчин тамхийг импортлогч, борлуулагч, хэрэглэгч болон хяналт, баталгаажуулалтын үйл ажиллагаанд мөрдөнө.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247736
Хэрэглэгчдийн анхааралд