Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Хөдөө аж ахуйн машин, техник. МОН-1000-90 загварын будаа ачих машин. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6311   -   2012   10  х

2.1.       Энэхүү стандарт нь МОН-1000-90 загварын будаа ачих машин үйлдвэрлэх ба ашиглахад хамаарна.

 

2.2.       МОН-1000-90 загварын будаа ачих машин үйлдвэрлэх, ашиглах байгууллагын удирдлага, инженер техникийн ажилтан мөрдөж хэрэглэнэ.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Чихэр боовон үйлдэхүүн Сэвсгэр бүтээгдэхүүний хувийн жин ба жижигрэлтийн зэрэг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0386   -   1969   3  х
Энэ стандарт нь какао- нунтаг, шокаладын жижигрэлт ба сэвсгэр бүтээгдэхүүний
(пастили- зефир) хувийн жинг тодорхойлоход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ургамлын нийт алкалоидын хэмжээг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2351   -   1976   2  х
Ургамлын нийт алкалоидын хэмжээг тодорхойлох арга
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Эсгий гутал шинжлэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0076   -   2008   5  х

Энэ стандарт бүх төрлийн эсгий гутлын чанарын үзүүлэлтийг шинжлэх аргыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гутлын нэр томъёо , тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2997   -   1985   12  х
Энэхүү стандарт нь гутлын эд ангийн нэр томъёо тодорхойлоход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Гутал, Нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0096   -   1982   4  х

Энэ стандарт нь  улс ардын аж ахуй, шинжлэх ухаан, техникийн хэвлэл, гутлын үйлдвэрт хэрэглэж байгаа гол нэр томъёо, түүний тодорхойлолтыг тогтооход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Техникийн найдвартай ажиллагааны үндсэн нэр томъёо, тодорхойлолт, тайлбар толь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3831   -   2003   11  х

Энэхүү стандарт нь техникийн найдвартай  ажиллагааны  үндсэн нэр томъёог тодорхойлж, түүнтэй холбогдсон  төслийг монгол, англи, орос хэлэн дээр  орчуулсан болно.

Энэхүү стандартыг дараах этгээдүүд  хэрэглэх боломжтой. Үүнд:

-         Төрөл бүрийн техник хэрэгсэл ашиглаж үйлдвэрлэл худалдаа эрхэлдэг болон засвар үйлчилгээ, туршилт явуулдаг байгууллага

-         Техникийн чиглэлээр боловсрол олгодог бүх байгууллага

-         Техникийн чиглэлээр судалгааны ажил  эрхэлдэг болон  оношлогоо хяналт, шалгалт  хийдэг байгууллага, хүмүүс

-         Холбогдол бүхий стандарт боловсруулагчид

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ойн ба хөдөө аж ахуйн трактор ба өөрөө явагч машин – операторын ажиллах орчин 5-р хэсэг :Даралтын системийн сорилтын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  14296-5   -   1999   2  х
ISO 14269 стандартын энэ хэсэг агааржуулагч систем бүхий ойн ба хөдөө аж ахуйн трактор, өөрөө явагч машины операторын бүхээг доторх даралтыг хэмжих сорилтын аргыг тогтооно.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247715
Хэрэглэгчдийн анхааралд