Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Пиво. Химийн шинжилгээний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2020   -   2015   20  х
Энэхүү стандарт нь төрөл бүрийн пивоны химийн үзүүлэлтүүдийг тодорхойлоход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Исгэлтийн үйлдвэрлэлд тавих ерөнхий шаардлага. 5-р хэсэг: Ундааны үйлдвэрлэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5273-5   -   2007   5  х

Ундааны үйлдвэрт тавих ерөнхий шаардлагыг тогтооход хамаарна.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Спиртлэггүй ба бага спиртлэгтэй ундаа. Нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6681   -   2017   3  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь хийжүүлсэн, спиртлэггүй ба бага спиртлэгтэй ундаа, квас /цаашид ундаа гэх/-т агуулагдах нүүрсхүчлийн хийн жингийн хэмжээг тодорхойлоход хамаарна. 2 Норматив эшлэл Энэ стандартад Монгол улсын болон олон улсын дараах стандартыг эш татсан бөгөөд өөрчлөлт орсон тохиолдолд хамгийн сүүлчийн албан ѐсны эх материалыг хэрэглэнэ. Үүнд: ГОСТ 32037 : 2013, Напитки безалкагольные и слабоалкагольные, квасы. Метод определения двуокиси углерода.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Спиртлэг бүтээгдэхүүн ба түүний үйлдвэрлэлд хэрэглэх түүхий эд. Чөлөөт ба нийт хүхрийн давхар ислийн жингийн хэмжээг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6682   -   2017   4  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь дарс, дарсны материал, спиртэн ундаа, дарс, жимсний нэрэгдэс ба үйлдвэрлэлийн боловсруулалтад орох шүүс (цаашид бүтээгдэхүүн гэх) зэрэг спиртлэг бүтээгдэхүүн, тэдгээрийг үйлдвэрлэхэд хэрэглэх түүхий эд зэрэгт чөлөөт ба нийт хүхрийн давхар ислийн жингийн хэмжээг тодорхойлоход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Төрөл бүрийн пиво. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0181   -   2017   8  х
Энэхүү стандарт нь төрөл бүрийн пиво үйлдвэрлэх, савлах, бөглөх, шошголох, багцлах, хадгалах, тээвэрлэх, шалгаж хүлээн авах шаардлагад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Сидр. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6680   -   2017   5  х
Энэхүү стандарт нь сидрийг үйлдвэрлэх, шалгаж хүлээн авах, савлах, шошголох, хадгалах ба тээвэрлэхэд тавих шаардлагыг тогтооход хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Соёолжид Xapтoнгийн болон Колбахын тooг тoдopxoйлox. Пикнометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5137   -   2002   7  х

Пивoны зopиулaлтын бүx төpлийн coёoлжид xaмaapнa.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Пивоны соёолж Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2108   -   2000   15  х

Энэ стандартаар төрөл бүрийн соёолж үйлдвэрлэх, савлах, хадгалах, шалгаж хүлээн авах, тээвэрлэх , экспортлох, импортлох шаардлагыг тогтооно.

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ликёр, ликёрийн төрлийн бүтээгдэхүүн. Шинжлэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6705   -   2018   35  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь ликѐр болон ликѐрийн төрлийн архинд хамаарна. Хатуу ликѐр, амтлаг ликѐр, пунш, жимс-жимсгэний архи, чихэрлэг ликѐр, хандмал, коктейль, бальзам, сувиллын, зөөлөн, джин зэрэг бүтээгдэхүүнийг шалгаж, хүлээн авах ба шинжлэх аргыг тогтооно. Мөн жимс, жимсгэний спиртэн сок, морс, ром, вискинд агуулагдах этилийн спиртийн хэмжээг эзлэхүүний хувиар, хуурай бодис, сахар, титрлэгдэх хүчлийг тодорхойлох аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Архи, этилийн спиртэнд агуулагдах хорт бичил хольцыг тодорхойлох хийн хроматографийн арга /хурдавчилсан шинжилгээний арга/
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS GOST R  51698   -   2004   11  х
1 ХАМРАХ ХҮРЭЭ Энэхүү стандарт нь архи, этилийн спиртэд агуулагдах бичил хорт хольцын хэмжээг дүүргэгчтэй (метилийн спиртийн хэмжээг тодорхойлоход) болон хялгасан (метилийн спирт, совсны тос, цууны альдегид болон нийлмэл эфир тодорхойлоход) багана ашиглан хийн хроматографийн шинжилгээний аргаар тодорхойлоход хамаарна. Мөн энэ аргыг ликѐрийн төрлийн болон амт, үнэр оруулагч нэмэлттэй өнгөт архины нэрэгдсэнд хорт бичил хольцыг тодорхойлоход хэрэглэнэ. Метилийн спиртийн хэмжигдэх эзлэхүүний хувийг 0.0001-0.1% хүрээнд, бусад хорт бичил хольцын массын концентрацийн хэмжээг 0.5-1000 мг/дм3 хүрээнд тус тус илэрхийлнэ. Энэ аргыг маргаан таслахад ашиглаж болно.1
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24137461
Хэрэглэгчдийн анхааралд