Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: ХАА-н үржлийн мал, Хонины ашиг шимийн параметрүүдийг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3621   -   1983   6  х

1.1. Аргын мөн чанар

 

 

Энэ арга нь малын жинг өсөлтийнх нь янз бүрийн үе шатанд тодорхойлоход үндэслэгдэнэ.

 

 

1.2. Тодорхойлох багаж

 

 

Хэмжилт хийхийн тулд дараах багаж төхөөрөмжийг ашиглана. Үүнд:

 

 

1.      50 кг хүртэл даацтай ± 0.05кг-ийн нарийвчлалтай пүү 

 

 

2.      250 кг хүртэл даацтай ± 0.5 кг-ийн нарийвчлалтай пүү 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нядалгаанд орох хурганы жин, тарга хүчийг тодорхойлох. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1110   -   2007   3  х

Энэхүү стандарт нь махны чиглэлээр эрчимтэй өсгөн бойжуулж, таргалуулсан янз бүрийн үүлдэр, үүлдэр бa үржлийн хэсэг, омог, хэвшил, тэдгээрийн эрлийз болон сайжирсан хургыг махны зориулалтаар нядалгаанд оруулахад түүний жин, өсөлт хөгжилт, тарга хүчийг үзлэгийн аргаар тодорхойлоход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мал аж ахуй. Монголын бүдүүн, бүдүүвтэр ноост хонины үүлдэр, омог. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1997   -   2013   12  х
Энэ стандарт нь Монголд үржүүлж буй бүдүүн, бүдүүвтэр ноост хонины үүлдэр, үүлдрийн хэсэг, үржлийн хэсэг, омгийн хонийг үржүүлэх, үржилд зориулан бойжуулах, борлуулах, удам зүйн үнэлгээ хийх, аж ахуйн нэгж, иргэд, байгууллагад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Сэлэнгэ үүлдрийн үхэр. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3222   -   2007   7  х

Энэ стандарт нь махны чиглэлийн үхэр үржүүлдэг аж ахуйн нэгжүүдэд үржүүлж байгаа Сэлэнгэ үүлдрийн үхрийн ашиг шимийн үзүүлэлтийг тогтоож, үржилд зориулан бойжуулах, худалдах, бусдад шилжүүлэхэд хамаарна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Үхэр, сарлаг, хонь, ямаа, гахайн хөлдүү нойр булчирхай.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0799   -   1992   2  х
Энэ стандарт үхэр, хонь, ямаа, гахайн нойр булчирхайг мал эмнэлгийн хяналтын дагуу эмийн зориулалтаар үйлдвэрлэлд бэлтгэхэд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Махны чиглэлийн өсвөр үхэр өсгөн бойжуулах, бордоход тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5784   -   2007   4  х

Энэхүү стандартыг махны чиглэлийн үүлдрийн өсвөр үхрийг өсгөн бойжуулах, бордож таргалуулахад хамаарна.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Монголд нутагшсан Халимаг үүлдрийн үхэр. Ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5785   -   2007   4  х

Уг стандарт нь махны чиглэлийн үхэр үржүүлдэг иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн Халимаг үүлдрийн үхрийн ашиг шимийн үзүүлэлтийг тогтоох, үржилд зориулан бойжуулах, худалдах, бусдад шилжүүлэхэд хамаарна.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Малын удмын сангийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаанд тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5817   -   2007   4  х

2.1 Энэхүү стандарт нь Малын удмын санг хамгаалах, малын үржлийн ажил, үйлчилгээнд биотехнологи, генийн инженерчлэлийн дэвшилтэд аргыг нэвтрүүлэх үүрэг бүхий Малын удмын сангийн үндэсний төвийн үйл ажиллагаанд хэрэглэнэ.

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Энэхүү стандартыг Хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас авсан тусгай зөвшөөрөлтэй Малын удмын санг хамгаалах үйл ажиллагаа явуулж буй төвд хэрэглэнэ.

 

 

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Цөм сүргийн үржлийн төвийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5818   -   2006   4  х

2.1 Энэхүү стандарт нь цөм сүргийн мал өсгөн үржүүлж сайн чанарын хээлтэгч, хээлтүүлэгч бойжуулж бүс нутгийн хэрэгцээг хангах үүрэг бүхий цөм сүргийн үржлийн төвүүдийн үйл ажиллагаанд хамаарна.

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Энэхүү стандарт нь цөм сүргийн мал өсгөн үржүүлж сайн чанарын хээлтэгч, хээлтүүлэгч бойжуулж бүс нутгийн хэрэгцээг хангах үүрэг бүхий Цөм сүргийн үржлийн төвүүдэд хэрэглэнэ.

 

 

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Зохиомол хээлтүүлгийн салбарын үйл ажиллагаанд тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5819   -   2007   3  х

2.1 Энэхүү стандарт нь Монгол Улсын хэмжээнд зохиомол хээлтүүлэг явуулах эрх бүхий байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагаанд хамаарна.

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Зохиомол хээлтүүлгийн үйл ажиллагаа явуулдаг салбаруудад хэрэглэнэ.

 

 

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247755
Хэрэглэгчдийн анхааралд