Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Ойн нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4118   -   1991   39  х
Энэ стандарт ойн аж ахуй, ой судлал, ойн үрийн аж ахуй, ойн зохион байгуулалт,
таксаци, ойжуулалт, тарьц суулгац, мод үржүүлгийн газар ойг тарьж ургуулах
ажлын хүрээнд шинжлэх ухаан , техник, үйлдвэрлэлд хэрэглэдэг үндсэн ойлголтын
нэр томъѐо, тодорхойлолтыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ойн хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажлын үр дүнг тооцох ажилд тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6534   -   2015   6  х
Энэ стандарт нь ойн хөнөөлт шавж, өвчний судалгаа, тэмцлийн ажил явуулдаг ойн мэргэжлийн болон эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургууль, аж ахуйн нэгж, ойн анги, нөхөрлөлд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ойн хөнөөлт шавжтай химийн аргаар тэмцэх ажилд тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6536   -   2015   2  х
Энэ стандарт нь ойн хөнөөлт шавжтай тэмцлийн ажил явуулдаг ойн мэргэжлийн аж ахуйн нэгж, ойн анги, нөхөрлөлд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ойн хөнөөлт шавжтай механик аргаар тэмцэх ажилд тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6537   -   2015   6  х
Энэ стандарт нь ойн болон цэцэрлэг, жимсний аж ахуйн хөнөөлт шавжтай тэмцлийн ажил явуулдаг ойн судалгаа, шинжилгээний байгууллага, ойн мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж, байгууллага, ойн анги, нөхөрлөлд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ойн хөнөөлт шютте өвчинтэй химийн аргаар тэмцэхэд тавих шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6538   -   2015   2  х
Энэ стандарт нь ойн хөнөөлт шютте өвчинтэй тэмцлийн ажил явуулдаг ойн мэргэжлийн аж ахуйн нэгж, ойн анги, нөхөрлөлд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хайрсан далавчтны багийн хөнөөлт шавжтай тэмцэх “Bt-MN01” бактерийн биобэлдмэл. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6543   -   2015   4  х
Энэ стандарт нь ой болон хүнсний ногооны талбайн хайрсан далавчтаны багийн хөнөөлт шавжтай тэмцэх /Bacillus thurengiensis Bt-MN01/ омгоор бэлтгэгдсэн бактерийн биобэлдмэлийг шалгах, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэх, хэрэглэх, устгахад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөх нэрсний жимс түүх, хадгалах, тээвэрлэх. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1990   -   2014   3  х
Энэхүү стандарт нь ойд ургадаг Далийн овог (Ericaceae Juss.)–т хамаарах Хөх
(намгийн) Нэрс (Vaccinium uliginosum L.)-ний жимс түүх, хадгалах, тээвэрлэхэд
хамаарна.
 
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газар тариалан нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3472   -   1983   10  х
Энэ стандарт Хөдөө аж ахуйн салбар дахь шинжлэх ухаан, техник, үйлдвэрлэлд
хэрэглэгдэх үндсэн ойлголтын нэр томъѐо тодорхойлолтыг тогтооно.
Бүх төрлийн бичиг баримт, сурах бичиг, гарын авалга, техникийн болон лавлах
ном зохиолд энэ стандартын тогтоосон томъѐоллыг хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ургамал, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүнээс хог ургамал илрүүлэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2787   -   2015   5  х
Энэ стандарт нь бүх төрлийн таримал ургамал, үр, үрийн материал, суулгац, дэвсгэр чигжээс, ургамлын хатаамал дахь хог ургамлыг ширхэгчлэн үзэх, жингийн арга, шигших аргуудаар тодорхойлоход хамаарах ба ургамлын эрүүл ахуй, хорио цээрийн чиглэлээр судалгаа, шинжилгээ хийдэг хүрээлэн, их дээд сургууль, лаборатори, орон нутгийн хяналтын лабораториудад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх энтомотоксин бэлдмэл. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6173   -   2010   3  х

Энэ стандарт нь ойн хөнөөлт шавьжтай тэмцэх Bacillus thurengiensis-9/99 омгоор бэлтгэгдсэн энтомотоксин бэлдмэлийг үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247738
Хэрэглэгчдийн анхааралд