Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Диэтилдитиокарбамат натри, трилон Б аргаар Зэс тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2964   -   1980   2  х
Энэ стандарт нь ургамал, малын эд эрхтэн, сүү, цус, ялгадсны зэс тодорхойлох аргад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөнөөлт царцаатай тэмцэх биологийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6599   -   2016   3  х
Энэ стандарт нь Монгол орны бэлчээрт голомтлон тархаж хөнөөл учруулдаг царцаатай тэмцэх биологийн арга /тахиа ашиглан/-д хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөнөөлт шавжтай тэмцэх “Грийн” биобэлдмэл. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6479   -   2014   5  х
Энэхүү стандарт нь бэлчээр болон ойд зонхилон тархсан хөнөөлт шавжтай тэмцэх
ургамал хамгааллын “Грийн” биобэлдмэлийг шалгах, савлах, шошголох, хадгалах,
тээвэрлэх, хэрэглэхэд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хөнөөлт шавжтай тэмцэх “Бассиана мускардин” биобэлдмэл. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6480   -   2014   5  х
Энэ стандарт нь бэлчээр болон ойд зонхилон тархсан хөнөөлт шавжтай тэмцэх
ургамал хамгааллын “Бассиана мускардин” биобэлдмэлийг шалгах, савлах,
шошголох, хадгалах, тээвэрлэх, хэрэглэхэд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Таримал ургамлын өвчинтэй тэмцэх “Б-СУБТИЛ-99” биобэлдмэл. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6638   -   2016   5  х
Энэ стандарт нь таримал ургамлын зонхилон тохиолдох төмсний альтернариоз, ил ба далд хөрсний хэмхийн гуалах, өнцгөн толбожилт, ил ба далд хөрсний лоолийн альтернариоз, фитофтор, шар хуайсны гуалах зэрэг өвчинтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх зориулалттай “Bacillus subtilis MN99” омгоор бэлтгэгдсэн бактерийн биобэлдмэлийг үйлдвэрлэх, шалгах, савлах, шошголох, хадгалах, тээвэрлэх, хэрэглэх, устгахад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ойн цэвэрлэгээний болон үндсэн ашиглалтын огтлолт, арчилгаа, цэвэрлэгээнд тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6447   -   2014   7  х
Энэ стандарт нь ойд арчилгаа, цэвэрлэгээний, үндсэн ашиглалтын буюу
үйлдвэрлэлийн огтлолтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ойн мэргэжлийн
байгууллагад, ойн цэвэрлэгээний ажил гүйцэтгэх иргэн, ойн нөхөрлөлд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Модны үр. Ойн үр бэлтгэх байнгын талбайг байгуулахад тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6531   -   2015   11  х
Энэхүү стандарт нь модны үр түүх талбайг байгуулах ажилд хамаарна. Энэ стандарт нь дараах төрлийн модноос үр бэлтгэх талбайг байгуулахад ашиглагдана.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7719
Нийт хуудас үзсэн : 23247747
Хэрэглэгчдийн анхааралд