Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах химийн бүтээгдэхүүнээс дээж авах – Дээж авах үеийн аюулгүй ажиллагаа
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3165   -   2007   10  х

Энэхүү стандарт нь үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглагдах химийн бүтээгдэхүүнээс дээж авах үеийн аюулгүй ажиллагаанд хамаарна.

 

 

Стандартын нэр: Эфирийн тос. Савлах ба хадгалах
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO TR  210   -   2006   6  х

Энэхүү стандарт нь зориулалтын дагуу савласан эфирийн тосны чанарыг алдагдуулахгүйгээр хадгалахад хамаарна.

Эфирийн тосонд хэрэглээнээс хамааруулан үндэсний болон олон улсын  стандартын шаардлага хангасан савыг хэрэглэнэ. Энэхүү баримт бичигт эфирийн тос агуулсан савны шинж чанар, хадгалах нөхцөлтэй холбоотой ерөнхий дүрмийг тусгав

Стандартын нэр: Эфирийн тос. Шошголох ба тэмдэглэгээ хийх
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO TR  211   -   2006   3  х

Энэхүү стандарт нь савласан эфирийн тосны шошго ба тэмдэглэгээнд агуулах мэдээллийг тодорхойлоход хамаарна.

 

 

 

Стандартын нэр: Эфирийн тос. Дээж авах
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO TR  212   -   2006   4  х

Энэхүү стандартад эфирийн тосыг мэдрэхүйн эрхтний болон физик–химийн үзүүлэлтээр үнэлэн, дээж авах үйл ажиллагаа хамаарна.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Таримал цоохор майльз (Apium graveolens L.)-ийн эфирийн тос
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3760   -   2004   6  х

Цоохор майльз (Apium graveolens L.)-ийн үрний тосны тодорхой шинж чанарыг илтгэх энэхүү олон улсын стандарт нь уг тосны чанарт үнэлгээ хийхэд хамаарна.

 

Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлд ашиглах химийн шингэн бүтээгдэхүүн. Цельсийн 200С температурт нягт тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  758   -   2007   3  х

Энэхүү олон улсын стандарт нь үйлдвэрлэлд ашиглах химийн шингэн бүтээгдэхүүний нягтыг цельсийн 20оС температурт тодорхойлоход хамаарна.

 

Стандартын нэр: ТАРИМАЛ ГАНГАЛАГ- ЧАБЕРИЙН ЭФИРИЙН ТОС
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4460   -   1999   2  х
Энэ стандарт эфирийн тостой ургамалын түүхий эд, бүтээгдэхүүний усны уураар нэрсэн эфирийн тосны гарц, физик химийн шинж чанарыг шалгаж, хүлээн авах, хаяглах, савлах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Механикаар гаргаж авсан хятад амтат жүрж Citrus sinensis (Linnaeus) Obsbeck-ний эфирийн тос
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3140   -   2004   2  х

Энэхүү Олон улсын стандарт нь механикаар боловсруулж гаргасан хятад амтат жүржний тосны онцлог шинж чанарыг тодорхойлоход мөн түүний чанарыг үнэлэхэд хамаарна.

 

Стандартын нэр: Таримал яншуйн (Petroselium sativum Hoffm.) үр жимсний эфирийн тос
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3527   -   2004   6  х

 

 

Яншуй (Petroselium sativum Hoffm.)-н үр жимсний тосны тодорхой шинж чанарыг илтгэх энэхүү олон улсын стандарт нь уг тосны чанарт үнэлгээ хийхэд хамаарна.

 

Стандартын нэр: Итали хэвшлийн бэрсүүт жүржний эфирийн тос
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3528   -   2004   6  х
Итали хэвшлийн бэрсүүт жүрж (Citrus reticulata Blanco)-ний эфирийн тосны тодорхой шинж төрхийг тусгасан энэхүү Олон улсын стандарт нь түүнд чанарын үнэлгээ өгөхөд хамаарна
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7703
Нийт хуудас үзсэн : 23218152
Хэрэглэгчдийн анхааралд