Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Үйлдвэрлэлийн ус. Халах гадаргуугийн бохирдолтыг катодын аргаар тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5051   -   2001   4  х

Энэ стандартаар дулааны болон цахилгаан станцын халаагч шугам хоолой, дулааны шугам сүлжээний шугам хоолойны дотоод гадаргуу, цуглуулагч шугам болох коллекторт тогтсон хаг хурдасны бохирдолтын тоо хэмжээг тодорхойлох аргыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Техникийн шингэн аммиак. 1-р хэсэг. Ууршилтын дараах үлдэгдлийг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5050-1   -   2001   6  х

Энэхүү стандарт нь шингэн аммиакийг 0,15%-иас 0,45% болтол нь ууршуулж, үлдэгдлийн массын хувийг жингийн болон эзлэхүүний аргаар тодорхойлно.  

Аргууд нь Ак ба Б төрлийн шингэн аммиак дахь усны массын хувийг тодорхойлоход зориулагдсан болно.

Заагдсан төрлийн бүтээгдэхүүн дэх усны массын хувийг тодорхойлоход зөрөлдөөн гарсан тохиолдолд жингийн аргаар шинжилгээг хийж гүйцэтгэнэ.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Техникийн шингэн аммиак. 2-р хэсэг. Фишерийн аргаар усны массын хувийг тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5050-2   -   2001   4  х

Энэхүү стандарт нь А төрлийн техникийн шингэн аммиак дахь усны массын хувь 0,05-0,14%, Ак ба Б төрлийн бүтээгдэхүүнд 0,2%-аас бага байх үеийн үнэлгээнд маргаан гарсан тохиолдолд тэдгээрийн усны массын хувийг Фишерийн аргаар тодорхойлох аргыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Техникийн шингэн аммиак. 3-р хэсэг. Инфраулаан спектрометрийн аргаар тосны массын концентрацийг тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5050-3   -   2001   4  х

Энэхүү стандарт нь 1-10мг/дм3тосны массын концентрацийг тодорхойлох спектрофотометрийн аргыг тогтооно. Энэ аргыг техникийн шингэн аммиакийн чанарыг үнэлэх, импортоор орж ирэх  явцад үүссэн зөрөлдөөнийг шийдэхэд хэрэглэнэ.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Техникийн шингэн аммиак. 4-р хэсэг Спектрофотометрийн аргаар тосны массын концентрацийг тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5050-4   -   2001   3  х

Энэхүү стандарт нь тосны 0,2-10мг/дм3 массын концентрацийг тодорхойлох спектрофотометрийн аргыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Техникийн шингэн аммиак. 5-р хэсэг Фотоколориметрийн аргаар төмрийн массын концентрацийг тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5050-5   -   2001   3  х

Энэхүү стандарт нь 0,25-5 мг/дм3 төмрийн массын концентрацийг тодорхойлох фотоколориметрийн аргыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Техникийн шингэн аммиак. 6-р хэсэг Нефелометрийн таних аргаар нийт хлорын агуулгыг тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5050-6   -   2001   3  х

Энэхүү стандартаар нийт 0,1–1,0 мг/кг хүртэл хлорын массын хувийг тодорхойлох нефелометрийн таних аргыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Техникийн шингэн аммиак Титрийн аргаар нүүрстөрөгчийн (IV) ислийн массын хувийг тодорхойлох
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5050-7   -   2001   3  х

Code:

Энэхүү стандартаар нүүрстөрөгчийн (IV) ислийн 10-50 мг/кгмассын хувийг тодорхойлох титрийн аргыг тогтооно.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шингэн ба нунтаг сульфат лигнин. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : mns gost  54-028   -   2008   3  х
 Энэ техникийн шаардлага техникийн шингэн ба нунтаг сульфат лигнин буюу лигносульфанатад хамаарна. Сульфат-лигнин гэдэг нь цаасны үйлдвэрлэлд сульфатын аргаар чанах процессын үр дүнд модны үндсэн ширхэглэг эд-целлюлозыг ялган авсны дараагаар үлдэх сульфатлигниний хүчлүүдийн давсны холимог органик бүтээгдэхүүн болно.
Стандартын нэр: Боловсруулсан ус. Шүүх материалын чанарыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5052   -   2001   14  х
Энэ стандартаар эрчим хүч, хүнс болон бусад улс ардын аж ахуйн салбарын үйлдвэрүүдэд технологийн зориулалтаар үүсгэвэр усыг зөөлрүүлэх, давсгүйжүүлэх зориулалттай төхөөрөмжүүдэд ашигладаг ион солилцооны органик шүүх материалуудын чанарыг тодорхойлох аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ахуй ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 24487450
Хэрэглэгчдийн анхааралд