Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Цацрагаар боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүний ерөнхий стандарт
Стандартын тэмдэглэгээ : mns cac  106   -   2007   3  х

Энэ стандарт нь хүнсний бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн болон тээвэрлэлтийн эрхзүйн стандартыг баримтлан, ион цацраг туяагаар боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүнд хамаарна.

 

 

Харин хяналтад ашигладаг хэмжилтийн багаж төхөөрөмжөөс дамжих цацрагийн тунд өртсөн хүнсний бүтээгдэхүүнд хамаарахгүй.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүнсийг цацрагаар боловсруулах дадлын олон улсын зөвлөмж
Стандартын тэмдэглэгээ : mns cac rcp  19   -   2007   6  х

Энэхүү зөвлөмж нь хүнснээс үүдэлтэй өвчлөлийг хянах, бичил биетэн болон хортон шавьжийн бохирдлыг бууруулах, ургамлын үндэс соёололтыг  саатуулах, хадгалалт даах чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор  гамма туяа, рентген туяа эсвэл хурдтай электрон цацрагийг ашиглан боловсруулсан хүнсийг тодорхойлоход хамаарна.

 

Энэхүү зөвлөмж нь цацрагийн боловсруулалт хийх төхөөрөмжид тавигдах  шаардлага, үйлдвэрлэлийн анхны шатны нөхцөл эсвэл ургац хураалт, ургац хураалтын дараах боловсруулалт, хадгалалт, тээвэрлэлт, савлалт, цацрагийн боловсруулалт, шошгололт, цацрагийн боловсруулалтын дараах хадгалалт, боловсруулалт болон сургалт зэргийн онцлогийг тодорхойлно.1

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хүнсний нэмэлт
Стандартын тэмдэглэгээ : mns cac  192   -   2015   296  х
Зөвхөн энэхүү стандартад жагсаасан хүнсний нэмэлтийг тухайн стандартын нөхцөлд нийцүүлэн бүтээгдэхүүнд нэмэхэд тохиромжтой гэж үзнэ. Хүнс хөдөө аж ахуйн Олон улсын байгууллага, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Хүнсний нэмэлтийн шинжээчдийн хамтарсан хороо (цаашид JECFA гэх) ба Кодексын Олон улсын дугаарлалтын тогтолцооны шалгуур үзүүлэлтээр аюулгүй болох нь тогтоогдсон бөгөөд хоногийн зохистой хэрэглээний хэм хэмжээнд нийцсэн хүнсний нэмэлтийн хэрэглээг л энэхүү стандартад хамруулах асуудлыг авч үзнэ. Энэ стандартад заасан хүнсний нэмэлтийг технологийн зориулалтаар хэрэглэх үндэслэлтэй болно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Малын гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнд цацраг идэвхт элемент тодорхойлох Гамма спектрометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5076   -   2013   4  х
Энэхүү стандарт нь малын гаралтай хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүн (мах, сүү)-д байгалийн (U-238, Th-232, K-40) болон үүсмэл (Cs-137, Cs-134) цацраг идэвхт изотопуудын хувийн идэвхийг тодорхойлоход хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Иоджуулсан давсны иодын агууламжийг тодорхойлох эзэлхүүний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5168   -   2002   7  х

Энэхүү шинжилгээний аргын стандарт нь иодоор баяжуулсан хүнсний давсны иодын агууламжийг эзлэхүүний / титрийн / аргаар тодорхойлоход хамаарна.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мэдрэхүйн шинжилгээ – Арга зүй – Мэдрэхүйн шинжилгээ шууд хийх боломжгүй дээжүүдийг бэлтгэх заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5497   -   2001   4  х

Энэ cтандарт нь амтны эрчим болон физик төлөв байдал (зууралдлага, өнгө, нунтаглалт г.м)-аас шалтгаалан мэдрэхүйн шинжилгээ шууд хийх боломжгүй хүнсний бүтээгдэхүүний дээжийг бэлтгэх аргад хамаарна.

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24137460
Хэрэглэгчдийн анхааралд