Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Эрдсийн гаралтай тоос, тоосонцорын найрлагыг тодорхойлох нил улаан туяаны спектрофотометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6649   -   2016   7  х
Эрдсийн гаралтай тоос, тоосонцорын найрлагыг тодорхойлох нил улаан туяаны спектрофотометрийн арга
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Энергийн дисперст рентген флуоресценцийн спектроскопоор хөрсөн дэх уран ба торийн агууламжийг тодорхойлох аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm c  1255   -   2013   14  х
Энэхүү аргачлал нь энергийн дисперст рентген флуоресценцын спектроскопоор хөрсөн дэх уран ба торийн маш бага агууламжийг тодорхойлох аргад хамаарна. Тохируулганд зориулж нунтагласан ердийн хөрснөөс ялгаатай аливаа өөр матриц бүхий дээжүүдийн хувьд/ өөрөөр хэлбэл бордоо эсвэл ихэвчлэн чулуулаг/ тэдгээрийн матрицын нөлөөг тодорхойлохын тулд жиших муруйг тусад нь байгуулах шаардлагатай.
Стандартын нэр: Азот мөнгөний давс. Төмрийн агуулгыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3657   -   1984   2  х

Энэстандартньазотмөнгөнийдавсандахьтөмрийгтодорхойлохаргадхамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Нефтийн бүтээгдэхүүн, тоcолгооны материалууд, нэмэлтүүдэд Карл Фишeрийн кулонометрийн титрлэлтээр усны агуулгыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  6304   -   2017   10  х
1. Хамрах хүрээ 1.1 Энэхүү шинжилгээний аргаар автомат төхөөрөмж ашиглан 10 мг/кг -25000 мг/кг усны агуулгатай нефтийн бүтээгдэхүүн болон нүүрсустөрөгчдийн усны агуулгыг шууд тодорхойлох юм. Үүнд түүнчлэн дээжнээс дулааны нөлөөгөөр зайлуулж хуурай инерт хийн тусламжтайгаар зөөн Карл Фишерийн титрлэлтийн камерт оруулсан усыг шууд бус тодорхойлох аргыг хамруулна. Меркаптан, сульфид, хүхэр болон бусад нэгдлүүд нь энэхүү шинжилгээний аргатай харшилдаг. 1.2 Энэхүү шинжилгээнд худалдаанд буй Карл Фишерийн кулонометрийн урвалжуудыг хэрэглэж, нэмэлтүүд, тосолгооны материал, суурь тос, автомат хөдөлгүүрийн шингэн, нүүрсустөрөгчийн уусгагч болон бусад нефтийн бүтээгдэхүүнд агуулагдах усыг тодорхойлох юм. Дээжийн хэмжээг зөв сонгосноор усны агуулгыг мг/кг-аас процентоор тодорхойлох боломжтой. 1.3 СИ нэгжээр илэрхийлэгдсэн утгуудыг стандарт гэж үзнэ. 1.4 Уг стандартад аюулгүйн ажиллагааны холбогдох бүх заавар зөвөлгөөг тусгаагүй болно. Стандартыг ашиглахдаа аюулгүйн арга хэмжээ, эрүүл ахуйн заавар, хориглох зүйлсийг сайтар анхаарах шаардлагатай.
Стандартын нэр: Тосолгооны материал, ашиглагдсан гидрийн шингэн. Элэгдлийн металл болон бохирдуулагчийг тодорхойлох эргэлдэгч диск электродын атомын цацаргалтын спектрометрийн шинжилгээний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  6595   -   2017   12  х
1. Хамрах хүрээ 1.1 Энэхүү стандарт нь эргэлдэгч диск электродын атом цацаргалтын спектрометр (RDE-AES) хэрэглэн тосолгооны материал болон ашиглагдсан гидрийн шингэний бохирдуулагч ба элэгдлийн металлыг тодорхойлох сорилтын аргыг заана. 1.2 Энэхүү сорилтын аргад шинэ болон ашиглагдсан тосолгооны материал болон гидравлик шингэнд бохирдуулагч ба металлын элэгдэл байгаа эсэхийг богино хугацаанд тодорхойлох боломжийг олгож байгаа нь давуу тал болно. 1.3 Энэхүү сорилтын аргаар шалгалт тоохируулгад тосонд уусдаг металлыг ашиглах ба мэдэгддэггүй болон уусдаггүй жижиг хэсэгүүдийн тоо хэмжээг тодорхойлно. Уусаагүй металлын жижиг хэсгүүд болон тосонд уусан металлуудын тоон үзүүлэлтийг тодорхойлно. Шинжилгээний үр дүн нь жижиг хэсгүүдийн хэмжээг тодорхойлдог. Ашиглагдсан тосон доторх бүхэл жижиг хэсгүүдийн элементийн үзүүлэлтүүд нь бага үр дүнгээр илэрхийлэгдэж болно. 1.4 Энэхүү сорилтын арга нь ойролцоогоор 10-11мкр хэмжээтэй жижиг хэсгүүдийг ууссан материалаас үүссэн элэгдэл болон бохирдлыг илрүүлэх, элементүүдийг тоолох хүчин чадалтай. 1.5 СИ нэгжээр утгыг илэрхийлнэ. Хэмжилтийн өөр бусад нэгж нь энэ стандартад тусгагдаагүй. 1.5.1 Санал болгож буй нэгж нь мг/кг (массаар ppm). 1.6 Энэхүү стандарт нь сорилтын аргыг хэрэглэхтэй холбоотой аюулгүй ажиллагааны асуудлыг тусгаагүй. Аюулгүй байдал, эрүүл мэндийн дадлыг бий болгож мөрдөн ажиллах нь энэ стандартыг хэрэглэгчийн үүрэг юм.
Стандартын нэр: Ашиглагдаж буй шингэний шинж чанарыг тодорхойлох нил улаан туяаны спектроскопийн шинжилгээний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  7889   -   2017   12  х
1. Хамрах хүрээ 1.1 Энэхүү стандартад торон спектрометр ашиглан тухайн машиний ашиглаж буй шингэний төлөв байдлыг шинжлэх аргыг тогтоосон. 1.2 Нил улаан туяаны спектроскоп ашиглаж ашиглагдаж буй шингэний шинж чанарын үзүүлэлтийг харуулна. Уг стандартанд ажлын талбайд ашиглагдах зориулалт бүхий багаж ашиглан дээж авах, шинжилгээг гүйцэтгэх, ашиглагдаж буй шингэний гол үзүүлэлт зэргийг тайлбарлана. Шинэхэн ашиглаж эхэлсэн болон бусад шингэний ашиглалтын аль ч хугацаанд шинж чанарын шинжилгээг хийх юм. 1.3 Шингэний гол үзүүлэлтүүдэд исэлдэх, нитратжилт, сульфатжилт, хөө, болон элэгдлийн эсрэг нэмэлтүүд ордог. Эдгээр нь машины тосолгооны нүүрсустөрөгчийн төрлийн шингэнүүд байх ба үүнд эзлэхүүний бүлүүрт хөдөлгүүрийн тос, турбины тос, гидравликийн тос, араан тосууд орно. 1.4 СИ нэгжээр илэрхийлэгдсэн утгуудыг стандарт дүн гэж үзнэ. 1.5 Уг стандартад аюулгүйн ажиллагааны холбогдох бүх заавар зөвөлгөөг тусгаагүй болно. Стандартыг ашиглахдаа аюулгүйн арга хэмжээ, эрүүл ахуйн заавар, хориглох зүйлсийг сайтар анхаарах шаардлагатай.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25653705
Хэрэглэгчдийн анхааралд