Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Химийн задлан шинжилгээнд хэрэглэдэг урвалжууд. 3-р бүлэг: Үзүүлэлтүүд 2-р цувралууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4617   -   1998   66  х

Энэ стандарт нь химийн шинжилгээнд хэрэглэдэг урвалжуудын цэвэршилтийг шалгах туршилтын аргуудыг тодорхойлоход хамаарна.

 

Стандартын нэр: Стандартчилсан загвартай холбон хэрэглэдэг нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS OIML V  30   -   2005   11  х

Энэхүү аргазүйн удирдамж нь стандартчилсан загвар, ялангуяа стандартчилсан загварын гэрчилгээ болон түүнд хамаарагдах баталгаажуулалтын тайланг гаргахад хэрэглэдэх нэр томъёо, утгыг тогтоосон.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Стандартчилсан загвартай холбон хэрэглэдэг нэр томъёо, тодорхойлолт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO Gui  30   -   2005   11  х

Энэхүү аргазүйн удирдамж нь стандартчилсан загвар, ялангуяа стандартчилсан загварын гэрчилгээ болон түүнд хамаарагдах баталгаажуулалтын тайланг гаргахад хэрэглэдэх нэр томъёо, утгыг тогтоосон.

Стандартын нэр: Химийн шинжилгээний зориулалттай урвалжууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4595   -   1998   56  х

Стандартын энэ бvлэг нь энэхvv зааврын дагуу аналитик химид эн тэргvvнд ашиглагддаг урвалжуудын цэвэршилтийг шалгах туршилтын аргуудад зориулагдана.

Энэхvv баримт бичгиг нь урвалжийн шинж чанарт тавих шаардлага, тvvнийг шалгах ерөнхий аргуудыг тусгасан 6353/1 Олон Улсын Стандарттай холбоотойгоор хэрэглэгдэх ба тухайлбал стандартыг зөв хэрэглэх шаардлагын талаар ерөнхий мэдээллийг өгч чадна.

6353/1 гэсэн ISO-ын 4 пунктэд дараахь vндсэн бэлтгэл ажлын талаар тусгасан байна. Vvнд:

            I, 11, 111 гэсэн шингэрvvлэлттэй стандарт уусмалууд  (СУ) бэлтгэх

            Урвалжуудын уусмал (УУ) бэлтгэх

            Индикаторын уусмал (ИУ) бэлтгэх

            Харин ISO - 6353 тоот стандартын тодотголтой ишлэлvvд нь ISO - 6353/1 тоот стандартад хамаарна.

Стандартын нэр: Стандартчилсан загвар үйлдвэрлэгчдийн чадавхид тавих ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS OIML V  34   -   2005   27  х

1.1        Энэхүү Аргазүйн удирдамжид стандартчилсан загвар үйлдвэрлэх чадавхиа хүлээн зөвшөөрүүлэх гэж байгаа стандартчилсан загвар үйлдвэрлэгчийн хангавал зохих ерөнхий шаардлагыг тогтоосон байгаа.

 

1.2        Энэхүү Аргазүйн удирдамж нь чанарын тогтолцоог боловсруулж, хэрэгжүүлэх гэж байгаа стандартчилсан загвар үйлдвэрлэгчид, мөн эдгээр байгууллагын чадавхийг үнэлэх итгэмжлэлийн, баталгаажуулалтын болон бусад холбогдох байгууллагуудад зориулагдсан болно.

 

1.3       Энэхүү Аргазүйн удирдамжид стандартчилсан загвар үйлдвэрлэхэд тавих чанарын тогтолцооны шаардлагыг тогтоосон байгаа. Мөн стандартчилсан загвар үйлдвэрлэгчдийн чанар хангалтын ерөнхий журмын хэсэг болгон ашиглахаар зориулагдсан болно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Стандартчилсан загварын аттестатчилал – Ерөнхий болон статистик зарчим
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS OIML V  35   -   2005   55  х

Стандартчилсан загвар нь материалын болон дээжийн судалгаа хийдэг хими, биологи, эм зүй, физик болон бусад шинжлэх ухааны хэмжлийн үр дүнгийн нэгж дамжуулалт гэдэг ухагдахууныг хэрэгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Ихэнх хэмжил нь аттестатчилсан стандартчилсан загвар (АСЗ)-аас нэгж дамжуулан хийгддэг бөгөөд энэ нь хэмжлийн эталоны үүрэг гүйцэтгэнэ. Зарим АСЗ нь зохион бүтээх, аттестатчилах явцад өөрсдөө СИ систем рүү нэгж дамжуулагддаг байхад бусад нь аттестатчиллын үндсэн хэсэг болох хэмжлийн цувралын тодорхой нэг хэсгийн хувьд үнэн байдаг. Энэхүү удирдамж нь хийн хольцоос биологийн материал хүртэл маш өргөн хүрээний материал (матриц) болон химийн найрлагаас физикийн болон дархлаа судлалын чанар хүртэл маш өргөн хүрээтэй судалгааг хамарна.

 

АСЗ-ыг багаж, тоног төхөөрөмжийн калибровк, хэмжлийн аргын баталгаажуулалт, материалын холбогдох утгыг тогтоох зориулалтаар хэрэглэдэг. АСЗ-ын зохион бүтээх ажилд холбогдох нэг хэсэг болох түүний хэрэглээ нь энэхүү Удирдамжийн бас нэг сэдэв юм. Энэ Удирдамжид стандартчилсан загвар (СЗ) гэж аттестатчиллын  гэрчилгээгүй, тодорхой нэгжийн хувьд нарийн утгатай байх шаардлагагүй материалыг хэлнэ. Хэмжлийн шинжлэх ухааны янз бүрийн салбарт АСЗ тэр бүр бэлэн байдаггүй тул СЗ нь АСЗ-ын нэгэн адил үүрэг гүйцэтгэдэг. Бусад салбарт СЗ нь АСЗ-тай адил үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд ийм учраас эдгээр нь хэмжилзүйн дэд бүтцийн чухал хэсэг болдог.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хими. Стандартын бичлэг - 2-р хэсэг: Химийн шинжилгээний стандарт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  78-2   -   2000   21  х

Сорилт туршилтын лабораториудад хэрэглэж байгаа арга, урвалж, тоног төхөөрөмжүүдийг хялбарчлах, оновчтой болгох, стандартчилах үүднээс энэ салбарт бэлтгэсэн олон улсын стандарт бүрийн буюу бусад олон улсын баримт бичгийг боломжийн хэрээр ойлгомжтой, ялангуяа уг баримт бичгийг бичсэн хэл төрөлх хэл нь биш уншигчдад ойлгомжтой байхаар төлөвлөж зохиовол зохино, ISO 78 тоот стоандартын энэ хэсэгт химийн шинжилгээний аргын бичлэг, найруулганд хэрэглэвэл зохих хэд хэдэн зарчмыг гаргаж өгсөн.

Стандартын нэр: Нил улаан туяаны спектрофотометрийн шинжилгээний ерөнхий аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS JIS  117   -   2003   17  х
Энэхүү стандарт нь  нил улаан туяаны спектрийг ашиглан органик ба органик бус бодисуудын чанарын ба тооны шинжилгээнд хэрэглэх үндсэн аргачлалыг тогтооно
Стандартын нэр: Хийн хроматографийн шинжилгээний ерөнхий аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS JIS  114   -   2003   26  х

Энэхүү стандарт нь хийн хроматографийн багаж ашиглаж  органик болон органик биш нэгдлүүдийн тоон болон чанарын шинжилгээ хийх ерөнхий аргачлалыг тогтооно.

Стандартын нэр: Химийн задлан шинжилгээнд хэрэглэдэг урвалжууд. 3-р бүлэг: Үзүүлэлтүүд 2-р цувралууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4617   -   1998   66  х

Энэ стандарт нь химийн шинжилгээнд хэрэглэдэг урвалжуудын цэвэршилтийг шалгах туршилтын аргуудыг тодорхойлоход хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25653462
Хэрэглэгчдийн анхааралд