Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Хромын хүдэр ба баяжмал ванадын агуулгыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2883   -   1980   3  х

Энэ   стандарт нь Хромын хүдэр ба баяжмалын ванад /0.0005- аас 0.2%   агуулгатай/ - ын  агуулгыг   фотохолораметрийн  аргаар тодорхойлоход  хамаарна.

 

Энэ  арга нь шар  өнгийн фосфорвольфром   ванадийн комплекс  нэгдэл  үүсгэхэд үндэслэнэ. Хүдэр  ба баяжмалын   сорьцыг  азотын болон  хлорын  хүчилд задалдаг . Тодорхойлолтонд  саад  болдог  хроиыг  хлорткромал  байдлаар дэгдээнэ.

Хромын  хүдэр ыө  баяжмалын  техникийн шаардлагыг  тогтоосон  стандарт техникийн  нөхцөлд  энэ аргыг  хэрэглэнэ-.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хромын хүдэр ба баяжмал Кобальт агуулгыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2884   -   1980   4  х

Энэ   стандарт нь Хромын хүдэр ба баяжмалын кабольт  /0.001- аас 0.06%   агуулгатай/ - ын  агуулгыг  фотохолораметрийн  аргаар  тодорхойлоход хамаарна.

 

Энэ  арга  нь  кабольт нитроэс  - р  давстай  улаан  өнгийн  комплекс   нэгдэл  үүсэгдэгт  үндэслэгдэнэ.

Давсны  хүчлийн 9 н уусмал  дахь хлор /СЕ/ -  хэлбэрийн өндөр суурьт  анионит   дээр  кабольт ба , төмрийг хромоос  ялгаруулна.

Кобальт  ба  төмөр  нь   хлоридийн  исмеликс нэгдэл  байдлаар  анисит дээр  ялгарч  , хром нь  уусмалд  шилжинэ. Кобальтийг  4 н - ын давсны  хүчлийн уусмалаар  салгаж ялгаруулна

Дээрх  хүчоиын орчинд  төмрийн  хлоридийн  комплекс  задрахгүй.

Хромын  хүдэр  ба  баяжмалын  техникийн шаардлагыг  тогтоосон  стандарт , техникийн  нөхцөлд  энэ  аргыг  хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хромын хүдэр ба баяжмал Мышъякийн агуулгыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2885   -   1980   4  х

Энэ  стандарт  нь Хромын хүдэр ба баяжмалын кабольт   /0.002- аас 0.01%   агуулгатай/ - ын  агуулгыг  фотохолораметрийн  аргаар  тодорхойлоход хамаарна

Энэ арг а  нь  шар өнгийг мышъякийн              гетеролопи  хүчил үүсгэж,  улмаар  итүүнийг хүхрийн  хүчлийн   орчинд комплекс  нэгдсэн  үүстэл гидразтлаар  ангижруулах  хөх өнгийн нэгдэл  үүсгэхэд  үндлэслэгдэнэ. Хүдэр  ба баяжмалын  сорьцыг  натриыйн хэт  ислийн  хайлуулна.

 Мышъяк нь  аммоний  орчинд төмрийн  ислийн  цуглуулагчийн хэмт   ялгарна. Усан  ислийн тунадсыг  уусгаж,  мышъякийг гурван  хлорт  байдлаар дэгдэнэ. Хромын  хүдэр ба баяжмалын   Техникийн  нөхцөлд энэ  арга  нь  хэрэглэнэ.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хромын хүдэр ба баяжмал Химийн шинжилгээний арга Ерөнхий заавар
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6629   -   2000   4  х
Олон улсын энэ стандарт нь хромын хүдэр ба баяжмалын химийн шинжилгээний аргад тавигдах ерөнхий зааврыг үзүүлнэ.
Стандартын нэр: Хромын хүдэр ба баяжмал Хөнгөн цагааны найрлагыг тодорхойлох Комплекс арга Chromium ores and
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  8889   -   2000   6  х
Олон улсын энэ стандарт нь хромын хүдэр ба баяжмалын хөнгөн цагааны найрлагыг тодорхойлох комплексонометрийн аргад хамаарна. Энэ аргыг хромын хүдэр дэх хөнгөн цагааны найрлага 1.5-20.0% байх үед хэрэглэнэ.
Энэ стандартыг ISO 6629-той уялдуулан хэрэглэнэ.


Стандартын нэр: Хромын хүдэр ба баяжмал Титаны агуулгыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2881   -   1980   3  х
Энэ стандарт нь Хромын хүдэр ба баяжмалын кабольт /0.002-аас 0.01% агуулгатай/-ын агуулгыг фотохолораметрийн аргаар тодорхойлоход хамаарна
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хромын хүдэр ба баяжмал Хромын ислийн агуулгыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2751   -   1979   4  х
Энэ стандарт нь хромын хүдэр ба баяжмалд хромын ислийн агуулгйг /10 % -иас 65 % хүртэл агуулгатай үед/ мөнгө - персульфатаар тодорхойлох эзэлхүүний аргад хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хромын хүдэр ба баяжмал Нийт төмрийн агуулгыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2752   -   1979   2  х
Энэ стандарт нь хромын хүдэр баяжмалын (5- аас 30 %- ийн агуулгатай ) нийт төмрийн агуулгыг тодорхойлох эзэлхүүний трилонометрийн аргад хамаарна. Энэ арга нь сульфосалицилын хүчил трилон Б- ийн уусмалын титрлэхэд үндэслэгдэнэ. Хүдэр буюу баяжмалын сорьцыг азотын , хүхрийн салгахын тулд аммиакийн уусмалаар усан мсэл болгон тундасжуулна. Хромын хүдэр ба баяжмалын техникийн шаардлагыг тогтоосон стандарт техникийн нөхцөлд энэ аргад хэрглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хромын хүдэр ба баяжмал Төмрийн дутуу ислийн агуулгыг тодорхойлох арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2753   -   1979   3  х
Энэ стандарт нь хромын хүдэр ба баяжмалын /0,5% - иас 20% хүртэл агуулгатай/ төмрийн дутуу ислийн агуулгыг тодорхойлох эзлэхүүний аргад хамаарна. Энэ арга нь хүхрийн ба фосфорын хүчлийн хольцоор будар буюу баяжмалын сорьцыг задалж, ванадын тавч ислийн нэмэхэд үндэслэнэ. Таван валентын ванадитай дутуу ислийн төмөр исэлдэж гурван валенттай болно. Илүүдэл таван валентийн ванадийг индикатор дифениламин сульфанот натрийн оролцоотой Морын давсны уусмалаар титрлэнэ Хромын хүдэр ба баяжмалын техникийн шаардлагыг тогтоосон стандарт, техникийн нөхцөлд энэ аргыг хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Хромын хүдэр ба баяжмал Нийт нүүрстөрөгчийн агуулгыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  2754   -   1979   6  х
Энэ стандарт нь хромын хїдэр ба баяжмалд нүүрстөрөгчийн агуулгыг тодорхойлох /0.01-ээс 0.1% хүртэл агуулгатай үед потенциометрийн болон хийн эзлэхүүний/ 0.1-ээс 5% хүртэл агуулгатай үед/ аргад хамаарна. Хромын хүдэр ба баяжмалын техникийн шаардлагыг тогтоох стандарт болон техникийн нөхцөлд аргыг хэрэглэнэ.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25653967
Хэрэглэгчдийн анхааралд