Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Марганцын хүдэр баяжмал ба алгормерат . Ширхэгийн бүтцийн шинжилгээнд дээж авах ба бэлтгэх арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  1714   -   1983   3  х
Энэ стандарт нь марганцын хүдэр баяжмал ба алгормерат / цаашид хүдэр гэж бичнэ /ширхэгийн бүтцийн тодорхойлоход дээж авах ба бэлтгэх аргыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Жоншны брикет ба хорголж-Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5004   -   2000   3  х
Энэ стандарт хар металлургийн зориулалтын жоншны баяжмалаар хийсэн брикет ба хорголж (окатыш)-д хамаарч, тэдгээрийн марк ба техникийн шаардлагыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Манганы хүдэр Идэвхтэй хүчилтөрөгчийн найрлагыг манганы хоёрч ислийн хэлбэрээр илэрхийлж тодорхойлох Эзэлхүүний арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  312   -   2000   4  х
Олон улсын энэ стандарт манганы хүдрийн идэвхтэй хүчилтөрөгчийн найрлага (манганы хоёрч ислийн хэлбэрээр илэрхийлсэн нөхцөлтэйгээр)-ыг тодорхойлох зорилгоор сульфат төмөр (II)-ийн аммониор ангижруулах замаар хийх эзэлхүүний аргыг тодорхойлно.
Стандартын нэр: Манганы хүдэр ба баяжмал Цахиурын найрлагыг тодорхойлох Жингийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  5890   -   2000   4  х
Олон улсын энэ стандарт нь манганы хүдэр ба баяжмалын цахиурын найрлагыг жингийн аргаар тодорхойлоход хамаарна.
Энэ аргыг 0,1%-оос ихгүй фтор болон 0,5%-оос их цахиур агуулсан бүтээгдэхүүнд хэрэглэдэг.
Олон улсын энэ стандарт нь ISO 4297-той нягт холбоотой болно.


Стандартын нэр: Манганы хүдэр ба баяжмал Манганы найрлагыг тодорхойлох Потенциометрийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4298   -   2000   6  х
Олон улсын энэ стандарт нь манганы хүдэр болон баяжмалын манганы найрлагыг потенциометрийн аргаар тодорхойлоход хамаарна. Энэ аргыг манганы найрлага 15% (m/m) буюу түүнээс их байх үед хэрэглэнэ.
Энэ стандарт нь ISO 4297-той нягт холбоотой болно.
Стандартын нэр: Марганцын хҮдэр, баяжмал ба аглмерат никелийн агуулгыг тодорхойлох фотометрийн ба атом шингээлтийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3974   -   1987   6  х
Стандарт СТ СЭВ 4520-84-тэй бүрэн тохирно.
Энэ стандарт нь марганцын хүдэр, баяжмал ба агломератад хамаарах бөгөөд никелийг тодорхойлох аргуудыг тогтооно. үүнд:
0.01-ээс 1% хүртэл агуулгыг фотометрийн, 0.005-аас 1% хүртлэх агуулгыг атом шингээлтийн аргаар тус тус тодорхойлно.
Шинжилгээний аргад тавих ерөнхий шаардлага УСТ 1668-80-д заасанта тохирно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Марганцын хүдэр, баяжмал ба агломерат Хөнгөн цагааны ислийн агуулгыг тодорхойлох фотометр, комплексонометр, атом шингээлтийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3975   -   1987   13  х
Энэ стандарт нь СТ СЭВ 4522-84-тэй бүрэн тохирно.
Энэ стандарт нь марганцын хүдэр, баяжмал, агломераттад хамаарах бөгөөд хөнгөн цагааны ислийн агуулгыг тодорхойлно. Үүнд:
Фотометрийн аргаар 0.1-3% хүртэл
Комплексонометрийн аргаар 1-8% хүртэл
Атом шингээлтийн аргаар 0.1-8% хүртэлх Хөнгөн цагааны исэл агуулсныг тус тус тодорхойлно.
Шинжилгээний аргад тавих ерөнхий шаардлага MNS 1668-80-д заасантай тохирно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Манганы хүдэр ба баяжмал. Шинжилгээний дээжний чийгийн агуулгыг тодорхойлох жингийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  310   -   1999   4  х
Олон улсын энэ стандартаар манганы хүдэр ба баяжмалын чийгийн агуулгыг тодорхойлох жингийн аргыг тогтооно. Энэ аргыг 0,1% (m/m) болон 10% (m/m)-ын чийгийн агуулгатай бүтээгдэхүүнд хэрэглэнэ.
Шинжилгээний сорьцын чийгийн агуулгыг тодорхойлохдоо адил төстэй сорьцын бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн агуулгыг тодорхойлох үйл явцтай нэгэн зэрэг тодорхойлно. Учир нь бусад бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн агуулгыг үнэмлэхүй хуурай хүдэрт байхаар тооцоолно.
Олон улсын энэ стандартыг ISO 4297-той нийцүүлэн уншина.
Стандартын нэр: МАНГАНЫ ХҮДЭР БА БАЯЖМАП Фосфорын агуулгыг тодорхойлох Молибдованадатыг гарган авах - фотометрийн арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4293   -   1999   4  х
Олон улсын энэ стандарт нь манганы хүдэр болон баяжмал дахь фосфорын агуулгыг тодорхойлох молибдованадатыг гарган авах, гаргаж авсан нэгдлийн шингээлтийг хэмжих фотометрийн аргад үндэслэнэ.Энэ аргыг (0.02 -0.5) % фосфорын агуулгатай бүтээгдхүүнүүдэд хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Манганы хүдэр - Хүхрийн агуулгыг тодорхойлох Сульфат барийн жингийн арга буюу шатаалганы дараах хүхрийн давхар ислийн эзлэхүүний арга.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  320   -   1999   10  х
Энэ олон улсын стандартаар манганы хүдрийн хүхрийн агуулгыг тодорхойлох гурван аргыг тогтооно.
I ба II арга: сульфат барийн жингийн арга, хүхрийн агуулга нь 0.01%-оос их агуулгатай манганы хүдэрт хэрэглэнэ.
Ill арга : шатаалганы дараах хүхрийн диоксидын эзэлхүүний арга
Олон улсын энэ стандартыг ISO 4297 стандарттай нийцүүлэн уншина.
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7892
Нийт хуудас үзсэн : 23629929
Хэрэглэгчдийн анхааралд