Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 |  »
Стандартын нэр: Төмрийн хүдэр – Цахиурын найрлагыг тодорхойлох жингийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2598-1   -   2000   13  х
ISO 2598-ын энэ хэсэг нь төмрийн хүдрийн цахиурын найрлагыг тодорхойлох жингийн хоёр аргыг үзүүлнэ. Эдгээр аргыг байгалийн төмрийн хүдэр, төмрийн хүдрийн баяжмал, бөсөл бүтээгдэхүүнийг агуулсан агломератын цахиурын найрлагыг 1-ээс 15% (m/m)-ын тодорхой хязгаарт хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Tөмрийн хүдэр. Соронзон туршилтын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns gost  25114   -   2016   7  х
1. Хамрах хүрээ Энэхүү стандарт нь хүчтэй соронзон чанартай (магнетит) төмрийн хүдэр, тэдгээрийн баяжуулалтын бүтээгдэхүүнд хамаарах бөгөөд соронзон туршилтын аргыг тогтооно. Уг арга нь хүдрийн сорьцыг соронзон 1, соронзон 2, соронзон бус фракцуудад ялгасны дараа соронзон фракцуудад ялгаж авсан нийт төмрийн металл авалт болон соронзон бус фракц руу алдагдсан соронзон төмрийн хэмжээг тодорхойлоход үндэслэгдэнэ. Соронзон аргаар баяжуулах процессын хяналт, соронзон сепараторуудын үйл ажиллагаа болон бүтээгдэхүүний чанарын үнэлгээ хийхэд энэ аргыг ашиглана.
Стандартын нэр: Төмрийн хүдэр — Шинжилгээнд хэрэглэх сорьцны гигроскоп чийгийг тодорхойлох — Гравиметр, Карл Фишер болон масс хорогдлын аргууд
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  2596   -   2011   37  х

Энэ олон улсын стандарт нь шинжилгээний дээжний гигроскоп чийг тодорхойлох дараах дөрвөн аргыг тодорхойлно:

1 дүгээр арга — Гравиметрийн арга; 

2 дугаар арга — Kaрл Фишерийн эзлэхүүний арга; 

3 дугаар арга — Kaрл Фишерийн коулометрийн арга; 

4 дүгээр арга — Maсс хорогдлын арга. 

Эдгээр аргыг хүдрийн дараах төрөлд химийн шинжилгээний утгыг хуурай дээжинд хөрвүүлж тооцоход хэрэглэнэ.

a)     метал төмөр агуулсан боловсруулсан хүдэр (шууд ангижруулсан төмөр). 

b)    0,2 % (массын фракц)-иас их хүхэртэй ердийн болон боловсруулсан хүдэр. 

c)            2.5 % (массын фракц)-иас их нэгдлийн устай ердийн болон боловсруулсан хүдэр. 

Эдгээр аргыг гигроскоп чийгийн 0,05 % (массын фракц)-иас 4,5 % (массын фракц) хүртэлх хүрээнд хэрэглэнэ.
Стандартын нэр: Төмрийн хүдэр - Рентген флюресценцийн спектрометрээр олон элемент тодорхойлох - 1-р хэсэг: Дэлгэрэнгүй аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  9516-1   -   2011   69  х

Энэ стандарт нь төмрийн хүдэр дэхь төмөр болон цахиур, кальций, мангаан, хөнгөнцагаан, титан, магний, фосфор, хүхэр, калий, цагаантугалга, ванадий, хром, кобальт, никель, зэс, цайр, мышьяк, хар тугалга, барийг тодорхойлох долгион уртын дисперсийн рентген флюресценцийн аргачлалыг тогтооно. Энэ аргыг шатаалгын хорогдол өндөртэй төмрийн хүдэрт нийцэхээр боловсруулсан.

 

Энэ аргыг бүх төмрийн хүдэрт эрдсийн төрлөөс үл хамааран хэрэглэнэ. Энэ аргаар хэмжихэд зөвшөөрөгдөх агууламжийн хүрээг элемент бүрээр 1-р хүснэгтэд өгүүлэв. Энэ аргаар олсон нийт төмрийн тодорхойлолтыгарбитрын утгаар ашиглахгүй.

Стандартын нэр: Төмрийн хүдэр ба шууд ангижруулсан төмөр- Тайлбар толь
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  11323   -   2011   29  х

Энэстандарт нь төмрийн хүдэр, шууд ангижруулсан төмрийн түүвэрлэх, дээжлэх, чийг болон ширхэгийн оврын шинжилгээ, физик туршилтын стандартуудад хэрэглэх нэр томъёог тодорхойлно.

Стандартын нэр: Металлургид хэрэглэх төмрийн хүдэрт тавих ерөнхий шаардлага ба төмрийн хүдрийг орлох түүхий материалын ангилал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  6249   -   2011   7  х

Энэ стандартаар металлургид хэрэглэх төмрийн хүдэрт тавих ерөнхий шаардлага ба төмрийн хүдрийг орлох түүхий материалын ангиллыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Төмрийн хүдэр - Түүвэрлэх болон дээжлэх аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3082   -   2011   91  х

Энэ стандарт нь  ISO 3852:2007 (2-р арга)-ын овоолгын нягтаас бусад хими найрлага, чийгийн агуулга, оврын тархалт болон бусад физик болон металлургийн шинжийг тодорхойлох зорилгоор гар болон механик хэрэгсэл ашиглаж, зөөвөрлөж байгаа ачилтаас түүвэрлэх, дээжлэхтэй холбогдох

 

а) онолын үндэс;

 

b) түүвэрлэлт болон дээжлэлтийн үндсэн зарчим, ба

 

c) түүвэрлэх системийг төлөвлөх, суурилуулах болон ажиллуулах үндсэн шаардлагыг тогтооно.

 

Энэ стандарт дахь аргыг механик түүвэрлэгч суурилуулсан, эсхүл гараар түүвэрлэх бол  аюулгүйн шаардлагад нийцсэн түүвэр авах байрлалтай, туузан цувуур ба хүдэр зөөвөрлөх дамжуулах бусад хэрэгслээр ачилтыг ачих, буулгах явцад хэрэглэнэ.

 

Эдгээр аргыг ердийн болон боловсруулсан (баяжмал, аргалж болон хорголж гэх мэт бөөнцөг) эсэхээс үл хамааран төмрийн бүх хүдэрт хэрэглэнэ. 

Стандартын нэр: Төмрийн хүдэр - Чанарын хүлцлийг үнэлэх туршилтын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3084   -   2011   21  х

Энэхүү стандартаар тухайн борлуулах төмрийн хүдрийн төрөл болон дамжуулах баазад төмрийн хүдрийн чанарын хүлцлийг үнэлэх туршилтын аргыг тогтооно.

Стандартын нэр: Төмрийн хүдэр — Түүвэрлэлт, дээжлэлт болон хэмжилтийн нарийвчлалыг шалгах туршилтын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3085   -   2011   24  х

Энэстандартаар MNS ISO 3082 : 2011-ийн дагуу түүвэрлэсэн, дээжлэсэн болон холбогдох стандартын дагуу хэмжсэн төмрийн хүдрийн түүвэрлэлт, дээжлэлт болон хэмжилтийн нарийвчлалыг шалгах туршилтын аргыг тогтооно.

ТАЙЛБАР:   Энэ стандартыг түүвэрлэлт, дээжлэлт болон хэмжилтийг нарийвчлалыг тус бүрээр салангид  шалгахад мөн хэрэглэж болно.
Стандартын нэр: Төмрийн хүдэр - Түүвэрлэлтийн алдааг шалгах туршилтын арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  3086   -   2011   26  х

Энэстандарт нь түүвэрлэх зогс-туузын аргыг харьцуулах (хянах) аргаар сонгон, MNS ISO 3082 : 2011-д заасан дагуу түүвэрлэсэн төмрийн хүдрийн түүвэрлэлтийн алдааг шалгах туршилтын аргыг тогтооно.

 Алдаа шалгах туршилт явуулахаас өмнө түүвэрлэх механик системийг шалгасан байна.
Хуудас : « | 1 | 2 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7703
Нийт хуудас үзсэн : 23217898
Хэрэглэгчдийн анхааралд