Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: “Нарийн сухайт”-ын уурхайн нүүрс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5243   -   2003   2  х

Энэ стандартаар “Нарийн сухайт”-ын уурхайн чулуун нүүрсний техникийн шаардлагыг тогтооно.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Шатдаг занарын тосны гарцыг тодорхойлох Фишерийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns astm d  3904   -   2007   13  х

1.1              Шинжилгээний энэхүү арга нь шаардлагатай хэмжээнд хүртэл (2,36 мм буюу 8 меш) буталсан шатдаг занарын дээжийг халаан гаргаж авсан тос, ус, нэрэгдсэн занарын хэмжээг тодорхойлоход хэрэглэнэ. Агуулагдах хийн хэмжээг туршилтын үр дүнд үндэслэн тооцоолж гаргана.

 

 

Энэ аргыг дулааны үйлчлэлээр хий ба шингэн бүтээгдэхүүн ялгаруулдаг шатдаг занарт хэрэглэдэг (1-Р ТАЙЛБАР) бөгөөд 19 л/Мг -өөс 227 л/Мг (5 галлон/тн -аас 60 галлон/тн) тосны гарцтай шатдаг занарыг хамарч хийгдээд байна.

 

 

1-Р ТАЙЛБАР: Шинжилгээний арга нь хийн шинж чанарыг тодорхойлох ажиллагааг хамрахгүй.

 

 

 

 

Стандартын нэр: Шатдаг занарын тосны гарцыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns sht  508   -   2007   8  х

1.1 Энэхүү стандарт нь нам температурт шатдаг занараас тос ялгаруулах ажиллагааг хамрана.

 

 

 

 

1.2 Энэхүү стандартыг шатдаг занарын тосны болон дайвар бүтээгдэхүүний гарцыг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

 

 

 

 

Стандартын нэр: Орон нутгийн уурхайн нүүрс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  891   -   2006   2  х

Энэ стандартаар орон нутгийн уурхай /Могойн гол, Баруун Галт, Сайхан-Овоо, Талбулаг, Хартарвагтай, Хөшөөт, Цагаан-овоо, Чандган тал, Зээгт, Мааньт/ н  нүүрсний техникийн шаардлагыг тогтооно.

 

Энэ стандартад зааснаас өндөр шаардлага буюу өөр зориулалтын нүүрс нийлүүлэх зайлшгүй шаардлага гарвал тухайн байгууллагын стандартыг мөрдөж болно.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: “Элдэв”-ийн уурхайн нүүрс. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5042   -   2006   3  х
1. Хамрах хүрээ Энэ стандартаар “Элдэв”–ийн уурхайн чулуун нүүрсний техникийн шаардлагыг тогтооно.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Чулуун нүүрс, кокс. Механик дээж авалт. 1-р хэсэг: Ерөнхий удиртгал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13909-1   -   2017   10  х
1 Хамрах хүрээ Энэхүү Олон улсын цуврал стандартын энэхүү хэсэгт хатуу эрдэс түлшинд дээж авалт хийх үндсэн ойлголт, дээж авах ерөнхий зарчим, дээж авалттай холбоотой тэмдэглэл, баримтжуулалт зэргийг тодорхойлсон болно. Мөн стандартад багтаж байгаа бусад хэсгийг жагсаан тохирох хэсгийг сонгоход ерөнхий зааварчилгаа өгнө. Стандартад Хүрэн нүүрс болон лигнитийн дээж авах хамаарахгүй бөгөөд нүүрсний давхаргын дээж авалт- ISO 14180 мөн хамаарахгүй болно. Нүүрс болон коксоос гар аргаар дээж авах тухай ISO 18283 стандартад хамарна.
Стандартын нэр: Чулуун нүүрс, кокс. Механик дээж авалт. 2-р хэсэг: Нүүрс. Хөдөлгөөнт урсгалаас дээж авах
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13909-2   -   2017   27  х
1 Хамрах хүрээ MNS ISO 13909-ын энэ хэсэгт хөдөлгөөнт урсгалаас нүүрсний механик дээж авалтын аргачлалыг тодорхойлох, дээж авагчийн төхөөрөмжид тавигдах ерөнхий шаардлагыг хангахад оршино. MNS ISO 13909-3-г хамарсан талбайгаас механик аргаар дээж авах явц нь энд хамрагдахгүй болно.
Стандартын нэр: Чулуун нүүрс, кокс. Механик дээж авалт. 3-р хэсэг: Нүүрс. Хөдөлгөөнт бус талбайгаас дээж авалт хийх
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13909-3   -   2017   18  х
1 Хамрах хүрээ MNS ISO 13909 стандартын энэхүү бүлэгт хөдөлгөөнт бус талбай буюу галт тэрэгний тэвш, чиргүүл, усан онгоц болон овоолгоос нүүрсний дээжлэлт хийх тухай заасан болно. Энэхүү аргачлалуудыг MNS ISO 13909-2 стандартын дагуу ачих буулгахад дээжлэлт хийх боломжгүй болсон үед мөн ашиглана. Дээж бэлтгэлийн аргачлалыг MNS ISO 13909-4 стандартад тайлбарлав. MNS ISO 13909 стандартын энэхүү хэсэгт нүүрсний талбайгаас чийг, ерөнхий шинжилгээ тэр дундаа физик химийн шинж чанар тодорхойлох шинжилгээнд ашиглагдах дээжийг цуглуулахад ашиглах бөгөөд дээж бэлтгэлийг MNS ISO 13909-4 стандартын шаардлагын дагуу явуулна. MNS ISO 13909 стандартын энэхүү хэсэгт дээж авах ерөнхий зарчим, аргачлал, дээжлэлт хийх зураглал зэргийг жишээ дурдан багтаасан бөгөөд янз бүрийн нөхцөл байдлаас хамаарсан дээжлэлтийг хийх тухай тайлбарласан болно. Үл тохирлыг буцаан шалгаж болох аргачлалуудыг багтаасан.
Стандартын нэр: Чулуун нүүрс, кокс. Механик дээж авалт. 4-р хэсэг: Нүүрс. Шинжилгээний дээж бэлтгэх.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  13909-4   -   2017   24  х
1 Хамрах хүрээ MNS ISO13909 стандартын энэхүү Хэсэгт нүүрсний анхдагч цэгэн дээжийг нэгтгэхээс эхлээд заагдсан шинжилгээний дээж бэлтгэх хүртэлх үйл явцыг хамарсан болно.
Стандартын нэр: Нүүрсний дээжинд зарим элементийн агуулгыг тодорхойлох рентгенфлуоресценцийн арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5674   -   2006   3  х

Энэхүү стандарт нь нүүрсний дээжинд калийгаас уран (K - U)  хүртэлх элементийн агуулгыг тодорхойлоход оршино.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандарт шинэчлэгдлээ
MNS 5842:2019 Төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүний хос дугуйн хэмжих хэрэгсэл, ажлын болон хяналтын загварууд. Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл стандартыг шинэчлэн ...

2019-01-21 15:44:26 Дэлгэрэнгүй
MNS 6738:2018 Гидратын шохой. Техникийн шаардлага стандартыг батлан гаргалаа.
2016 оноос хэрэгжиж байгаа “Инновацийн бүтээгдэхүүн Бөсгөсөн шохой – технологийн нэвтрүүлэлт” төслийн хүрээнд арьс ширний үйлдвэрт ашиглаж байгаа шохойн ...

2018-12-17 16:02:56 Дэлгэрэнгүй
ISO 22000 Хүнсний аюулгүй байдлын стандартын шинэ чиг хандлага
...

2018-12-17 15:59:29 Дэлгэрэнгүй
Хүний нөөцийн менежментийн цогц 6 стандартыг батлан гаргалаа.
MNS ISO 30400 Хүний нөөцийн менежмент. Нэр томъёо MNS ISO 30405:2018 Хүний нөөцийн менежмент. Бүрдүүлэлтийн аргачлал ...

2018-12-12 16:41:49 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 445 Тунгалаг ба бараан шингэний кинематик зууралдлагыг тодорхойлох шинжилгээний арга (Динамик зууралдлагыг тооцоолох арга) стандарт шинэчлэгдсэн байна. ...

2018-12-05 11:38:29 Дэлгэрэнгүй
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох аргастандарт шинэчлэгдсэн байна.
ASTM D 664 Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Потенциометрийн титрлэлтээр хүчлийн тоог тодорхойлох арга стандарт энэ онд шинэчлэгдсэн байна. Дэлгэрэнгүй ...

2018-12-05 11:21:41 Дэлгэрэнгүй
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав
Хөдөө аж ахуйн зохистой дадал (ХААЗД) хэрэгжүүлэх удирдамж MNS 6737:2018 стандартыг батлав Энэхүү стандартыг ХААИС, Мал аж ...

2018-09-26 15:37:36 Дэлгэрэнгүй
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав.
Ширээсийн үл эвдэх сорил. Хэт авианы сорил. Арга техник, шалгалтын түвшин ба үнэлгээ MNS ISO 17640:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:50:49 Дэлгэрэнгүй
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав.
Зам төмрийн толгойн дээд талын түвшингээс авто угсрааны өндөр шалгах загвар.Баталгаажуулалтын арга хэрэгсэл MNS 6721:2018 стандартыг батлав. Энэ стандартыг ...

2018-09-19 11:37:42 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа.
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо – Шаардлага, хэрэглэх заавар MNS ISO 45001:2018 стандартыг батлан гаргалаа. Олон Улсын Стандартчиллын ...

2018-09-19 11:30:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
.

Login

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8136
Нийт хуудас үзсэн : 25653962
Хэрэглэгчдийн анхааралд