Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах. Технологийн байгууламж.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5746   -   2007   23  х

Энэ стандарт нь газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулахын технологийн байгууламж, тоног төхөөрөмжид хамаарна. Бусад технологийн бус барилга байгууламж нь холбогдох стандартын шаардлагыг хангасан байна.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн технологи, үйл ажиллагааны аргачлал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4633   -   2006   26  х

Энэ стандарт нь Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр газрын тосны бүтээгдэхүүнийг хүлээн авах, худалдах, хадгалах, түгээх, тээвэрлэх үед агуулах, шатахуун түгээх станцуудад тавигдах технологийн ерөнхий шаардлагыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны үндсэн журмыг тогтооход оршино.

 

Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг бөөнөөр болон жижиглэн худалдаалах үйл ажиллагааг гүйцэтгэж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага, компани, иргэд нь энэ стандартыг дагаж мөрдөнө.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тосны аж үйлдвэр – Нэр томьёо 1-р хэсэг: Түүхий эд материал ба бүтээгдэхүүн
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1998-1   -   2008   32  х
ISO 1998 цуврал стандартын энэхүү хэсэг нь газрын тосны аж үйлдвэр, газрын тосны түүхий эд, түүний бүтээгдэхүүн болон холбогдох тодорхойлолтыг Англи ба Монгол хэлээр оноож заахад хэрэглэдэг, уг хоёр хэлээр дүйцүүлэн боловсруулсан нэр томьёоны жагсаалтаас бүрдэнэ. ISO 1998 нь газрын түүхий тос болон газрын тосны бүтээгдэхүүнд холбогдох салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй газрын тосны аж үйлдвэрийн хэрэгцээг хангах зориулалттай бөгөөд өөрөөр хэлбэл олборлолтын талбайгаас эхлээд эцсийн хэрэглээ хүртэлх бүх үйл ажиллагааг нь хамаарна. Энэ стандарт нь газрын тосны тоног төхөөрөмж эсвэл талбай дахь аливаа ажиллагаанд хамаарахгүй. Гэхдээ тоног төхөөрөмжийн зарим хэсэг, хайгуулын болон олборлолтын зарим үйл ажиллагааг тодорхойлсон. Тухайн бүтээгдэхүүн эсвэл үйл явцыг тодорхойлоход тэдгээрийн тодорхойлолт нь аливаа хоёрдмол санааг ойлгох, түүнээс зайлсхийх шаардлагатай хэмээн үзсэн тохиолдолд холбогдох нэр томьёог оруулж өгсөн болно. Газрын тосны тоног төхөөрөмжийн нэр томьёо нь Газрын тос ба байгалийн хийн аж үйлдвэрийн түүхий эд, тоног төхөөрөмж ба далай дээрх бүтэц – ISO/TC 67 ангилалд хамаарна.
Стандартын нэр: Газрын тосны аж үйлдвэр – Нэр томьёо 2-р хэсэг: Шинж чанар ба сорилт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1998-2   -   2008   28  х
ISO 1998 цуврал стандартын энэхүү хэсэг нь газрын тосны аж үйлдвэр, газрын тосны түүхий эд, түүний бүтээгдэхүүн болон холбогдох тодорхойлолтыг Англи ба Монгол хэлээр оноож заахад хэрэглэдэг, уг хоёр хэлээр дүйцүүлэн боловсруулсан нэр томьёоны жагсаалтаас бүрдэнэ. ISO 1998 нь газрын түүхий тос болон газрын тосны бүтээгдэхүүнд холбогдох салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй газрын тосны аж үйлдвэрийн хэрэгцээг хангах зориулалттай бөгөөд өөрөөр хэлбэл олборлолтын талбайгаас эхлээд эцсийн хэрэглээ хүртэлх бүх үйл ажиллагааг нь хамаарна. Энэ стандарт нь газрын тосны тоног төхөөрөмж эсвэл талбай дахь аливаа ажиллагаанд хамаарахгүй. Гэхдээ тоног төхөөрөмжийн зарим хэсэг, хайгуулын болон олборлолтын зарим үйл ажиллагааг тодорхойлсон. Тухайн бүтээгдэхүүн эсвэл үйл явцыг тодорхойлоход тэдгээрийн тодорхойлолт нь аливаа хоёрдмол санааг ойлгох, түүнээс зайлсхийх шаардлагатай хэмээн үзсэн тохиолдолд холбогдох нэр томьёог оруулж өгсөн болно. Газрын тосны тоног төхөөрөмжийн нэр томьёо нь Газрын тос ба байгалийн хийн аж үйлдвэрийн түүхий эд, тоног төхөөрөмж ба далай дээрх бүтэц – ISO/TC 67 ангилалд хамаарна.
Стандартын нэр: Газрын тосны аж үйлдвэр – Нэр томьёо 3-р хэсэг: Олборлолт ба үйлдвэрлэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1998-3   -   2008   4  х
ISO 1998 цуврал стандартын энэхүү хэсэг нь газрын тосны аж үйлдвэр, газрын тосны түүхий эд, түүний бүтээгдэхүүн болон холбогдох тодорхойлолтыг Англи ба Монгол хэлээр оноож заахад хэрэглэдэг, уг хоёр хэлээр дүйцүүлэн боловсруулсан нэр томьёоны жагсаалтаас бүрдэнэ. ISO 1998 нь газрын түүхий тос болон газрын тосны бүтээгдэхүүнд холбогдох салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй газрын тосны аж үйлдвэрийн хэрэгцээг хангах зориулалттай бөгөөд өөрөөр хэлбэл олборлолтын талбайгаас эхлээд эцсийн хэрэглээ хүртэлх бүх үйл ажиллагааг нь хамаарна. Энэ стандарт нь газрын тосны тоног төхөөрөмж эсвэл талбай дахь аливаа ажиллагаанд хамаарахгүй. Гэхдээ тоног төхөөрөмжийн зарим хэсэг, хайгуулын болон олборлолтын зарим үйл ажиллагааг тодорхойлсон. Тухайн бүтээгдэхүүн эсвэл үйл явцыг тодорхойлоход тэдгээрийн тодорхойлолт нь аливаа хоёрдмол санааг ойлгох, түүнээс зайлсхийх шаардлагатай хэмээн үзсэн тохиолдолд холбогдох нэр томьёог оруулж өгсөн болно. Газрын тосны тоног төхөөрөмжийн нэр томьёо нь Газрын тос ба байгалийн хийн аж үйлдвэрийн түүхий эд, тоног төхөөрөмж ба далай дээрх бүтэц – ISO/TC 67 ангилалд хамаарна
Стандартын нэр: Газрын тосны аж үйлдвэр – Нэр томьёо 4-р хэсэг: Боловсруулалт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1998-4   -   2008   17  х
ISO 1998 цуврал стандартын энэхүү хэсэг нь газрын тосны аж үйлдвэр, газрын тосны түүхий эд, түүний бүтээгдэхүүн болон холбогдох тодорхойлолтыг Англи ба Монгол хэлээр оноож заахад хэрэглэдэг, уг хоёр хэлээр дүйцүүлэн боловсруулсан нэр томьёоны жагсаалтаас бүрдэнэ. ISO 1998 нь газрын түүхий тос болон газрын тосны бүтээгдэхүүнд холбогдох салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй газрын тосны аж үйлдвэрийн хэрэгцээг хангах зориулалттай бөгөөд өөрөөр хэлбэл олборлолтын талбайгаас эхлээд эцсийн хэрэглээ хүртэлх бүх үйл ажиллагааг нь хамаарна. Энэ стандарт нь газрын тосны тоног төхөөрөмж эсвэл талбай дахь аливаа ажиллагаанд хамаарахгүй. Гэхдээ тоног төхөөрөмжийн зарим хэсэг, хайгуулын болон олборлолтын зарим үйл ажиллагааг тодорхойлсон. Тухайн бүтээгдэхүүн эсвэл үйл явцыг тодорхойлоход тэдгээрийн тодорхойлолт нь аливаа хоёрдмол санааг ойлгох, түүнээс зайлсхийх шаардлагатай хэмээн үзсэн тохиолдолд холбогдох нэр томьёог оруулж өгсөн болно. Газрын тосны тоног төхөөрөмжийн нэр томьёо нь Газрын тос ба байгалийн хийн аж үйлдвэрийн түүхий эд, тоног төхөөрөмж ба далай дээрх бүтэц – ISO/TC 67 ангилалд хамаарна.
Стандартын нэр: Газрын тосны аж үйлдвэр – Нэр томьёо 5-р хэсэг: Тээвэрлэлт, хадгалалт, түгээлт
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1998-5   -   2008   16  х
ISO 1998 цуврал стандартын энэхүү хэсэг нь газрын тосны аж үйлдвэр, газрын тосны түүхий эд, түүний бүтээгдэхүүн болон холбогдох тодорхойлолтыг Англи ба Монгол хэлээр оноож заахад хэрэглэдэг, уг хоёр хэлээр дүйцүүлэн боловсруулсан нэр томьёоны жагсаалтаас бүрдэнэ. ISO 1998 нь газрын түүхий тос болон газрын тосны бүтээгдэхүүнд холбогдох салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй газрын тосны аж үйлдвэрийн хэрэгцээг хангах зориулалттай бөгөөд өөрөөр хэлбэл олборлолтын талбайгаас эхлээд эцсийн хэрэглээ хүртэлх бүх үйл ажиллагааг нь хамаарна. Энэ стандарт нь газрын тосны тоног төхөөрөмж эсвэл талбай дахь аливаа ажиллагаанд хамаарахгүй. Гэхдээ тоног төхөөрөмжийн зарим хэсэг, хайгуулын болон олборлолтын зарим үйл ажиллагааг тодорхойлсон. Тухайн бүтээгдэхүүн эсвэл үйл явцыг тодорхойлоход тэдгээрийн тодорхойлолт нь аливаа хоёрдмол санааг ойлгох, түүнээс зайлсхийх шаардлагатай хэмээн үзсэн тохиолдолд холбогдох нэр томьёог оруулж өгсөн болно. Газрын тосны тоног төхөөрөмжийн нэр томьёо нь Газрын тос ба байгалийн хийн аж үйлдвэрийн түүхий эд, тоног төхөөрөмж ба далай дээрх бүтэц – ISO/TC 67 ангилалд хамаарна.
Стандартын нэр: Газрын тосны аж үйлдвэр – Нэр томьёо 7-р хэсэг: Бусад нэр томьёо
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1998-7   -   2008   7  х
ISO 1998 цуврал стандартын энэхүү хэсэг нь газрын тосны аж үйлдвэр, газрын тосны түүхий эд, түүний бүтээгдэхүүн болон холбогдох тодорхойлолтыг Англи ба Монгол хэлээр оноож заахад хэрэглэдэг, уг хоёр хэлээр дүйцүүлэн боловсруулсан нэр томьёоны жагсаалтаас бүрдэнэ. ISO 1998 нь газрын түүхий тос болон газрын тосны бүтээгдэхүүнд холбогдох салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй газрын тосны аж үйлдвэрийн хэрэгцээг хангах зориулалттай бөгөөд өөрөөр хэлбэл олборлолтын талбайгаас эхлээд эцсийн хэрэглээ хүртэлх бүх үйл ажиллагааг нь хамаарна. Энэ стандарт нь газрын тосны тоног төхөөрөмж эсвэл талбай дахь аливаа ажиллагаанд хамаарахгүй. Гэхдээ тоног төхөөрөмжийн зарим хэсэг, хайгуулын болон олборлолтын зарим үйл ажиллагааг тодорхойлсон. Тухайн бүтээгдэхүүн эсвэл үйл явцыг тодорхойлоход тэдгээрийн тодорхойлолт нь аливаа хоёрдмол санааг ойлгох, түүнээс зайлсхийх шаардлагатай хэмээн үзсэн тохиолдолд холбогдох нэр томьёог оруулж өгсөн болно
Стандартын нэр: Газрын Тосны аж үйлдвэр – Нэр Томъѐо – 99-р Хэсэг: Олборлолт ба үйлдвэрлэл
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  1998-99   -   2007   44  х
ISO 1998 цуврал стандартын энэхүү хэсэг нь газрын тосны аж үйлдвэр, газрын тосны түүхий эд, түүний бүтээгдэхүүн болон холбогдох тодорхойлолтыг Англи ба Монгол хэлээр оноож заахад хэрэглэдэг, уг хоёр хэлээр дүйцүүлэн боловсруулсан нэр томьёо жагсаалтаас бүрдэнэ. ISO 1998 нь газрын түүхий тос болон газрын тосны бүтээгдэхүүнд холбогдох салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй газрын тосны аж үйлдвэрийн хэрэгцээг хангах зориулалттай бөгөөд өөрөөр хэлбэл олборлолтын талбайгаас эхлээд эцсийн хэрэглээ хүртэлх бүх үйл ажиллагааг нь хамаарна. Энэ стандарт нь газрын тосны тоног төхөөрөмж эсвэл талбай дахь аливаа ажиллагаанд хамаарахгүй. Гэхдээ тоног төхөөрөмжийн зарим хэсэг, хайгуулын болон олборлолтын зарим үйл ажиллагааг тодорхойлсон. Тухайн бүтээгдэхүүн эсвэл үйл явцыг тодорхойлоход тэдгээрийн тодорхойлолт нь аливаа хоёрдмол санааг ойлгох, түүнээс зайлсхийх шаардлагатай хэмээн үзсэн тохиолдолд холбогдох нэр томьёог оруулж өгсөн болно. Газрын тосны тоног төхөөрөмжийн нэр томьёо нь Газрын тос ба байгалийн хийн аж үйлдвэрийн түүхий эд, тоног төхөөрөмж ба далай дээрх бүтцүүд – ISO/TC 67 ангилалд хамаарна
Стандартын нэр: Автотээврийн хэрэгслийг шингэрүүлсэн шатдаг хийгээр цэнэглэх станц. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5676   -   2006   10  х

Энэхүү стандарт нь автотээврийн хэрэгслийг шингэрүүлсэн шатдаг хийгээр цэнэглэх станцын барилга, байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдэд тавих техникийн ерөнхий шаардлагуудыг тогтооно. 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24137081
Хэрэглэгчдийн анхааралд