Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Ган цутгамал – Нийлүүлэх техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4990   -   2003   17  х

1.1. Олон улсын энэ стандартаар ган цутгамлыг нийлүүлэхэд тавих техникийн ерөнхий шаардлага болон түүнээс дээж, туршилтын дээжийг сонгох, бэлтгэхэд тавих шаардлагыг тогтооно.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Материал буюу бүтээгдэхүүний стандартад нийлүүлэх техникийн ерөнхий шаардлагыг энэ стандартад зааснаас өөрөөр тодорхойлсон бол материал буюу бүтээгдэхүүний уг стандартыг хэрэглэнэ. Онцлох тохиолдолд энэ стандартад заасан нөхцлүүдийн хувилбарыг захиалгийн дагуу тохирч болно.

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Энэ стандартаар ган цутгамалд тавих нэмэлт бүлэг шаардлагыг мөн тодорхойлсон. Эдгээр бүлэг шаардлагыг худалдан авагчийн сонгосноор нэмэлт туршилт болон хяналтад мөрдөнө.

 

 

 

 

Стандартын нэр: Ган бэлдэц. Ерөнхий техникийн шаардлага.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4854   -   1999   3  х

Энэхүү стандартаар тогтоогдсон ерөнхий техникийн шаардлагууд нь цутгах аргаар үйлдвэрлэгдсэн бүх төрлийн бэлдэцүүдэд хамаарна.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ялтсан балтай саарал ширмэн цутгамал.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3889   -   1986   4  х

Энэ стандарт нь ялтсан балтай саарал ширмэн цутгамалыг үйлдвэрлэхэд мөрдөнө.

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Мах, махан бүтээгдэхүүн – Eshericha coli –ийн тоог тогтоох – Мембран ашиглан 440С-т колонни тоолох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  4840   -   1999   9  х

Энэхүү стандарт нь мах, махан бүтээгдэхүүн дэх амьдрах чадвартай Е – coli –ийн тоог тодорхойлох аргыг тогтооно.

 

Энэ аргаар ердийн Е – coli (биотип -1) болон түүний лактоз үл задлах агааргүй орчинд үржих хувилбаруудыг илрүүлнэ. 1)

Стандартын нэр: Саарал ширмэн цутгамал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0766   -   1977   7  х
Энэ стандарт ялтаст балтай / пластинчатый графит / саарал ширмэн цутгамалд хамаарна.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Металл эдлэхүүн. Татаж сунгах туршилтын дээж бэлтгэх, татаж сунгаж турших арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS JIS  4856   -   1999   10  х

Энэ стандартын зорилго нь төмөрлөг материалуудын татаж сунгах туршилтын дээж бэлтгэх болон татаж сунгах шалгах туршилт хийх аргачлалыг тодорхойлно.

 

Тэмдэглэл : Энэ стандартад{} өгөгдсөн нэгж болон тоон утгууд нь Олон улсын нэгжийн системийн (СИ) дагуу лавлагаанд зориулж нэмсэн болно.

Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227174
Хэрэглэгчдийн анхааралд