Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »
Стандартын нэр: Дизель түлш.Шүүгдэх коэффициент тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5799   -   2007   5  х

Газрын тосны бүтээгдэхүүний шинжилгээний лабораторид хийгдэх туршилт шинжилгээ явуулахад дагаж мөрдөнө. 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дизель түлш.Хүйтэн шүүлтүүр дээр шүүгдэх температурын хязгаарыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5800   -   2007   12  х

Газрын тосны бүтээгдэхүүний шинжилгээний лабораторид хийгдэх туршилт, шинжилгээ явуулахад хэрэглэнэ. 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Мазут. Техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  3828   -   2008   8  х

Энэхүү стандарт нь тээврийн хэрэгсэл, уурын зуух болон технологийн тоног төхөөрөмжинд зориулж газрын тос, хийн конденсатын түүхий эдээс гарган авсан мазутад хамаарна.

 

 

 

Хүн амын эрүүл мэнд, амь нас, эд хөрөнгө, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдлыг хангах талаар бүтээгдэхүүний чанарт заавал тавих шаардлагыг энэ стандартын 4.3 болон 6,7-р бүлэгт тусгасан болно.

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дизелийн түлш. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  216   -   2006   7  х

Энэ стандарт нь илчит тэрэг, хөлөг онгоцны болон хурдан эргэлттэй дизель хөдөлгүүр, хийн турбинт хөдөлгүүрт зориулсан газрын тосны бүтээгдэхүүнд хамаарна.

 

 

Тогтоогдсон технологийн горим, зааврын дагуу гарган авсан, чанар сайжруулах нэмэлт бодис нэмсэн түлш хэрэглэхийг зөвшөөрнө.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн түлш Автобензин. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  217   -   2006   7  х

Энэ стандарт нь карбюратор хөдөлгүүртэй автомашин, мотоцикл болон бусад зориулалтын ижил төрлийн хөдөлгүүрийн автобензинд хамаарна.

 

Энэхүү бүтээгдэхүүнд тавигдах үндсэн шаардлагыг 5.2, 5.3-р заалт болон 7, 8-р бүлэгт тусгасан болно.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Тийрэлтэт хөдөлгүүрийн түлш. ТС-1. Техникийн шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5677   -   2006   5  х

Энэ стандарт нь тийрэлтэт хөдөлгүүрийн ТС-1 түлшинд хамаарна.

 

Энэ стандартаар тогтоогдсон техникийн түвшний үзүүлэлтүүд нь дээд  зэргийн чанарыг заасан.

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Дээж авах арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  0218   -   2008   18  х
Энэхүү стандартыг газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний ашиглалтын чанарын физик, химийн үзүүлэлтийг тодорхойлох зорилгоор босоо, хэвтээ резервуар (цаашид босоо, хэвтээ сав гэж нэрлэнэ), төрөл бүрийн тээврийн хэрэгсэл, түүнчлэн чингэлэг, торх, бидон, шуудай, уут зэрэг жижиг савтай тухайн бүтээгдэхүүнээс дээж авахад хэрэглэнэ.
Энэ стандартыг газрын тосноос алгуур коксжуулах аргаар (нүүрс, газрын тос зэрэг түлшийг агааргүй орчинд 900 0С –ээс 1050 0С хүртэл халааж боловсруулах үйл ажиллагаа) гарган авсан кокс болон шингэрүүлсэн хийн дээж авахад хэрэглэхгүй.
Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Дээж авах арга
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  218   -   2008   18  х

Энэхүү стандартыг газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний ашиглалтын чанарын физик, химийн үзүүлэлтийг тодорхойлох зорилгоор босоо, хэвтээ резервуар (цаашид босоо, хэвтээ сав гэж нэрлэнэ), төрөл бүрийн тээврийн хэрэгсэл, түүнчлэн чингэлэг, торх, бидон, шуудай, уут зэрэг жижиг савтай тухайн бүтээгдэхүүнээс дээж авахад хэрэглэнэ.

 

 

Энэ стандартыг газрын тосноос алгуур коксжуулах аргаар (нүүрс, газрын тос зэрэг түлшийг агааргүй орчинд 900 0С –ээс 1050 0С хүртэл халааж боловсруулах үйл ажиллагаа) гарган авсан кокс болон шингэрүүлсэн хийн дээж авахад хэрэглэхгүй.

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Моторын түлш.Булингаршилтын температур, талстжилтын эхлэл ба талстжилтыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns gost  5066   -   2008   10  х

Энэхүү стандарт нь онгоцны бензин, тийрэлтэт ба дизелийн түлшинд хамаарах бөгөөд тодорхойлох хоёр аргатай байна. Үүнд:

 

А-талстжилтын эхлэл (талстжилтын цэг) ба талстжилтыг (хөлдөлтийн цэг) тодорхойлох

 

Б- булингаршилтын температур ба талстжилтын эхлэлийг тодорхойлох

 

 

Стандартын нэр: Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Тосолгооны тос. Зэврэлт эсэргүүцэх чанарыг тодорхойлох арга
Стандартын тэмдэглэгээ : mns gost  19199   -   2008   5  х

Энэ стандарт нь хэрэглэгдэх нөхцөлдөө устай харьцах боломжтой турбины, гидравилк болон бусад тосолгооны тосонд хамаарах ба түүний зэврэлтийн эсрэг чанарыг тодорхойлоход хэрэглэнэ.

 

             

 

Энэ стандарт ИСО 7120-87 стандарттай тохирно.

 

 

Хуудас : « | 1 | 2 | 3 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Олон улсын стандартчилал
"Ажлын байрны орчны менежмент. Менежментийн тогтолцоо. Шаардлага ба хэрэглэх удирдамж. ISO 41001:2018" стандарт шинээр хэвлэгдлээ. Уг стандарт одоогоор Монгол улсын ...

2018-04-25 13:52:24 Дэлгэрэнгүй
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ
Биеийн тамир, спортын стандартчиллын мэдээ техникийн хорооноос шинээр боловсруулсан 7 стандартыг улсын бүртгэлд бүртгэв. Эдгээр стандартууд нь 2018 ...

2018-04-24 14:53:23 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын ажлын 2018-2019 оны төлөвлөгөө
Стандартчиллын 55 салбарын техникийн хороодын төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү. ...

2018-03-27 12:35:01 Дэлгэрэнгүй
Усны стандартчилал
Монгол улсад өнөөдрийн байдлаар усны чанарт хамаарах 132 стандартыг мөрдөж байна. Эдгээр стандартыг хамрах хүрээгээр нь ангилвал усны чанарын нийтлэг ...

2018-03-23 09:21:04 Дэлгэрэнгүй
"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй (OH & S)-н менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүй" олон улсын ISO 45001 стандарт хэвлэгджээ
Дэлхий даяар өдөр бүр 7 600 гаруй хүн ажил мэргэжилтэй холбоотой осол, өвчлөлөөс болж нас бардаг бөгөөд энэ нь жилд ...

2018-03-15 11:15:19 Дэлгэрэнгүй
ISO/IEC 27000 стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO/IEC 27000:2018 "Мэдээллийн технологи.Аюулгүй байдлын техник. Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо. Тайлбар толь" с ...

2018-03-05 10:58:12 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO/IEC 17025 стандарт шинэчлэн батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) 2017 оны 11 дүгээр сард уг стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргасан юм. Уг стандартыг СХЗГ-ын ...

2018-03-05 09:40:28 Дэлгэрэнгүй
ISO 31000 стандарт шинэлэгдлээ.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага ISO 31000: 2018 стандартын шинэчилсэн хувилбарыг хэвлэн гаргалаа. Уг стандарт нь байгууллагын төлөвлөлтийг сайжруулж, илүү сайн ...

2018-02-27 14:54:56 Дэлгэрэнгүй
Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 8132
Нийт хуудас үзсэн : 24137083
Хэрэглэгчдийн анхааралд