Түр хүлээнэ үү...

Стандартын тухай товч мэдээлэл

Хуудас : « | 1 |  »
Стандартын нэр: Төмөрлөгийн үйлдвэрлэл. Электрод.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  4900   -   1999   20  х

Энэхүү стандарт нь ганг цахилгаан нуман аргаар ширээх, онцгой чанартай гадаргууг шавах зориулалттай  бүрхүүлтэй электродыг үйлдвэрлэх, шалгах, турших, савлах, хаяглах, хадгалах, тээвэрлэхэд хамаарна.  

 

 

 

Энэ стандарт нь өнгөт металлын гадаргууг шавах, ширээх электродод хамаарахгүй.

 

 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Стандартын нэр: Ган ба ган бүтээгдэхүүн. Нийлүүлэх техникийн ерөнхий шаардлага
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  404   -   2003   17  х

Олон улсын энэ стандартаар ган цутгамал, нунтаг металлургийн бүтээгдэхүүнээс бусад МNS ISO 6929 : 2002 стандартад дурдсан ган бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхэд тавих техникийн ерөнхий шаардлагыг тогтооно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ган ба ган бүтээгдэхүүний хяналтын баримт бичиг MNS ISO 10747 : 2001 стандартаар ган бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхэд дагалдах баримт бичгийг тогтооно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Энэ стандартаар тодорхойлогдсон ган бүтээгдэхүүнээс өөр ган бүтээгдэхүүн буюу нийлүүлэхэд тавих техникийн ерөнхий шаардлагаас өөр техникийн шаардлагатай материалд энэ стандартыг хэрэглэхэд талууд энэ тухай урьдчилан тохирсон байна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Ган бүтээгдэхүүн. Тодорхойлолт ба ангилал
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  6929   -   2003   25  х

1.1 Олон улсын энэ стандартаар ган бүтээгдэхүүнийг дараахь байдлаар тодорхойлж, ангилна:

a)          үйлдвэрлэлийн үе шат;

 

 

 b)          хэлбэр ба хэмжээ1); 

c)          гадаргын байдал. 

 

 

 

Энд ган бүтээгдэхүүнийг хэрэглээ буюу үйлдвэрлэх аргаас хамааралгүй ангилсан ба  ангиллын энэ шалгуурыг ихэнх тохиолдолд зайлшгүй баримтлах хэрэгтэй байдаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Стандартын нэгдүгээр хэсэгт ган үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн2)-ийг тодорхойлж, ангилна.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3  Стандартын хоёрдугаар хэсэгт дараахь бусад ган бүтээгдэхүүнийг тодорхойлж, ангилна:

 

 

 

 

a)       нунтаг металлургийн бүтээгдэхүүн;

 

 

 

 

 

b)       цутгамал;

 

 

 

 

 

c)       давтаж боловсруулсан ба штампалж боловсруулсан бүтээгдэхүүн;

 

 

 

 

 

d)       гялгар бүтээгдэхүүн;

 

 

 

 

 

e)       хүйтнээр хэлбэсэн бүтээгдэхүүн;

 

 

 

 

 

f)         ширээсэн хэлбэр;

 

 

 

 

 

g)       утас;

 

 

 

 

 

h)       хоолой, хөндий хэлбэр ба хөндий туйван.

 

 

 

 

  

 

Стандартын нэр: Ган ба ган бүтээгдэхүүн -Хяналтын баримт бичиг
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS ISO  10474   -   2002   7  х

Худалдан авагчид ган болон ган бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэхэд холбогдох журмын    дагуу дагалдуулах хяналтын баримт бичгүүдийн төрлийг энэ  стандартаар тодорхойлно.

 

 

 

 

 

Стандартын нэр: Гар нуман ширээс. Ширээсэн холбоосын үндсэн нэр төрөл, бүтээцийн элемент ба хэмжээ.
Стандартын тэмдэглэгээ : MNS  5180   -   2002   32  х

Энэ стандарт нь ган бүтээц, эдлэхүүний гар нуман ширээсэн холбоосын үндсэн нэр төрөл, бүтээцийн элемент ба түүний хэмжээнд хамаарна. 

 

 

 

 

Буцах Стандарт харах Худалдаж авах
Хуудас : « | 1 |  »

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227163
Хэрэглэгчдийн анхааралд