Түр хүлээнэ үү...

АХУЙН БА ХУДАЛДААНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ. СОЁЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ. СПОРТ

97   АХУЙН БА ХУДАЛДААНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ. СОЁЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ. СПОРТ
Хамаарагдах стандартууд :
97.020   Ахуйн эдийн засгийн нийтлэг асуудал
97.030   Ахуйн цахилгаан хэрэглэлийн нийтлэг асуудал
97.040  Гал тогооны тоног төхөөрөмж
97.040.01   Гал тогооны тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
97.040.10   Гал тогооны тавилга
97.040.20   Плитка, ширээ, шарах зуух ба төстэй хэрэглэл
97.040.30   Ахуйн хөргөх хэрэглэл
97.040.40   Сав угаагч
97.040.50   Гал тогооны зориулалттай жижиг хэрэглэл
97.040.60   Хоолны хэрэгсэл, хутга, халбага, сэрээ, аяга, таваг
97.040.99   Гал тогооны бусад тоног төхөөрөмж
97.060  Угаалгын хэрэглэл
97.080   Цэвэрлэх хэрэгсэл
97.100   Ахуйн, худалдаа ба үйлдвэрийн халаагч хэрэглэл
97.100.01   Халаагч хэрэглэлийн нийтлэг асуудал
97.100.10   Цахилгаан халаагч
97.100.20   Хийн халаагч
97.100.30   Хатуу түлшин халаагч
97.100.40   Шингэн түлшин халаагч
97.100.99   Эрчим хүчний бусад үүсвэр ашигладаг халаагч
97.120   Ахуйн хэрэглээний автомат хяналт
97.130   Дэлгүүрийн тавилга, хэрэгсэл
97.130.01   Дэлгүүрийн тавилга, хэрэгслийн нийтлэг асуудал
97.130.10   Тавиур
97.130.20   Худалдааны хөргөх хэрэглэл
97.130.30   Супермаркетийн тэргэнцэр
97.130.99   Дэлгүүрийн бусад тавилга, хэрэгсэл
97.140   Тавилга
97.145   Шат
97.150   Шалны нэхмэл бус дэвсгэр
97.160   Ахуйн нэхмэл. Даавуу
97.170   Бие арчилгааны тоног төхөөрөмж
97.180   Ахуйн төрөл бүрийн хэрэгсэл ба худалдааны тоног төхөөрөмж
97.190   Хүүхдэд зориулсан тоног төхөөрөмж
97.195   Урлагийн ба гар урлалын зүйлс
97.200   Соёлын үйлчилгээний тоног төхөөрөмж
97.200.01   Соёлын үйлчилгээний тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
97.200.10   Театр, тайз ба студийн тоног төхөөрөмж
97.200.20   Хөгжмийн зэмсэг
97.200.30   Аяллын хэрэгсэл ба аяллын талбай
97.200.40   Тоглоомын талбай
97.200.50   Тоглоом
97.200.99   Соёлын үйлчилгээний бусад тоног төхөөрөмж
97.220   Спортын тоног төхөөрөмж ба хэрэгсэл
97.220.01   Спортын тоног төхөөрөмж ба хэрэгслийн нийтлэг асуудал
97.220.10   Спортын хэрэгсэл
97.220.20   Өвлийн спортын тоног төхөөрөмж
97.220.30   Дотор заалны спортын тоног төхөөрөмж
97.220.40   Гадна талбай ба усан спортын тоног төхөөрөмж
97.220.99   Спортын бусад хэрэгсэл ба тоног төхөөрөмж

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227292
Хэрэглэгчдийн анхааралд