Түр хүлээнэ үү...

ГАЗРЫН ТОС, ХОЛБОГДОХ ТЕХНОЛОГИ

75   ГАЗРЫН ТОС, ХОЛБОГДОХ ТЕХНОЛОГИ
Хамаарагдах стандартууд :
75.020   Газрын тос, байгалийн хийн олборлолт, боловсруулалт
75.040   Боловсруулаагүй газрын тос
75.060   Байгалийн хий
75.080   Газрын тосны бүтээгдэхүүнийн нийтлэг асуудал
75.100   Тослох материал, үйлдвэрийн тос, холбогдох бүтээгдэхүүн
75.120   Гидравлик урсамтгай материал
75.140   Лав, битумт материал ба газрын тосны бусад бүтээгдэхүүн
75.160   Түлш
75.160.01   Түлшний нийтлэг асуудал
75.160.10   Хатуу түлш
75.160.20   Шингэн түлш
75.160.30   Хийн шатахуун
75.180   Газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж
75.180.01   Газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
75.180.10   Хайгуул, өрөмдлөг, олборлолтын тоног төхөөрөмж
75.180.20   Боловсруулах тоног төхөөрөмж
75.180.30   Эзэлхүүн хэмжих тоног төхөөрөмж ба хэмжилт
75.180.99   Газрын тос, байгалийн хийн үйлдвэрийн бусад тоног төхөөрөмж
75.200   Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн ба байгалийн хий зөөвөрлөх тоног төхөөрөмж

Мэдээ мэдээлэл

Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй
"Цагаан болон өвөрмөц архи. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандарт шинэчлэгдлээ.
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 28-ны өдрийн 43 дугаар тогтоолын дагуу "Цагаан болон өвөрмөц архи. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 0179:2016 ...

2016-12-09 10:06:22 Дэлгэрэнгүй
Аж, ахуйн нэгж байгууллагуудыг "Үндэсний чанарын шагнал" -д материалаа ирүүлэхийг урьж байна.
Стандарт, Хэмжил Зүйн Газар, Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхимаас “Дэлхийн чанарын өдөр - Үндэсний чанарын 7 хоног”-ийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх ...

2016-11-07 11:11:08 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартын мэдээ: Авилгын эсрэг менежментийн тогтолцооны олон улсын стандарт батлагдлаа.
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-аас "Авилгын эсрэг менежментийн тогтолцоо-Шаардлага ба хэрэглэх арга зүй ISO 37001:2016" стандарт /47 хуудас/ ...

2016-10-21 09:04:44 Дэлгэрэнгүй
“Байгаль орчны хамгаалал. Чандарлах зуух (крематор)-ны яндангаар агаар мандалд хаягдах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулах зарим бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ” MNS 5606-1:2016 стандартыг шинэчлэн баталлаа
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын 23-ний өдрийн 37 дугаар тогтоолоор ...

2016-08-05 15:57:15 Дэлгэрэнгүй
“Агаарын чанар. Техникийн ерөнхий шаардлага” MNS 4585 : 2016стандартыг шинэчилэн баталлаа.
Стандартчиллын үндэснийзөвлөлийн 2016 оны 06 дугаар сарын 23-ний өдрийн 37 дугаар тогтоолоор ...

2016-08-05 15:48:29 Дэлгэрэнгүй
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага MNS 6620 : 2016 стандарт батлагдлаа
Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад тавих шаардлага MNS 6620 : 2016 стандартын танилцуулга ...

2016-07-22 11:03:06 Дэлгэрэнгүй
Сүү ба цөцгий. Спиртийн сорьцоор дулаанд тэсвэрлэх чадварыг тодорхойлох арга MNS 6613 : 2016 стандарт батлагдлаа
Сүү ба цөцгий. Спиртийн сорьцоор дулаанд тэсвэрлэх чадварыг тодорхойлох арга MNS 6613 : 2016 стандарт батлагдлаа ...

2016-07-22 10:57:07 Дэлгэрэнгүй
Ундны хүйтэн ус ба халуун усны тоолуур - 1-р хэсэг: Хэмжил зүйн ба техникийн шаардлага MNS ISO 4064-1:2016 стандарт батлагдлаа
Ундны хүйтэн ус ба халуун усны тоолуур - 1-р хэсэг: Хэмжил зүйн ба техникийн шаардлага MNS ISO 4064-1:2016стандартыг ...

2016-07-06 11:27:04 Дэлгэрэнгүй
Тохирлын үнэлгээнд мөрдөгдөх MNS ISO/IEC 17021 цуврал стандартуудыг баталлаа
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2016.05.26-ны өдрийн хурлаар "Тохирлын үнэлгээ-Менежментийн тогтолцооны аудит баталгаажуулалт гүйцэтгэдэг байгууллагад ...

2016-06-24 15:18:57 Дэлгэрэнгүй
MNS 5537 : 2016 стандартыг шинэчлэн баталлаа
Авто замын дагуух үйлчилгээний цогцолбор. Ангилал, ерөнхий шаардлага MNS 5537 : 2016 стандартыг шинэчлэн баталж 2016 оны 6 дугаар сарын ...

2016-06-24 14:51:53 Дэлгэрэнгүй
Төмөр замын салбарт Европын стандартууд батлав.
Төмөр замын салбарт Европын стандартууд батлав. ...

2016-06-24 14:45:32 Дэлгэрэнгүй
Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн. Силлихол MNS 6602:2016 стандарт батлагдлаа
Биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн. Силлихол MNS 6602:2016 стандарт батлагдлаа ...

2016-06-03 10:11:37 Дэлгэрэнгүй
ISO 9001:2015 стандартыг үндэсний стандарт болгож баталлаа
...

2016-06-03 09:45:32 Дэлгэрэнгүй
IEC стандартын мэдээ
Олон улсын цахилгаан техникийн хорооны IEC стандартын мэдээг энд дарж үзнэ үү. http://us13.campaign-archive1.com/?u=bac9e60f5454042ad8655a825& id=3f5c5d3f10&e=8834f3cc1d ...

2016-05-03 07:50:14 Дэлгэрэнгүй
Импортын согтууруулах ундааны техникийн зохицуулалт батлагдлаа
Импортын согтууруулах ундааны техникийн зохицуулалт батлагдлаа Энэхүү техникийн зохицуулалт гарсантай холбогдуулан Үйлдвэр, худалдааны сайдын 2005 оны 11 дүгээр ...

2016-04-28 14:04:41 Дэлгэрэнгүй
Сурагчийн ширээ, сандлын стандарт баталлаа
Сурагчийн ширээ, сандлын стандарт баталлаа ...

2016-04-15 10:00:29 Дэлгэрэнгүй
0.4-22 кВт-ын агаарын шугам. Барьж байгуулахад тавигдах шаардлага MNS 6518:2015 стандартыг баталлаа
0.4-22 кВт-ын агаарын шугам. Барьж байгуулахад тавигдах шаардлага MNS 6518:2015 стандартыг баталлаа ...

2016-02-26 11:06:20 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын цахилгаан техникийн комисс (IEC)-ийн Тохирлын үнэлгээ
Олон улсын цахилгаан техникийн комисс (IEC)-ийн Тохирлын үнэлгээ ...

2016-02-15 15:09:41 Дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын 4 стандарт шинээр батлагдлаа
Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын 4 стандарт шинээр батлагдлаа 1. Хүнд нөлөөлж байгаа радио давтамжтай цахилгаан соронзон орны хэмжилт ба тооцоо ...

2016-02-12 13:27:21 Дэлгэрэнгүй
Байгууллагын стандартын бүртгэл 2015 он
СХЗГ нь 2015 онд 34 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 53 стандартыг бүртгэсэн байна. ...

2016-02-05 09:11:20 Дэлгэрэнгүй
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин.Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандарт батлагдлаа.
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин.Ерөнхий шаардлага MNS 6558:2015 стандарт батлагдлаа. ...

2016-01-21 16:34:17 Дэлгэрэнгүй
Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Техникийн шаардлага MNS 6541:2015 стандартыг баталлаа
Мэргэжлийн боловсрол сургалт. Техникийн шаардлага MNS 6541:2015 стандартыг баталлаа ...

2016-01-21 16:30:36 Дэлгэрэнгүй
Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5260:2015 стандарт шинэчлэгдлээ.
Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага MNS 5260:2015 стандарт шинэчлэгдлээ. Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага ...

2016-01-13 16:40:32 Дэлгэрэнгүй
Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандарт батлагдлаа.
Хүүхэд харах үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6540:2015 стандарт батлагдлаа. Монгол улсын “Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай” хууль 2015 ...

2016-01-13 16:38:11 Дэлгэрэнгүй
ОУСБ-ын мэдээлэл
ОУСБ-ын мэдээлэл Авилгын эсрэг удирдлагын тогтолцооны ISO 37001 стандарт санал хураалтын шатанд шилжлээ. Үндэсний түвшинд авилгын эсрэг олон тооны ...

2016-01-12 17:59:56 Дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл
Олон улсын цахилгаан техникийн комисс (IEC)-ийн стандартын мэдээллийг авах талаар IEC жагсаалтыг дараах холбоосоор орж татаж авч болно. https://webstore.iec.ch/catalogue ...

2016-01-12 17:55:12 Дэлгэрэнгүй
Ерөнхий зориулалтын хуваарьт уртын хэмжүүрийн стандарт батлагдлаа
Ерөнхий зориулалтын хуваарьт уртын хэмжүүрийн стандарт батлагдла ...

2016-01-06 16:42:25 Дэлгэрэнгүй
Стандартын үнэ
Стандартын үнэ ...

2015-11-16 08:59:57 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн стандартын өдөр 2015 оны 10 дугаар сарын 14
Дэлхийн стандартын өдөр2015 оны 10 дугаар сарын 14 ...

2015-09-02 15:59:10 Дэлгэрэнгүй
Стандартын санд хийсэн үзлэгийн мэдээ
"Олон улсын стандарт болон олон улсын бусад баримт бичгийг бүс нутаг буюу үндэсний хэмжээнд авч хэрэглэх нь ...

2015-08-26 12:38:40 Дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл шинэчилэгдлээ.
Монгол Улсад шинээр, шинэчлэн баталсан, нэмэлт өөрчлөлт орсон, хүчингүй стандартын мэдээг 2015.12.15-ны өдрийн байдлаар шинэчилсэн тул эдгээр стандартуудыг ...

2015-08-14 16:35:19 Дэлгэрэнгүй
Стандартуудад нэмэлт өөрчлөлт орлоо.
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооны хурлын дүгнэлтийг үндэслэн, MNS 4598:2011 "Авто тээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага", MNS ...

2015-08-07 09:05:50 Дэлгэрэнгүй
Стандартын төсөлд саналаа өгнө үү.
Монгол улсын стандартын төсөлд санал авч байна. Дараах холбоосоор орж, төслүүдтэй танилцана уу. http://www.masm.gov.mn/?view=main& cmd=submenu&title=Y29tbWl0ZWUvY29tbWl0ZWUzMA==&type=NA== ...

2015-07-21 16:32:24 Дэлгэрэнгүй
Мөнгөн аяга, техникийн шаардлага MNS 6505:2015 стандарт батлагдлаа
Мөнгөн аяга, техникийн шаардлага MNS 6505:2015 стандарт батлагдлаа ...

2015-06-20 14:25:22 Дэлгэрэнгүй
Тэмээний ноосны бэлтгэлийн стандарт шинэчлэгдлээ
Тэмээний ноосны бэлтгэлийн стандарт шинэчлэгдлээ ...

2015-04-03 10:36:15 Дэлгэрэнгүй
Тоон DRM радио хүлээн авах төхөөрөижид тавих шаардлага
Тоон DRM радио хүлээн авах төхөөрөижид тавих шаардлага ...

2015-04-03 10:33:23 Дэлгэрэнгүй
MNS 6497 : 2015 стандартын тухай
Харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжийн радио спектр, цахилгаан соронзон зохицлын техникийн ерөнхий шаардлага стандарт батлагдлаа ...

2015-04-03 10:29:00 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлагын стандарт батлагдлаа
Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн тоног төхөөрөмжид тавих аюулгүй байдлын шаардлагын стандарт батлагдлаа ...

2015-04-03 10:21:56 Дэлгэрэнгүй
Хүний биед ойр хэрэглэгддэг утасгүй холбооны төхөөрөмжийн нөлөөллийг тодорхойлох стандарт батлагдлаа
Хүний биед ойр хэрэглэгддэг утасгүй холбооны төхөөрөмжийн нөлөөллийг тодорхойлох стандарт батлагдлаа ...

2015-04-03 10:18:48 Дэлгэрэнгүй
Ойр оронгийн холбоо. Интерфейс ба протокол стандарт батлагдлаа
Ойр оронгийн холбоо. Интерфейс ба протокол ...

2015-04-03 10:10:06 Дэлгэрэнгүй
Стандартын үнэ,төлбөрийг шинэчлэн баталлаа
Стандартын үнэ,төлбөрийг шинэчлэн баталлаа ...

2015-03-13 17:10:18 Дэлгэрэнгүй
Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгж MNS 6478:2014
Агаар ба газрын үйл ажиллагаанд хэрэглэх хэмжигдэхүүн болон нэгжMNS 6478:2014 стандарт батлагдлаа ...

2015-02-25 13:58:30 Дэлгэрэнгүй
MNS OIML R 111-1: 2014
MNS OIML R 111-1: 2014 ...

2015-02-25 13:56:22 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO 12917-2:2014
Газрын тосны бүтээгдэхүүн. Хэвтээ цилиндр нөөцлөх савны шалгалт, тохируулга. 2-р хэсэг: Цахилгаан оптик уртын хэмжих хэрэгслээр дотроос ...

2015-02-17 11:35:42 Дэлгэрэнгүй
MNS OIML R 47 : 2014
Хүнд даацын жинлэх хэрэгслийг шалгах эталон туухайMNS OIML R 47 : 2014 стандарт батлагдлаа ...

2015-02-17 11:30:56 Дэлгэрэнгүй
MNS OIML D 20 : 2014
ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН АНХДАГЧ БОЛОН ЭЭЛЖИТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, АРГА ХЭРЭГСЭЛ MNS OIML D 20 : 2014 СТАНДАРТ БАТЛАГДЛАА ...

2015-02-17 11:28:45 Дэлгэрэнгүй
Таксиметр.
Таксиметр. Хэмжилзүйн болон техникийн шаардлага, туршилтын аргачлал ба туршилтын тайлангийн маягт MNS OIML R ...

2015-02-17 11:22:24 Дэлгэрэнгүй
“Мах, махан бүтээгдэхүүн.
“Мах, махан бүтээгдэхүүн. Чийглэг тодорхойлох арга” MNS 6477 : 2014 стандарт батлагдлаа. ...

2015-01-08 16:45:24 Дэлгэрэнгүй
“Тахианы хэсэглэж ангилсан мах.
“Тахианы хэсэглэж ангилсан мах. Техникийн шаардлага” MNS 0703 : 2014 стандартыг шинэчлэн баталлаа. ...

2015-01-08 16:35:21 Дэлгэрэнгүй
“Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга.
“Мэдээллийн технологи. Аюулгүй байдлын арга. Мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоонд аудит хийх, баталгаажуулах байгууллагад тавих шаардлага” MNS ...

2015-01-08 16:29:31 Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт.
Мэдээллийн технологи. Нээлттэй системийн харилцан холболт. Таниулах үйлчилгээний тодорхойлолт” MNS ISO/IEC 8822:2014 стандарт ...

2015-01-08 16:18:07 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын 2015-2016 оны хөтөлбөрт санал авч байна
Стандартчиллын 2015-2016 оны хөтөлбөрт санал авч байна ...

2015-01-06 15:06:34 Дэлгэрэнгүй
“Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн “Антацид кальци-6” капсултай бэлдмэл. Техникийн шаардлага” MNS 6468:2014 стандарт батлагдлаа
“Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн “Антацид кальци-6” капсултай бэлдмэл. Техникийн шаардлага” MNS 6468:2014стандарт ...

2014-11-11 09:30:23 Дэлгэрэнгүй
“Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн “Остео кальци-5” капсултай бэлдмэл. Техникийн шаардлага” MNS 6467:2014 стандарт батлагдлаа
“Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүн “Остео кальци-5” капсултай бэлдмэл. Техникийн шаардлага” MNS 6467:2014 стандарт батлагдлаа ...

2014-11-11 09:28:48 Дэлгэрэнгүй
“Арьс шир, үслэг боловсруулах үйлдвэрт тавих Ерөнхий шаардлага” MNS 5480-2014 стандартыг шинэчлэн баталлаа
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн хурлаар “Арьс ...

2014-11-06 13:34:07 Дэлгэрэнгүй
Малын эм, эмнэлэгийн хэрэгсэл ханган нийлүүлэх байгууллагад хамаарах стандарт батлагдлаа.
Хөдөө аж ахуйн стандартчиллын техникийн хорооны саналыг үндэслэн, 2014-10-02-ны өдрийн 37 дугаар тогтоолоор MNS 6461:2014 "Малын эм, эмнэлгийн хэрэгсэл ханган ...

2014-10-20 13:34:25 Дэлгэрэнгүй
Хэмжил зүйн холбогдолтой 7 стандарт шинээр батлагдлаа.
Хэмжил зүйн стандартчиллын техникийн хорооны саналыг үндэслэн, Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 40 дүгээр тогтоолоор хэмжил зүйн салбарт хамаарах 7 стандартыг ш ...

2014-10-20 09:15:16 Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологийн холбогдолтой 2 стандарт шинээр батлагдлаа.
Мэдээлэл, холбооны технологийн стандартчиллын техникийн хорооны саналыг үндэслэн Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 41 дүгээр тогтоолоор мэдээллийн тех ...

2014-10-20 08:41:16 Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын үндэсний стандартын талаар тоон мэдээ
2015 оны 02 дугаар сарын 10-ны байдлаар Монгол Улсын стандартын тоо 5946 болсон, үүнээс 3109 стандарт эрх зүйн заавал мөрдөх ...

2014-08-21 17:09:31 Дэлгэрэнгүй
Хүний эмийн салбарт хамаарах 282 стандартыг хүчингүйд тооцов.
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 32 дугаар тогтоолоор Монгол Улсын хүний эмийн фармакопейд орсон, үйлдвэрлэлээс хасагдсан эмийн стандартуудыг хүчингүйд т ...

2014-08-21 16:45:01 Дэлгэрэнгүй
Барилга угсралтын ажлын худалдан авах ажиллагаанд олон улсын стандартыг мөрдөнө.
Барилга угсралтын ажлын худалдан авах ажиллагааны талаар Олон улсын стандартчиллын байгууллагаас боловсруулсан 8 хэсэг бүхий MNS ISO ...

2014-07-17 14:52:26 Дэлгэрэнгүй
"Химийн хорт болон аюултай бодис, бүтээгдэхүүний агуулах. Ерөнхий шаардлага" MNS 6458:2014 стандарт батлагдлаа.
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар "Химийн хорт болон ...

2014-07-08 16:46:09 Дэлгэрэнгүй
"Хонины ноосон дүүргэгч материал. Техникийн шаардлага" MNS 6459:2014 стандарт батлагдлаа
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 06 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар "Хонины ноосон дүүргэгч материал. Техникийн шаардлага" MNS ...

2014-07-08 16:37:37 Дэлгэрэнгүй
Малын эм, биобэлдмэлийн 124 нэрийн стандартыг хүчингүйд тооцов.
...

2014-07-07 17:08:12 Дэлгэрэнгүй
Хурдан моринд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 6464:2014 стандарт батлагдлаа.
Дугаараар хайлт хийж, стандартыг бүрэн эхээр нь үзэж танилцана уу. ...

2014-07-07 13:33:20 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний удирдлагын тогтолцооны олон улсын стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
"Эрчим хүчний удирдлагын тогтолцоо. Шаардлага, хэрэглэх арга зүйн заавар" MNS ISO 50001 стандарт батлагдлаа. ...

2014-06-25 09:02:57 Дэлгэрэнгүй
Замын тэмдэг, тэмдэглэгээний стандартууд шинэчлэгдлээ.
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 12 дугаар тогтоолоор авто замын тэмдэг, тэмдэглэгээний холбогдолтой Монгол Улсад мөрдөж буй "MNS ...

2014-05-28 10:38:54 Дэлгэрэнгүй
"MNS 6430:2014, Интернэт кафе, цахим тоглоомын үйлчилгээний байранд тавих шаардлага" стандарт батлагдлаа
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 5 дугаар тогтоолоор “MNS 6430 : ...

2014-05-09 14:39:00 Дэлгэрэнгүй
Стандартын эрх зүйн хэм хэмжээ өөрчлөгдөв.
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2014 оны 4 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 6 дугаар тогтоолоор "MNS CAC 39:2011, Нийтээр нь үйлчлэх хоол ...

2014-05-05 17:12:09 Дэлгэрэнгүй
Төлбөргүй мэдээлэл
Сургалт зохион байгуулах гэж байна. ...

2014-03-14 09:49:34 Дэлгэрэнгүй
ТХ болон ДХ-ны бүрэлдэхүүнд санал авч байна.
ТХ болон ДХ-ны бүрэлдэхүүнд санал авч байна. ...

2014-03-10 16:25:56 Дэлгэрэнгүй
Хяналтын камер стандарттай боллоо.
"MNS 6423 : 2013, Барилга, орон сууц, гудамж талбайд тавих хяналтын камер. Ерөнхий шаардлага" стандарт батлагдлаа. ...

2014-02-21 16:54:05 Дэлгэрэнгүй
Барилгын ажилд хэрэглэх цавууны стандарт шинээр батлагдлаа.
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн хурлаар "MNS 6424 : 2013, Барилгын ажилд хэрэглэх цавуу. Техникийн шаардлага" стандартыг хэлэцэн баталлаа. ...

2014-02-21 16:52:27 Дэлгэрэнгүй
Эмнэлэг, рашаан сувиллын стандартууд шинэчлэгдэн батлагдлаа.
1. "MNS 5081:2001, Сум дундын эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа" 2. "MNS 5082:2005, Сумын эмнэлгийн бүтэц, үйл ажиллагаа" 3. ...

2014-02-21 16:49:19 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний хууль эрх Махны эрүүл ахуйн дадлын дүрэм MNS CAC RCP 58 стандарт батлагдлаа.
ДЭМБ, НҮБ-ийн Хүнс хөдөө аж ахуйн байгууллагын хамтарсан Хүнсний хууль эрх зүйн хорооноос гаргасан Махны эрүүл ахуйн дадлын дүрэм-ийг ...

2014-02-21 16:37:04 Дэлгэрэнгүй
IШатахуун түгээх станц-д тавих шаардлагын стандарт шинэчлэгдлээ.
Олон улсын хэмжээнд техникийн ололт дэвшил шинээр гарч, хүн ам, хүрээлэн байгаа орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг боломжит ...

2014-02-21 16:31:39 Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн сэргээн засалт, хөгжлийн төвийн бүтэц, үйл ажиллагаа. Үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага MNS 6419 : 2013 стандартыг шинээр баталлаа.
Улсын Их Хурлаас 2013 оны 2 дугаар сарын 7-ны өдөр батлан 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөх ...

2014-01-07 14:55:12 Дэлгэрэнгүй
Хүн худалдаалах гэмт хэргийн хохирогчид үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээнд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6418 : 2013 стандарт батлагдлаа.
Хүн худалдаалах гэмт хэрэг нь хүний эрх, эрх чөлөөг ноцтой зөрчдөг, дэлхий нийтээр тархсан, уг гэмт хэргийн тоо хурдацтай өсөн ...

2014-01-07 14:48:33 Дэлгэрэнгүй
Гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төвд тавих нийтлэг шаардлага MNS 6417 : 2013 стандарт шинээр батлагдлаа.
Гэр бүлийн орчинд оршин буй нийгмийн болон сэтгэл зүйн олон бэрхшээл саадыг даван туулахад гэр бүлийн зөвлөгөө өгөх төвийн үйл ...

2014-01-07 14:46:07 Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн зуслангийн үйл ажиллагаа. Ерөнхий шаардлага стандарт шинэчлэгдлээ.
Хүүхдийн эрх хамгааллын бодлогыг нийгмийн бүхий л салбарт хэрэгжүүлэх хэрэгцээ нэмэгдэж байгаатай уялдуулан Хүүхдийн зусланг мэргэшсэн боловсон хүчнээр ...

2014-01-07 11:00:18 Дэлгэрэнгүй
Ахмад настны асрамжийн үйлчилгээнд тавих шаардлагын стандарт шинэчлэгдлээ.
Улс орны нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн түвшин жилээс жилд өөрчлөгдөн, нийгмийн халамжийн тухай хууль тогтоомж холбогдох журмууд 2 удаа шинэчлэгдэн ...

2014-01-07 10:53:23 Дэлгэрэнгүй
Арьс ширний холбогдолтой стандартууд шинэчлэгдэн батлагдлаа.
...

2014-01-06 15:31:26 Дэлгэрэнгүй
Таксийн үйлчилгээнд мөрдөх стандартыг шинэчлэн баталлаа.
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаар "Таксийн үйлчилгээ. Ерөнхий шаардлага" MNS 5122:2013 стандартыг заавал мөрдөх ...

2013-11-19 11:00:28 Дэлгэрэнгүй
"Монгол Улсын стандартын жагсаалт 2013". Нэмэлт хавсралт-1
2013 оны 4 дүгээр сарын 10-нд уг номыг хэвлэснээс хойш хугацаанд шинээр болон шинэчлэн батлагдсан, нэмэлт өөрчлөлт орсон, хүчингүйд тооцсон ...

2013-09-11 12:25:27 Дэлгэрэнгүй
"Төслийн удирдлагын арга зүйн заавар" MNS ISO 21500:2013 стандарт батлагдлаа.
Стандартыг бүрэн эхээр нь үзэж танилцана уу. http://www.estandard.mn/index.php?module=standart& cmd=standart_desc&sid=6589 ...

2013-08-30 13:32:05 Дэлгэрэнгүй
Арьс, ширний үйлдвэрлэл худалдаанд техникийн зохицуулалт мөрдөнө.
Техникийн зохицуулалтыг http://www.legalinfo.mn/annex/details/5938?lawid=9333 хаягаар орж үзнэ үү. ...

2013-08-29 14:57:11 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн байгууллагын орчны стандарт шинээр батлагдлаа.
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2013 оны 06дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлаар Эрүүл мэндийн яамнаас боловсруулсан “Эрүүл ...

2013-08-23 13:33:59 Дэлгэрэнгүй
Төмөр замыг салбарт мөрдөх Европын стандартуудыг Монгол Улсын стандартаар баталлаа.
Жагсаалтыг http://www.estandard.mn/admin/editors/spaw2/uploads/files/new_%202013-3-r%20uliral.pdf дарж үзнэ үү. ...

2013-08-12 09:07:27 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний зарим стандартад нэмэлт өөрчлөлт орлоо.
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2013-06-17-ны өдрийн 19 дүгээр тогтоолоор MNS 1804:2006 "Хагас боловсруулсан махан бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандартад, т ...

2013-07-08 13:47:58 Дэлгэрэнгүй
ЯНЖУУР ТАМХИ БОЛОН ДҮНСЭН ТАМХИНЫ СТАНДАРТУУД ШИНЭЧЛЭН БАТЛАГДЛАА.
ЯНЖУУР ТАМХИ БОЛОН ДҮНСЭН ТАМХИНЫ СТАНДАРТУУД ШИНЭЧЛЭН БАТЛАГДЛАА. 1. MNS 5024:2013, ЯНЖУУР ТАМХИ. ...

2013-06-11 14:58:25 Дэлгэрэнгүй
ТОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭНИЙ СТАНДАРТУУД ШИНЭЧЛЭГДЭН БАТЛАГДЛАА.
Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2013 оны 04 сарын 25-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар дараах стандартууд шинэчлэгдэн батлагдлаа. Үүнд: Тохирлын үнэлгээ. Хяналтын ажи ...

2013-06-11 14:51:14 Дэлгэрэнгүй
Шинэчилсэн стандартуудыг бүртгэв.
MNS 2079:2013 "Зэсийн баяжмал. Техникийн шаардлага", MNS 1068:2013 "Адуунчулууны нүүрс. Техникийн шаардлага", MNS 5527:2013 "Эрүүлжүүлэх байрны ариун цэвэр, эрүүл ахуйн ...

2013-04-18 15:37:15 Дэлгэрэнгүй
Стандартын улсын үзлэгийн дүнгийн дагуу үндэсний стандартын санд өөрчлөлт орлоо.
Стандартын улсын үзлэгийн дүнд үндэслэн 300 гаруй стандартуудыг хүчингүйд тооцож, зарим стандартын тэмдэглэгээ, дугаарыг өөрчлөв. Эдгээр өөрчлөлтийг 2013 ...

2013-03-22 11:12:35 Дэлгэрэнгүй
Манай данс өөрчлөгдсөнийг мэдэгдье.
Стандарт худалдан авах гэж байгаа бол төлбөрөө Төв төрийн сан банк дахь Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын 90000-9012 дансанд тушаана уу. ...

2013-03-13 10:32:31 Дэлгэрэнгүй
Хүнснээс шалтгаалах халдварт бус өвчлөлийг бууруулахад стандартаар дэмжлэг үзүүлнэ.
Хүнсний стандартчиллын техникийн хороогоос MNS 6361 : 2012 "Хүнс, малын тэжээл дэх микотоксины үлдэгдлийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ" ...

2013-03-06 16:53:21 Дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний шинэ стандартууд батлагдлаа
Эдийн засгийн салбаруудын ажил үйлчилгээг хэрэглэгчид таниулах, хүргэхэд мэдээлэл харилцаа холбооны үйлчилгээг өргөнөөр ашиглаж байна. ...

2013-03-01 12:57:54 Дэлгэрэнгүй
Стандартыг хэрхэн худалдан авах вэ?
1. Монгол Улсын стандартын жагсаалтаас эсхүл манай вэб хуудасны нүүр хуудас дээрээс сонирхсон салбар, ангилалтын дагуу хайлт хийж стандартыг ...

2013-02-07 07:35:20 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэндийн стандартчиллын сониноос
Эрүүл мэндийн стандартчиллын техникийн хорооны саналыг үндэслэн, Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2012 оны 6 дугаар сарын 27-ны өдрийн хурлаар "Төв ...

2012-08-30 08:24:41 Дэлгэрэнгүй
Энэхүү вэб хуудсаас стандартыг үзэж танилцаж сонголт хийх заавар
Зааврыг энд дарж үзнэ үү. ...

2012-04-26 10:33:47 Дэлгэрэнгүй
Бага хүч чадлын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн стандартууд шинээр батлагдлаа.
50 хүртэл хүн амд зориулсан бага хүч чадлын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн угсармал септик, хөрсөөр шүүрүүлэх систем, угсармал болон ...

2012-04-13 08:08:51 Дэлгэрэнгүй
"Нийгмийн хариуцлагын удирдамж" стандарт шинээр батлагдлаа.
Олон улсын стандартын байгууллагаас ISO 26000:2010"Guidance on social responsibility" олон улсын стандартыг баталсан юм. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2012 оны ...

2012-04-10 08:53:55 Дэлгэрэнгүй
Монгол гэрийн холбогдолтой зарим стандартууд шинэчлэгдлээ.
"Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай” Монгол Улсын хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гэрийн эсгийг технологийн ...

2012-03-29 10:15:33 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартын талаар тоон мэдээ
2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний байдлаар Монгол Улсад 6135 стандарт мөрдөж байна. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлөөр 2011 онд шинээр ...

2012-03-16 04:07:45 Дэлгэрэнгүй
"Монгол кирил үсгийн латин хөрвүүлэг" MNS 5217:2012 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан “Латин үсгийн үндэсний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны сайдын 2001-09-28-ны өдрийн 374 ...

2012-03-05 06:57:32 Дэлгэрэнгүй
"Эмульсийн тэсрэх бодис. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандарт шинэчлэгдэв."
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2011,1,24-ний өдрийн 60 дугаар тогтоолоор MNS 4408:2011 "Эмульсийн тэсрэх бодис. Техникийн ерөнхий шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2012-01-24 22:52:46 Дэлгэрэнгүй
MNS 6295 : 2011 “Нэхмэл. Нэхмэл, сүлжмэл, оёмол бүтээгдэхүүний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын нийтлэг шаардлага” стандарт батлагдлаа.
Импортоор оруулж ирж байгаа сүлжмэл, оемол, нэхмэл зарим бүтээгдэхүүнээс хэрэглэгчид ...

2012-01-05 01:31:34 Дэлгэрэнгүй
"Хүнд даацын автотээврийн хэрэгсэл. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 6278 : 2011 стандарт батлагдлаа.
Монгол Улсад уул уурхайн үйлдвэр эрчимтэй хөгжиж, үндэсний дотоодын нийт бүтээгдэхүүний дийлэнхийг үйлдвэрлэж байна. Өнгөрсөн 2010 онд ...

2011-12-01 23:26:17 Дэлгэрэнгүй
"Эрсдлийн удирдлага. Зарчим ба заавар" MNS ISO 31000:2011 стандарт стандарт батлагдлаа.
Аливаа байгууллага нийгмийн, хүрээлэн буй орчны, технологийн, аюулгүй байдал хамгаалалтын, худалдааны, санхүү эдийн засгийн талаар тавьсан зорилтдоо хүрэх эсэх ...

2011-11-17 21:48:24 Дэлгэрэнгүй
MNS ISO 15195:2011“Анагаах ухааны лаборатори-Хэмжлийн эталон лабораторид тавигдах шаардлага
Үйлчлүүлэгчийн оношийг стандартын дагуу үнэн зөв тогтооход анагаах ухааны лабораторийн тусламж үйлчилгээг чанаржуулах шаардлагатай.Тэдгээрийгүнэн зөв, ...

2011-11-17 21:45:53 Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын стандартын талаар тоон мэдээ
Өнөөдрийн байдлаар Монгол Улсад 5907 стандарт батлагдан мөрдөж байгаагийн 1576 буюу 26,7 % нь олон улс, бүс нутаг, гадаад орны ...

2011-11-09 00:11:10 Дэлгэрэнгүй
"Тамхины хяналтын суурь конвенци" ба стандартчилал
Тамхины хяналтын асуудал нь зөвхөн эрүүл мэндийн асуудал төдий бус бүхэл бүтэн улс, үндэстний болон дэлхий нийтийн хөгжлийн тулгамдсан ...

2011-11-07 18:34:27 Дэлгэрэнгүй
Хагас коксон түлшний стандартыг баталлаа
Стандартчилал, хэмжил зүйн газрын дэргэдэх Уул уурхай, ашигт малтмалын стандартчиллын техникийн хорооны саналыг үндэслэн боловсруулсан MNS 5679-1:2011 "Хагас коксон ...

2011-11-07 18:32:50 Дэлгэрэнгүй
MNS 6275:2011 “Нэгдсэн хаягжуулалт. Хаягийн бичвэрт тавих шаардлага” стандарт шинээр батлагдлаа
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт одоогийн ашиглаж байгаа хаягийн систем нь хотжилт эрчимтэй явагдаж, суурьшлын бүс түргэн тэлж байгаа ...

2011-11-07 18:31:03 Дэлгэрэнгүй
Төрийн далбаагаа стандартын дагуу үйлдэж, хэрэглэцгээе.
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2011 оны 35 дугаар тогтоолоор MNS 6262:2011 "Монгол Улсын Төрийн далбаа. Ерөнхий шаардлага" стандартыг баталсан бөгөөд уг ...

2011-10-26 22:58:48 Дэлгэрэнгүй
Шахмал түлшний стандарт шинэчлэгдлээ.
"Шахмал түлш. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 5679:2011 стандарт батлагдлаа. Энэ стандарт нь "Шахмал түлш. Техникийн ерөнхий шаардлага" MNS 5679:2006, "Брикет ...

2011-08-08 11:15:32 Дэлгэрэнгүй
"Шууз"-ны стандарт батлагдлаа.
Мал эмнэлгийн хүрээлэн, Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн эрдэмтэн багш нарын хийсэн судалгаанд үндэслэн "Уламжлалт махан бүтээгдэхүүн “Шууз”. Ерөнхий ...

2011-07-27 16:21:32 Дэлгэрэнгүй
"Загас, загасан бүтээгдэхүүнтэй ажиллах дүрэм" стандарт батлагдлаа.
Монгол Улсын Кодексийн үндэсний багаас санаачлан ШУТИС-ийн Хүнсний инженер, биотехнологийн сургуулийн тэргүүлэх профессор Б.Энхтуяа, ахлах багш Ш.Нарантуяа нар ...

2011-07-27 16:02:12 Дэлгэрэнгүй
Өрхийн эмнэлэгийн стандарт шинэчлэгдэв.
Эрүүл мэндийн сайдын 2008 оны 278 тоот тушаалаар баталсан ажлын хэсэг MNS 5292:2003 стандартыг дахин хянаж, шинэчлэн MNS 5292:2011 "Өрхийн ...

2011-07-18 17:50:28 Дэлгэрэнгүй
Хурдан морь унаач хүүхдийн хамгаалалтын хувцас, морины хэрэгсэлд тавих шаардлагыг стандартчилав.
Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 28 дугаар тогтоолын дагуу "Үндэсний морин уралдааны морь унаач ...

2011-07-07 13:24:14 Дэлгэрэнгүй
Монгол Улсын төрийн далбааны стандарт батлагдлаа.
"Монгол Улсын Үндсэн хууль", "Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай" хуульд заасны дагуу бүх ард түмний баяр наадам, ёслол, хүндэтгэлийн арга хэмжээ ...

2011-07-07 11:59:40 Дэлгэрэнгүй
Эцэг эх, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын анхааралд
Монгол Улсын Засгийн газар ерөнхий боловсролын сургуулийг 12 жилийн тогтолцоонд шилжүүлж, хүүхдийг зургаан настайгаас нь ...

2011-05-17 16:52:45 Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн технологийн салбарт шинэ стандартууд батлагдлаа.
Мэдээллийн технологийн салбарын нэр томьёо болон Мэдээллийн аюулгүй байдал, Программ хангамжийн боловсруулалтад хамаарах стандартууд шинээр батлагдлаа. Эдгээр ...

2011-05-17 15:54:43 Дэлгэрэнгүй
"Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай" хуулийн хүрээнд зарим стандартуудыг шинэчлэв.
"Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай" хуулийн 6.1.5, 10.1.11 дүгээр заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор "Ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага" ...

2011-05-03 12:15:18 Дэлгэрэнгүй
Стандартчиллын техникийн хороодын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн баталлаа.
Олон улс, Монгол Улсын стандартын төслийг хэлэлцэх, дүгнэлт гаргах зорилго бүхий салбарын стандартчилын техникийн хороод ажиллаж байна. Техникийн ...

2011-04-19 17:09:56 Дэлгэрэнгүй
Эмийн үйлдвэрлэл, бизнес эрхлэгчдэд
Стандартчиллын Үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 03 дугаар тогтоолын дагуу MNS 5260:2011 "Эмийн санд тавих нийтлэг шаардлага", MNS 5524:2011 "Эмийн үйлдвэрлэлд ...

2011-04-04 12:39:27 Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн тоглоомын аюулгүй байдлын талаар үндэсний стандартууд батлагдлаа.
Хүүхдийн тоглоомын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагын ISO 8124 "Тоглоомын аюулгүй байдал" багц стандартуудыг Монгол Улсын ...

2011-03-23 17:10:41 Дэлгэрэнгүй
Баримт бичгийн стандартууд шинэчлэгдлээ.
Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 02 дугаар тогтоолын дагуу MNS 5140-1:2011 "Зохион байгуулалт, захирамжлалын баримт бичиг. 1 дүгээр ...

2011-03-02 12:16:36 Дэлгэрэнгүй
Ундны усны стандартад нэмэлт өөрчлөлт орууллаа.
Хүн амын унд ахуйн хэрэглээнд ашиглах усны эрүүл ахуйн шаардлага, хэм хэмжээг хангах, түүний чанар, аюулгүй байдлын үнэлгээний ...

2011-02-24 16:49:39 Дэлгэрэнгүй
Нөхөн сэргээлтийн стандарт шинээр батлагдлаа.
Эрдэс баялаг, эрчим хүчний сайд, Байгаль орчин, аялал, жуулчлалын сайдын 2010 оны 136/А-168 тоот хамтарсан тушаалаар байгуулсан ажлын хэсгээс боловсруулсан ...

2011-02-24 16:31:06 Дэлгэрэнгүй
"Амаржих газрын бүтэц, үйл ажиллагаа" стандарт батлагдлаа.
Эх, нярай, эмэгтэйчүдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай шуурхай үзүлэх зорилгоор Засгийн газрын хэрэгжүлэгч агентлаг Эрүүл Мэндийн Газрын даргын 2010 ...

2011-02-08 15:46:33 Дэлгэрэнгүй
MNS 0464:2010 “Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий
Бялуу, бялуун бүтээгдэхүүний стандарт 1985 онд анх батлагдсан бөгөөд сүүлийн үед техник технологийн хөгжил хурдасч, бүтээгдэхүүний нэр төрөл нэмэгдэж ...

2010-09-13 01:55:33 Дэлгэрэнгүй
Стандартын захиалгын хуудас
Захиалгын хуудсыг энд дарж татаж авна уу. ...

2010-06-14 05:16:54 Дэлгэрэнгүй
Сав баглаа, боодлын болон зарим хүнсний бүтээгдэхүүний
Монгол Улсын Их Хурлаас 2009 онд “Зарим нийлэг хальсан уутны хэрэглээг хориглох тухай” хуулийг батлан мөрдөж ...

2010-05-17 04:30:46 Дэлгэрэнгүй
Стандарт хэрхэн боловсруулах вэ?...
Хэрэв та Монгол Улсын стандарт, байгууллагын стандарт, техникийн зохицуулалтын төсөл боловсруулж байгаа, гадаадын стандарт түр хэрэглэх зөвшөөрөл ...

2010-04-22 22:34:12 Дэлгэрэнгүй
Компьютерийн орчинд нэгдсэн кодын стандартыг мөрдөнө.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2010 оны 44 дүгээр тогтоолын дагуу MNS 5552 : 2005 \"Монгол хэлний компьютерийн орчны тогтолцоо. ...

2010-04-22 22:13:14 Дэлгэрэнгүй
Стандартын үнэ
Олон улс, бүс нутаг, гадаад орны болон үндэсний стандартыг түгээх гэрээт ...

2010-04-22 21:46:56 Дэлгэрэнгүй
Мал нядлах үйлдвэрүүдийн анхааралд
Махны экспортыг дэмжих, үйлдвэрлэлийн дамжулагуудад чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэх зорилгоор MNS 5998:2009 "Мал нядлах үйлдвэр. Аюулын дүн ...

2010-03-02 22:47:20 Дэлгэрэнгүй
Согтуурах ундааны үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд
ХХААХҮ-ийн Сайдын 36 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсгээс боловсруулсан МNS 5984 : 2009 "Ликёр болон ликёрийн төрлийн архи. ...

2010-03-02 04:09:07 Дэлгэрэнгүй
Та орон сууцны барилга захиалахаар төлөвлөж байгаа бол...
MNS 6058:2009 "Орон сууцны барилгын доторх сууцны талбай тооцох аргачлал" стандартыг баталлаа. Энэхүү стандартыг 2010.02.01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөж байна. ...

2010-03-02 03:55:14 Дэлгэрэнгүй
Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд мөрдөх стандарт шинээр батлагдан гарлаа.
Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2009 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрийн 49 дугаар шийдвэрийн дагуу MNS ...

2010-03-02 03:49:17 Дэлгэрэнгүй
MNS 5012:2008 стандартад өөрчлөлт орууллаа.
Стандартчилал, хэмжил зүйн үндэсний зөвлөлийн 2009 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 15 дугаар тогтоолын дагуу “Нийтийн ...

2009-11-05 10:49:47 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 6872
Нийт хуудас үзсэн : 21132947
Хэрэглэгчдийн анхааралд