Түр хүлээнэ үү...

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНИК

25   ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНИК
Хамаарагдах стандартууд :
25.020  Үйлдвэрлэлийг бүрдүүлэх үйл явц
25.040   Үйлдвэрийн автоматжуулалтын тогтолцоо
25.040.01   Үйлдвэрийн автоматжуулалтын тогтолцооны нийтлэг асуудал
25.040.10   Машинжсан төв
25.040.20   Тоон хяналтын машин
25.040.30   Үйлдвэрийн робот. Оператор
25.040.40   Үйлдвэрийн үйл явцын хэмжилт ба хяналт
25.040.99   Үйлдвэрийн автоматжуулалтын бусад тогтолцоо
25.050.99   Бусад суурь машин
25.060   Суурь машины тогтолцоо
25.060.01   Суурь машины тогтолцооны нийтлэг асуудал
25.060.10   Модуль нэгж ба бусад хэрэгсэл
25.060.20   Хуваагч ба тогтоогч хэрэгсэл
25.060.99   Суурь машины бусад тогтолцоо
25.080   Суурь машин
25.080.01   Суурь машины нийтлэг асуудал
25.080.10   Зорох машин
25.080.25   Харуулдах машин
25.080.30   Задлах машин
25.080.40   Өрөмдөх машин
25.080.50   Нунтаглах ба өнгөлөх машин
25.080.60   Хөрөөдөх машин
25.100   Огтлох багаж
25.100.01   Огтлох багажны нийтлэг асуудал
25.100.10   Зорох багаж
25.100.20   Бутлах багаж
25.100.25   Харуулдах ба задлах машины багаж
25.100.30   Өрөм, нүхний амсар томсгогч, сэвлүүр
25.100.40   Хөрөө
25.100.50   Дотор эрээс ба эрээсний хэв
25.100.60   Хуурай
25.100.70   Зүлгүүр
25.100.99   Бусад огтлох багаж
25.120   Зоргодосгүй ажилладаг тоног төхөөрөмж
25.120.01   Зоргодосгүй ажилладаг тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
25.120.10   Давтах тоног төхөөрөмж. Пресс. Таслагч
25.120.20   Цувих, шахах, бортголжлох тоног төхөөрөмж
25.120.30   Хэвэнд цутгах тоног төхөөрөмж
25.120.40   Электро химийн машин
25.120.99   Зоргодосгүй ажилладаг бусад тоног төхөөрөмж
25.140   Гар багаж
25.140.01   Гар багажны нийтлэг асуудал
25.140.10   Хийн багаж
25.140.20   Цахилгаан багаж
25.140.30   Гар ажиллагаат багаж
25.140.99   Гар ажиллагаат бусад багаж
25.160   Халуун, хатуу, хүйтэн гагнуур
25.160.01   Халуун, хатуу, хүйтэн гагнуурын нийтлэг асуудал
25.160.10   Гагнуурын ажиллагаа
25.160.20   Гагнуурын хэрэгсэл
25.160.30   Гагнуурын тоног төхөөрөмж
25.160.40   Гагнасан холбоос ба гагнаас
25.160.50   Хатуу, хүйтэн гагнуур
25.180   Үйлдвэрийн зуух
25.180.01   Үйлдвэрийн зуухны нийтлэг асуудал
25.180.10   Цахилгаан зуух
25.180.20   Түлшний зуух
25.200   Дулааны боловсруулалт
25.220   Гадаргуугийн боловсруулалт ба хучилт
25.220.01   Гадаргуугийн боловсруулалт ба хучилтын нийтлэг асуудал
25.220.10   Гадаргууг бэлтгэх
25.220.20   Гадаргуугийн боловсруулалт
25.220.40   Металл хучилт
25.220.50   Паалан
25.220.60   Органик хучилт
25.220.99   Бусад боловсруулалт ба хучилт

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227287
Хэрэглэгчдийн анхааралд