Түр хүлээнэ үү...

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАМГААЛАЛ. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ

13  ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХАМГААЛАЛ. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ
Хамаарагдах стандартууд :
13.020   Хүрээлэн буй орчны хамгаалал
13.020.01   Хүрээлэн буй орчин ба хүрээлэн буй орчны хамгааллын нийтлэг асуудал
13.020.10   Хүрээлэн буй орчны менежмент
13.020.20   Хүрээлэн буй орчны эдийн засаг
13.020.30   Хүрээлэн буй орчны нөлөөллийн үнэлгээ
13.020.40   Бохирдол, бохирдлын хяналт ба хамгаалалт
13.020.50   Эко-тэмдэглэгээ
13.020.60   Бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөг
13.020.70   Хүрээлэн буй орчны төсөл
13.020.99   Хүрээлэн буй орчны хамгаалалд хамаарах бусад стандарт
13.030   Хаягдал
13.030.01   Хаягдлын нийтлэг асуудал
13.030.10   Хатуу хаягдал
13.030.20   Шингэн хаягдал. Үйлдвэрийн хаягдал
13.030.20   Шингэн хаягдал. Үйлдвэрийн хаягдал
13.030.30  Тусгай хаягдал
13.030.40   Хаягдлыг зайлуулах, цэвэрлэх тоног төхөөрөмж ба угсралт
13.030.50   Дахин ашиглалт
13.030.99   Хог хаягдалд хамаарах бусад стандарт
13.040   Агаарын чанар
13.040.01   Агаарын чанарын нийтлэг асуудал
13.040.20   Орчны агаар
13.040.30  Ажлын байрны агаар
13.040.35   Ариун өрөө ба холбогдох хяналттай орчин
13.040.40   Байнга үүсэх бохирдол
13.040.50   Тээврийн шатсан хийн бохирдол
13.040.99   Агаарын чанарт хамаарах бусад стандарт
13.060   Усны чанар
13.060.01  Усны чанарын нийтлэг асуудал
13.060.10  Байгалийн ус
13.060.20   Ундны ус
13.060.25   Үйлдвэрлэлийн хэрэглээний ус
13.060.30   Бохир ус
13.060.45   Усны шинжилгээний нийтлэг асуудал
13.060.50   Усны химийн шинжилгээ
13.060.60  Усны физик шинж чанарын шинжилгээ
13.060.70   Усны биологийн шинж чанарын шинжилгээ
13.060.99   Усны чанарт хамаарах бусад стандарт
13.080   Хөрсний чанар. Хөрс судлал
13.080.01   Хөрсний чанар ба хөрс судлалын нийтлэг асуудал
13.080.05   Хөрсний шинжилгээний нийтлэг асуудал
13.080.10   Хөрсний химийн үзүүлэлт
13.080.20  Хөрсний физик шинж чанар
13.080.30  Хөрсний биологийн шинж чанар
13.080.40   Хөрсний усны шинж чанар
13.080.99   Хөрсний чанарт хамаарах бусад стандарт
13.100   Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал. Үйлдвэрийн эрүүл ахуй
13.110   Машин техникийн аюулгүй байдал
13.120   Ахуйн аюулгүй байдал
13.140   Хүнд хамаарах дуу чимээ
13.160  Хүнд хамаарах чичэргээ, цохилт
13.180   Эргономик
13.200  Осол ба гамшгийн хяналт
13.220   Гал түймрээс хамгаалах
13.220.01   Гал түймрээс хамгаалах нийтлэг стандарт
13.220.10   Гал түймэртэй тэмцэх
13.220.20   Гал тү ймрээс хамгаалах
13.220.40   Материал ба бүтээгдэхүүний шатаж, ноцох шинж
13.220.50   Галд тэсвэртэй барилгын материал ба элемент
13.220.99   Гал түймрээс хамгаалах бусад стандарт
13.230  Тэсрэлтээс хамгаалах
13.240   Хэт өндөр даралтаас хамгаалах
13.260   Цахилгаан цохихоос хамгаалах. Эрсдэлтэй ажиллагаа
13.280   Цацрагаас хамгаалах
13.300   Аюултай бараанаас хамгаалах
13.310   Гэмт халдлагаас хамгаалах
13.320   Дохиолол ба анхааруулгын тогтолцоо
13.340   Хамгаалалтын тоног төхөөрөмж
13.340.01   Хамгаалалтын тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
13.340.10   Хамгаалалтын хувцас
13.340.20   Толгой хамгаалах хэрэгсэл
13.340.30   Амьсгалын замыг хамгаалах хэрэгсэл
13.340.40   Гарны хамгаалалт
13.340.50   Хөлний хамгаалалт
13.340.60   Ойчих, хальтрахаас хамгаалах
13.340.70   Аврах хантааз, хөвөхөд үзүүлэх тусламж, хөвүүр ба хөвөгч хэрэгсэл
13.340.99  Хамгаалалтын бусад тоног төхөөрөмж

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227285
Хэрэглэгчдийн анхааралд