Түр хүлээнэ үү...

ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ТЕХНОЛОГИ

11   ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН ТЕХНОЛОГИ
Хамаарагдах стандартууд :
11.020   Эрүүл мэндийн шинжлэх ухаан ба эмнэлгийн тусламжийн нийтлэг асуудал
11.040   Эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
11.040.01   Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн нийтлэг асуудал
11.040.10   Мэдээгүйжүүлэх, амьсгал дэмжигч ба сэхээн амьдруулах тоног төхөөрөмж
11.040.20   Цус, шингэн сэлбэх ба тарилгын төхөөрөмж
11.040.25   Тариур, зүү ба катетер
11.040.30   Мэс заслын багаж хэрэгсэл, материал, дуслын систем
11.040.40   Мэс засал, бусад эрхтэн, нүдэнд зориулсан хиймэл суулгац
11.040.50   Рентген зураг авах тоног төхөөрөмж
11.040.55   Оношлогооны тоног төхөөрөмж
11.040.60   Эмчилгээний тоног төхөөрөмж
11.040.70   Нүдний тоног төхөөрөмж
11.040.99   Эмнэлгийн бусад тоног төхөөрөмж
11.060   Шүд
11.060.01   Шүдний нийтлэг асуудал
11.060.10   Шүдний материал
11.060.15   Шүдний хиймэл суулгац
11.060.20   Шүдний тоног төхөөрөмж
11.060.25   Шүдний багаж хэрэгсэл
11.080   Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт
11.080.01  Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтийн нийтлэг асуудал
11.080.10  Ариутгалын тоног төхөөрөмж
11.080.20  Халдваргүйжүүлэх, үжилгүйжүүлэх бодис
11.080.30  Ариутгасан баглаа, боодол
11.080.99  Ариутгал, халдваргүйжүүлэлтэд хамаарах бусад стандарт
11.100   Эмнэлгийн лаборатори
11.100.01   Эмнэлгийн лабораторийн нийтлэг асуудал
11.100.10   In Vitro оношлогооны тогтолцоо
11.100.20   Эмнэлгийн багаж хэрэгслийн биологийн үнэлгээ
11.100.30   Цус, шээсний шинжилгээ
11.100.99   Эмнэлэгийн лабораторид хамаарах бусад стандарт
11.120   Эм зүй
11.120.01   Эм зүйн нийтлэг асуудал
11.120.10   Эмийн хэрэгсэл
11.120.20   Шархны материал ба бигнүүр
11.120.30   Ардын уламжлалт ба үндэсний үйлдвэрийн эм
11.120.99   Эм зүйд хамаарах бусад стандарт
11.140   Төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмнэлгийн тоног төхөөрөмж
11.160   Анхны тусламж
11.180   Гаж хөгжилтэй ба хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх тусламж
11.180.01   Гаж хөгжилтэй ба хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх
11.180.10   Хөдөлгөөнийг дэмжих ба туслах хэрэгсэл
11.180.15   Дүлий ба сонсголын бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх тусламж
11.180.20   Ялгадас задгайрах ба ялгадас гадагшлуулахад үзүүлэх тусламж
11.180.30   Хараагүй ба харааны бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх тусламж
11.180.40   Хооллох, ундлахад үзүүлэх тусламж
11.180.99   Согогтой ба хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх тусламжид хамаарах бусад стандарт
11.200   Төрөхийн хяналт. Жирэмслэлтээс хамгаалах механик арга
11.220   Мал эмнэлэг

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227302
Хэрэглэгчдийн анхааралд