Түр хүлээнэ үү...

Олон улсын стандартчилал

Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.

Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн үзүүлэхийн тулд, бизнесийн байгууллагууд нь илүү их хэмжээний өгөгдлийг боловсруулах болдог. Мэдээллийн аюулгүй байдал өндөр түвшний бүхий кибер халдлагад байнга өртөж байдаг хэрэглэгч болон компаниудын хувьд  чухал асуудал юм.  

Ийм эмх замбараагүй байдал нь нэр нөлөө бүхий хүмүүсийн хайхрамжгүй фото зураг, эмнэлэгийн мэдээлэл алдагдах зэргээс эхлээд сая саяар тоологдох, хамгийн хүчирхэг компаниудыг ч сүйрэлд хүргэх аюул заналд хүргэдэг

Ийм өгөгдөл нь хувийн, санхүүгийн эсвэл эмнэлгийн мэдээлэл агуулдаг тул компаниудэдгээрийг кибер гэмт хэргээс хамгаалах ёс суртахууны болон хууль ёсны үүрэг хүлээдэг.  Ийм учраас ISO/IEC 27000 багц стандартууд бий болж, байгууллагууд санхүүгийн мэдээлэл, оюуны өмч, ажилтнуудын дэлгэрэнгүй мэдээлэл, гуравдагч этгээд тэдэнд итгэж өгсөн мэдээлэл гэх мэт өмч хөрөнгийн аюулгүй байдлаа зохицуулахад тусалж байна.

Уг багц стандартын хамгийн сайн танигдсан стандарт ISO / IEC 27001 нь  мэдээллийн аюулгүй байдлын  менежментийн тогтолцоонд тавих шаардлагыгтогтоодог. Хэдийгээр баталгаажуулалт сайн дурын боловч энэ стандартын дагуу байгууллага гэрчилгээжих боломжтой.  

Аудит хийж буй хүний хувьд тухайн компани нь иж бүрэн үйл явц юм.  Түүнчлэнаудитад сайтар бэлтгэх нь нарийн бэлтгэл, анхааралыг  шаарддаг. Үүний тулд ISO/ IEC 27007 Мэдээллийн технологи -Аюулгүй байдлын техник - Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны аудит стандартыг боловсруулсан юм.  Энэ нь оролцогч хоёр талыг тодорхой удирдамжаар хангаж, сайтар бэлтгэхэд тусалдаг. Анх ISO/IEC 27007 нь 2011 онд хэвлэгдсэн бол одоо ISO / IEC 27001: 2013 стандартад нийцүүлэн шинэчлэгдсэн болно.

Энэ нь мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооныаудитын хөтөлбөрийг удирдамжаар хангаж, ISO/IEC 27001 стандартын дагуу мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны дотоод ба гадаад аудит хийх болон  аудиторын ур чадвар, үнэлгээнд тавих удирдамжаар хангана. Түүнчлэн энэ нь ISO/ IEC 27001 стандартад заасан бүх шаардлагын дагуу аудит хийх өргөн цар хүрээтэй удирдамжаар хангадаг. Энэ стандарт нь ISO 19011:2011 стандартад дурдсан удирдамжтай уялдуулан ашиглахад зориулагдсан бөгөөд уг олон улсын стандарттай ижил бүтэцтэй.

ISO/IEC  27007 нь ямар ч төрлийн бизнест ашиг тусаа өгч, жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид болон бүх хэрэглэгчдэд хэрэглэх боломжтойгоор боловсруулагдсан.


 

 

Мэдээ мэдээлэл

Нийтлэг үйлчилгээний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 35 дугаар тогтоолоор "MNS 5274 : 2017.Барьцаалан зээлдүүлэх үйлчилгээ. Нийтлэг шаардлага" стандартыг шинэчлэн ...

2018-01-15 10:14:27 Дэлгэрэнгүй
Автотээврийн стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 41 дүгээр тогтоолоор "MNS 4410-2:2017. Автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаарын тэмдэг. 2-р хэсэг. Ерөнхий шаардлага" ...

2018-01-15 09:40:27 Дэлгэрэнгүй
Эрчим хүчний аудитын олон улсын 3 стандартыг үндэсний стандартаар баталлаа.
...

2018-01-10 10:15:41 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 36 дугаар тогтоолоор дараах стандартуудыг шинэчлэн баталаа. Үүнд: 1. MNS CAC GL ...

2017-12-22 10:07:37 Дэлгэрэнгүй
Эрүүл мэнд, эмнэлэгийн тусламжийн стандартчилал
2017 оны 11-р сарын 29-өөс эхлэн мөрдөнө. ...

2017-11-30 12:00:12 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын шинэ стандарт уул уурхайн ослыг багасгана Уул уурхайн аюул жилээс жилд буурч байгааг үгүйсгэх аргагүй юм. Гэсэн ...

2017-11-17 12:42:07 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчиллын мэдээ
Олон улсын стандартчиллын байгууллага (ISO)-ын шинэ стандарт хөрсний доройтолтой тэмцэнэ. Сүүлийн 30 жилийн хугацаанд дэлхийн байгалийн ...

2017-11-17 12:29:49 Дэлгэрэнгүй
Үндэсний стандартчилал
Чанарын менежментийн тогтолцооны стандартчиллын техникийн хороо ТХ 02-ны мэдээлэлСтандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 29 дүгээр тогтоолоор Чанарын менежментийн т ...

2017-11-02 16:29:26 Дэлгэрэнгүй
Олон улсын стандартчилал
Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны ISO/IEC 27007олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа. Бидний хүсч буй бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээг үргэлжлүүлэн ү ...

2017-11-02 16:01:51 Дэлгэрэнгүй
УХААЛАГ ХОТ ба Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)
Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO) дэлхийн стандартын өдрийн хүрээнд тээвэр, ус, эрчим хүч, мэдээллийн аюулгүй байдал ба нууцлал гэсэн ...

2017-10-20 09:50:11 Дэлгэрэнгүй
Шинэчлэгдсэн ISO/IEC 17025 стандарт олон улсын стандартын төслийн эцсийн шатанд шилжлээ.
Дээжид шалгалт тохируулга, сорилт хийх нь дэлхий даяар 60000 гаруй лабораториудын өдөр тутмын хийдэг ажил бөгөөд харин шинжилгээний хариу ...

2017-10-20 09:43:43 Дэлгэрэнгүй
Барилгын стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Кран - Ган татлага - Ган татлаганы арчилгаа, засвар үйлчилгээ, үзлэг шалгалт, гологдолд гаргах MNS ISO 4309:2017 шинээр батлагдсан. ...

2017-09-25 10:40:56 Дэлгэрэнгүй
Харилцаа холбооны салбарын стандартчилал
1. Холбооны худаг сувагчлалын байгууламжийн техникийн үзүүлэлт, суурилуулалтын шаардлага MNS 6668:2017 шинээр батлагдлаа. Энэхүү стандарт нь хот ...

2017-09-25 09:09:21 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний стандартчиллын техникийн хорооноос
1. Стандартчиллын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдрийн 02 дугаар тогтоолоор ...

2017-09-13 15:04:23 Дэлгэрэнгүй
"Төрийн байгууллагын вэбсайтад тавих шаардлага" MNS 6285:2017 стандарт шинэчлэгдлээ.
Монгол Улсын төрийн байгууллагуудын вэбсайтыг хөгжүүлэх, сайжруулахад дагаж мөрдөх ерөнхий шаардлагыг агуулан, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаар ...

2017-09-13 12:26:30 Дэлгэрэнгүй
“Менежментийн зөвлөгөөг оновчтой ашиглах удирдамж” олон улсын стандарт хэвлэгдэн гарлаа.
Менежментийн зөвлөгөө нь харилцагч байгууллагынхаа үр ашиг нэмэгдүүлэхээс эхлээд үйл явцыг сайжруулах хүртэл асар том өөрчлөлтүүдийг хийж ...

2017-06-02 09:13:28 Дэлгэрэнгүй
Ажлын байрны аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн ISO 45001 стандартын төсөлд ахиц нарч байна.
Ирэх оны эхээр хэвлэгдэн гарах олон улсын шинэ стандарт ISO 45001 буюу Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллага (ISO)-ын Хөдөлмөрийн аюулгүй ...

2017-05-25 11:46:47 Дэлгэрэнгүй
Дэлхийн байгаль орчны өдөрт
Байгальгүйгээр бид үнэн хэрэгтээ хаана байх байсан бол? Байгаль бол бидний амьдралын хүч, оршин тогтнох эх үүсвэр юм. Энэ ...

2017-05-25 10:29:32 Дэлгэрэнгүй
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд
Хүнсний бүтээгдэхүүнтэй холбоотой стандартын мэдээллүүд ...

2017-04-17 11:16:03 Дэлгэрэнгүй
Монгол улсын стандартын үнэ.
Монгол улсын стандартын үнэ. ...

2017-02-09 15:43:24 Дэлгэрэнгүй

Нэвтрэх

Хэрэглэгчийн хэсэг
Сайн байна уу, Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе! Манай vйлчилгээний нөхцөлтэй танилцахыг таньд санал болгож байна..
Байгууллга/хэрэглэгчийн ID :
Нууц үг :
Бүртгүүлэх | Нууц үгээ мартсан
Гишүүд : 7706
Нийт хуудас үзсэн : 23227240
Хэрэглэгчдийн анхааралд